Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånare i Norra hamnen i Ekenäs vill få stopp på bilkörning på nätterna: ”Bilister hetsar varandra och ljudet stör”

Från 2021
En parkeringsplats framför en restaurang och ett bostadshus i Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext Den blåvita skylten visar att vägen intill kajen är en gång- och cykelbana i Norra hamnen i Ekenäs. Ett bostadsbolag vill även ha en skylt som visar bilisterna att man inte får köra där.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Invånare vid Hamntorget i Norra hamnen i Ekenäs är bekymrade över bilister som kör på området på kvällar och nätter. I ett brev till Raseborgs stad kallar man det för “vansinnes bilkörning”.

Bostadsaktiebolaget Port 19 har lämnat in ett brev till Raseborgs stad där det står att det finns trafik- och ordningsproblem på Hamntorget och längs Norra Strandgatan i Norra hamnen i Ekenäs.

Tekniska nämnden i Raseborg hade ärendet på sin föredragningslista den 13 april, men nämnden ansåg att det behövs mera information om läget och remitterade ärendet till tjänstemännen.

I förslaget till nämnden fanns en plan för trafikarrangemang vid Hamntorget. Bland annat föreslogs det att det skulle vara förbjudet att köra på Hamntorget alla dagar mellan klockan 22 och 05. Servicetrafik och att köra till fastigheterna skulle vara tillåtet. Det här förbudet skulle gälla från den 1 oktober till den 30 april.

Ett omrde i Ekenäs som heter Hamntorget. Med parkering och bostadshus.
Bildtext Invånarna i bostadsbolaget Port 19 i Norra hamnen i Ekenäs anser att de blir störda av de bilar som kör på nätterna i området.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Tekniska nämnden var ännu inte beredd att införa de förbud som tjänstemännen förslog till mötet.

- Restaurangens kunder måste kunna parkera utanför byggnaden. Och ett förbud får inte påverka restaurangens normala verksamhet, förklarar nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

"Bilisterna gör farliga manövrar"

Det är bostadsbolagets styrelseordförande Mårten Johansson som skrivit under brevet från bolaget. Johansson var tidigare Raseborgs stadsdirektör och är numera bland annat företagare i skärgårdshamnen i Bromarv.

”Invånare i Port 19 har en längre tid störts av vansinnes bilkörning på kvällar och nätter” står det i brevet.

Det handlar om bilar som kör på parkeringen till den restaurang som finns på området. Det här har pågått i drygt två månader, skrivs det i brevet som är daterat den 5 mars.

Bilarna kör på området från klockan 22 och det kan pågå till klockan 06 på morgonen.

”Det handlar om ett tiotal bilar som vistas på parkeringen, accelererar och kör med sladd runt området. De använder också Norra Strandgatan som accelerationsområde”, skriver Johansson.

”Bilisterna hetsar varandra och gör farliga manövrar. Ljudet från bilarna är mycket störande nattetid”, fortsätter Johansson.

En gata i Ekenäs som heter Norra Strandgatan.
Bildtext Här är Norra Strandgatan som löper förbi bostadsbolaget Port 19 i Norra hamnen i Ekenäs.
Bild: Patrik Rosström / Yle

Bostadsbolaget anser att miljön har försämrats för dem som bor vid Hamntorget. Bolaget ber nu Raseborgs stad att vidta åtgärder för att återställa lugnet på parkeringsplatsen och för att det inte ska ske några olyckor.

Bolaget kommer med förslag på vad staden kan göra: ”Vi föreslår att staden gör ett pilotprojekt som förbjuder vistelse på området nattetid genom skyltning, förbud att köra in på området annat än till fastigheten klockan 22-06. Pilotprojektet kunde fortsätta till slutet av juni.”

Bolaget vill ha övervakningskamera

Dessutom vill man att den gång- och cykelled som finns från båtsättningsrampen till restaurangen ska få skyltar som visar att det är förbjudet att köra bil där.

Bolaget vill också att det byggs farthinder på Norra Strandgatan, före och efter restaurangens parkering.

”Vi föreslår att en övervakningskamera sätts upp som ger polisen bättre möjligheter att ingripa”, avslutar Mårten Johansson brevet till Raseborgs stad.

Diskussion om artikeln