Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pörtö Line ser ut att få fortsätta sköta skärgårdsrutterna i Borgå och Sibbo i fem år: “Det känns jättebra och vi vill utveckla servicen”

Från 2021
Förbindelsebåt till Pörtö
Bildtext Pörtö Line ser ut att få fortsätta sköta förbindelsebåtstrafiken i skärgården i Borgå och Sibbo (arkivbild).
Bild: Yle/Carmela Walder

Bolaget EW Finland, som äger Pörtö Line, har vunnit den nya anbudstävlingen kring skärgårdstrafiken i Borgå och Sibbo. Bolaget hoppas att den avgiftsfria förbindelsebåtstrafiken ska innebära nya möjligheter.

- Det känns jättebra, men vi väntar ännu på att besvärstiden ska löpa ut. Vi tror ändå inte att det blir besvär den här gången, säger Oskar Berndtsson, direktör för EW Finland.

Det är viktigt för bolaget att verksamheten är tryggad fram till våren 2026. Nu kan bolaget fortsätta utveckla verksamheten, som man drivit redan i många år.

- Vi vill erbjuda en sådan service att det är möjligt för vem som helst att bo i skärgården, och att folk kan lita på att det finns trygga förbindelser året runt.

Lång process efter besvär

Det är NTM-centralen som upphandlar antalet turer, medan EW Finland följer med behovet och investerar i sin flotta för framtida bruk.

Just nu har Pörtö Line kring 10 farkoster och ett tiotal anställda. Under somrarna har man ännu fler anställda.

Beslutet att Pörtö Line får fortsätta köra i skärgården kommer efter en lång process.

Man i svart, röd vägg i bakgrunden
Bildtext Oskar Berndtsson från EW Finland blickar framåt efter besvärsprocessen (arkivbild).
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt ett ursprungligt beslut om skärgårdstrafiken i Borgå och Sibbo från maj 2020 segrade ett annat bolag i anbudstävlingen.

Kymen Saaristoliikenne skulle sköta förbindelsebåtstrafiken under den följande avtalsperioden med start i maj 2021.

Beslutet fattades av NTM-centralen i Egentliga Finland, men två anbudsgivare som deltog i upphandlingen besvärade sig.

Marknadsdomstolen beslöt i december 2020 att upphäva det ursprungliga beslutet, eftersom det visade sig att anbudsgivarna fått oklara besked om de krav som ingick i upphandlingen.

"Rutterna har inte påverkats av coronapandemin"

Upphandlingen har gjorts på nytt under våren 2021, och som urvalskriterium användes det lägsta priset. EW Finland, som äger Pörtö Line, kom med det fördelaktigaste anbudet för perioden 2022-2026.

Förutom av EW Finland lämnades anbud in av Kymen Saaristoliikenne. EW Finlands anbud låg på 3 528 400 euro, medan det andra bolaget erbjöd sig att sköta trafiken för 4 419 984 euro.

Upphandlingskontraktet med EW Finland har ännu inte undertecknats. En kontraktsgranskning blir aktuell då besvärstiden har löpt ut.

EW Finland har skött trafiken under den tid som besvärsprocessen över det ursprungliga beslutet pågått.

Trafiken under coronatiden har gått mer eller mindre som normalt för Pörtö Line.

- Vi har gjort små investeringar för att skydda personalen på kommandobryggan, och antalet passagerare har begränsats för att man ska kunna hålla avstånd. Rutterna har ändå gått helt enligt tidtabellen, berättar Berndtsson.

Utmaningar under påskhelgen

Bolaget har följt rekommendationer en längre tid, men sedan några veckor tillbaka gäller ett beslut av transport- och kommunikationsverket Traficom. Enligt det måste antalet passagerare halveras för en viss tid framåt.

- Det är ett bra beslut, och det är bara att följa rådande regler. Jag tror att alla önskar att den här pandemin lättar så småningom.

Det har inte varit problem för ortsbor att rymmas med på fartygen under coronatiden, eftersom de fast bosatta skärgårdsborna prioriteras.

Pörtö Lines båt m/s Matilda som tar ut passagerare till Söderskär
Bildtext Pörtö Line vill satsa på förbindelsebåtarna och servicen under kommande avtalsperiod (arkivbild).
Bild: Yle/Carmela Walder

Under högtider som påsken har ändå intresset att åka med på fartygen varit så stort att en del fritidsboende inte rymts med på vissa turer.

- Vi har ändå kommit lätt undan jämfört med Åbolands skärgård och Kotka. Jag har hört att det har varit stora problem på andra håll under coronatiden.

Sedan början av 2021 är förbindelsetrafiken också i Sibbo gratis för fritidsboende till de anlöpningshamnar som står i tidtabellen. Fast bosatta skärgårdsbor har åkt gratis redan tidigare.

Avgiftsfriheten gäller ändå inte fritidsboende som beställer skjutsar till sina privata bryggor.

"Vi hoppas på ett uppsving"

För Sibbo kommuns del är det positivt att det i sommar är gratis för intresserade att ta sig ut till Norrkullalandet, där det finns vacker sandstrand och service.

- Kommunens friluftsområden har varit i rätt liten användning, men nu tror vi att det blir ett uppsving på den destinationen i Sibbo skärgård, konstaterar Oskar Berndtsson.

Han hoppas också att den avgiftsfria trafiken gynnar andra lokala företagare i skärgården.

- Om det blir lättare för fritidsboende att ta sig till sina stugor så investeras det mer i dem, och då finns det mer jobb i skärgården. Vi ser definitivt det här som ett lyft för regionen.

Tidningen Östnyland var först med att berätta att Pörtö Line vunnit upphandlingen.

Diskussion om artikeln