Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingarskila kvarn - en gömd pärla vid Ingarskilaforsen i Ingå söker långvariga hyresgäster eller köpare

Från 2021
Ett gammal hus invid en fors.
Bildtext Här i Ingarskila å har det på senare år byggts laxtrappor för att rädda den hotade öringsstammen. Tyvärr har fisktrappan läckt och delvis skadat sockeln på den gamla kvarnen. Det här torde åtgärdas i sommar.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Den gamla kvarnen och sågen invid Ingarskilaforsen i Ingå är både vacker och ful. Stället är vidunderligt vackert och så är också själva byggnaden, som tyvärr fått förfalla väldigt många år. De spåren syns än.

Mikael Moberg och hans fru hade i åratal letat efter en gammal industrihall eller liknande som de drömde om att få renovera och flytta in i.

När de besökte Ingarskila kvarn slog deras drömmar in; de köpte kvarnen och sågen, den gamla mjölnarstugan och till och med den nedlagda butiken invid Ingarskilavägen. Det här var för nästan 15 år sedan, år 2007.

Ingarskila å en solig aprilmorgon.
Bildtext Hela området är väldigt vackert, mycket tack vare Ingarskila å, men också de gamla, något förfallna byggnaderna bidrar till charmen.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Flyttade till Ingarskila, men inte in i kvarnen

Efter det har det runnit mycket vatten under broarna, och då tänker vi inte enbart på Ingarskila å.

Ganska snabbt insåg Mikael Moberg att den gamla kvarnen inte skulle bli parets hem.

- Det var så välbevarat inne så det skulle ha varit en skam att göra till ett bostadshus, säger Mikael Moberg.

En man står på uteveranda, en slags bro vid en gammal byggnad.
Bildtext Den gamla kvarnen och sågen har en gång i tiden fungerat som sommarstuga. Det går bra än i dag, säger Mikael Moberg. Byggnaden saknar isolering och delvis också fönster, så under de kallare månaderna kan nog ingen bo där.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

I stället flyttade de in i den gamla mjölnarstugan. Stugan är i dag riven eftersom den var mögelskadad. I stället byggdes ett nytt hus som fint smälter in i miljön.

Kvarnstället i Ingarskila by i Täkter nämns för första gången i ett brev daterat 1474 där det står att Täkterborna har rätt till en kvarn i forsen i Ingarskila å.

Fejder i begynnelsen, goda tider och till sist förföll allt

För byggnadsforskare och historiker är det en himla tur att byborna i Täkter och Ingarskila hade en hel del fejder om vem som hade rätt till ett kvarnställe i Ingarskilaforsen. Det här eftersom det har skrivits en hel del om stridigheterna i olika domsbrev.

Den sista stora omändringen av den nuvarande kvarnen gjordes 1930. Då byggde man till en ramsåg, det vill säga den typen av maskinsåg som var vanlig i början av 1900-talet.

Sågen stängdes 1948 och kvarnen 1968. Ungefär i samma veva stängdes den gamla butiken. Efter det fick allt förfalla.

En liten skrubb med litet fönster och skrivpulpet. Gammalt hus.
Bildtext Inne i den här lilla skrubben med det lilla fönstret satt mjölnaren och bokförde noggrant allt som hämtades till kvarnen. Pennorna och pennstället finns kvar från svunna tider.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Mikael Moberg är inte den första privatägaren efter att kvarnen lades ner. En tidigare ägare hade planer på att börja färger tyger, men det gick inte för sig på grund av den skyddade öringsstammen i Ingarskila å.

När familjen Moberg köpte stället hade kvarnen stått tom i ungefär 20 år.

Renoveringen har startat, mycket jobb återstår

Mikael Moberg har röjt sly, rustat upp en del fönster och städat upp inne i kvarnen. Inne finns så gott som alla spår och i synnerhet maskiner kvar av att huset har varit en kvarn och såg.

Det var också orsaken till att familjen inte ville isolera väggar eller golv för åretruntboende.

Innanför en gammal kvarn. Allt är i trä, väggar, tak, golv.
Bildtext Allt fanns kvar och inget hade heller förstörts trots att kvarnen låg helt öde i många år.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Kvarnen har i stället använts för fester. Det ryms gott och väl över 100 gäster in i byggnaden.

Gamla rostiga maskiner som använts i gamla kvarnar. Ser ut som superstora kugghjul.
Bildtext Om du kan slita blicken från de gamla, stora och rostiga "kugghjulen" så kan du till höger se en del av ett långbord, delvis dukat till fest.
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

I sommar hoppas Mikael Moberg att Närings- trafik- och miljöcentralen bygger om fisktrappan. Den nuvarande har nämligen läckt och delvis skadat kvarnens sockel.

- Kvarndammen kommer också att byggas om och kvarnen kommer att skyddas så att det vattenflöde som nu runnit in under kvarnen stängs av, säger Mikael Moberg.

Genom de här åtgärderna kan man säkra sig om att den här gömda pärlan invid Ingarskilaforsen står kvar också i fortsättningen.

Däremot överväger Mikael Moberg att småningom avstå från kvarnen.

- Kvarnen är lite stor och ekonomiskt börjar det bli betungande att hålla upp alla hus. Jag är öppen för förslag, vilka som helst om de är bra, säger Mikael Moberg, som kan hyra ut stället för en längre tid eller till och med sälja kvarnen och de kringliggande byggnaderna.

- Bara jag vet att någon fortsätter och sköter om det här stället!

Här kan du höra hela intervjun med Mikael Moberg:

Ingarskila kvarn - en gömd pärla vid Ingarskilaforsen i Ingå

10:45
En man står vid ett gammalt sågverk (delar av) inne i ett gammalt hus.
Bildtext Vad var det här nu för maskin? Mikael Moberg vet nog, men redaktören har glömt. Kan du säga vad det är för något?
Bild: Yle / Christoffer Westerlund