Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ingen drive-in-röstning i Östnyland men hemmaröstningen kan öka markant – vallokaler utomhus i Sibbo och Lovisa

Från 2021
Person håller i en stämplad röstningsblankett.
Bildtext Det blir små förändringar i arrrangemangen inför kommunalvalet i Östnyland. Arkivbild.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Kommunalvalet ordnas den 13 juni. I Östnyland skärps säkerhetsåtgärderna på grund av pandemin och några vallokaler och röstningsställen flyttar. Men i övrigt förbereder kommunerna sig ungefär som vid tidigare val.

I Lovisa testar staden vallokaler utomhus efter Justitieministeriets uppmaning att kommuner kan experimentera med vallokaler i till exempel tält, containrar eller kiosker.

Kommunerna är också beredda på att antalet personer som meddelar om hemmaröstning kan öka, men tror att alla som vill hinner rösta eftersom förhandsröstningen förlängts till två veckor.

Däremot finns inga konkreta planer på att ordna drive-in-röstning som Justitieministeriet har föreslagit.

Säkerhetsåtgärderna är den största förändringen

Säkerhetsåtgärder i samband med både förhandsröstningen och röstningen på valdagen skiljer årets kommunalval från tidigare val.

- Vi har blivit tvungna att göra några förändringar, främst så att lokalerna för valdagen och förhandsröstningen är tillräckligt rymliga och att det inte blir för trångt, säger Sami Siltaloppi (SDP), centralvalnämndens vice ordförande i Sibbo.

- Vi måste se till att säkerhetsavstånden hålls. Personalen ska kolla det. Personalen har munskydd och plexiglas mellan sig och den som röstar. Sen ska det putsas titt som tätt, säger Johanna Päivärinta, jurist och centralvalnämndens sekreterare i Borgå.

- Det är de här säkerhetsåtgärderna som skiljer i form av olika skydd med plexiglas, munskydd och visir, handdesinficeringsmedel och allt vad det innebär så att folk ska kunna rösta så tryggt som möjligt, säger Kristina Lönnfors, direktör för stadskanslicentralen i Lovisa.

Siltaloppi i Sibbo konstaterar att kommunen har tvingats anlita mer personal eftersom förhandsröstningen har förlängts och det måste finnas fler personer som delar ut munskydd och sköter om hygienen vid röstningsställena.

Rösta utomhus i Lovisa

I Sibbo ordnas förhandsröstning och röstning på valdagen i samma lokaler som redan använts i många år, förutom Söderkulla bibliotek. Där är förhandsröstningen flyttad till gamla skolcentret på Lärdomsvägen.

- Det har bestämts att varken röstning på valdagen eller förhandsröstning ordnas i Söderkulla bibliotek med risk för att det kan bli för trångt, säger Siltaloppi.

Däremot blir det med stor sannolikhet möjligt att rösta utomhus i Nickby och i Lovisa.

Röstningsstället i Lovisa stads kundservicekontor flyttas till Societetshuset under förhandsröstningen, där det blir möjligt att rösta både inomhus och utomhus.

Utöver det flyttar vallokalen i Lovisa stads huvudbibliotek till Lovisavikens skola på röstningsområde 001.

Eventuella ytterligare förändringar meddelas på stadens webbplats och i Morjens-tidningen som utkommer snart.

Fasaden på idrottshallen i Kokon.
Bildtext Kokonhallen öppnas för förhandsröstning.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I Borgå är antalet förhandsröstningsställen det samma som vid tidigare val, förutom vad gäller Kokonhallen som är ny lokal för i år.

- I och med att förhandsröstningen pågår i två veckor så sprider väljarna mera på sig och då borde det inte bli trängsel, säger Päivärinta.

I augusti 2020 beslöt staden minska antalet röstningsområden från 16 till 12. Det innebär samtidigt att antalet vallokaler är något färre än vid föregående val.

- På alla ställen finns inte lokaler som är helt optimala men vi har försökt att få de bästa i användning till valdagen också, så bra som det går.

Hemmaröstningen kan öka i alla kommuner

I samband med tidigare val har också bokbussar kört runt som ambulerande vallokaler i Borgå, Lovisa och Sibbo. Valbussen är åtminstone aktuell i Lovisa i år.

- Bokbussen blir förhandsröstningslokal och den kör omkring enligt ett schema som ganska långt påminner om bokbussens rutt. Den kör ute i byarna under två veckor och hjälper dem som har svårt att ta sig till bycentrum eller centrum, säger Lönnfors.

Kommunerna måste förbereda på att östnylänningar plötsligt kan insjukna i covid-19 eller exponeras för viruset. Då är man i karantän och kan inte lämna hemmet för att rösta.

- Vi är beredda på att antalet ökar, men det är omöjligt att på förhand veta hur situationen ser ut sen. Det ser man dagen innan förhandsröstningen börjar, säger Sami Siltakorpi.

Hemmaröstning ordnas för dem som varken får eller kan lämna sina hem. De som önskar hemmaröstning måste anmäla det senast den 1 juni.

Då vet kommunerna i alla fall att antalet inte längre ökar efter det. Frågan är bara om resurserna räcker till om antalet trots det är väldigt stort.

- På så sätt gör beslutet om en förlängning av förhandsröstningen det lite lättare att hitta en lämplig tidpunkt med människor och man kan bättre fördela hemmaröstningen över de här två veckorna, säger Siltaloppi.

Inför hemmaröstningen har Justitieministeriet försett kommunerna med anvisningar för hur man röstar hemma under pandemin. I Borgå är skyddsutrustningen redan införskaffad.

Också Johanna Päivärinta tror att antalet Borgåbor som röstar hemma kan vara stort.

- Jo, jag tror att det kan bli lite flera eftersom man får rösta hemma om man till exempel är i karantän. Vi fick inte mera personal jämfört med tidigare val. Men om vi inte hinner så måste vi ta in fler människor på något sätt.

Rött hus i skärgården på vintern.
Bildtext Det kan vara svårt att rösta om man bor ensam långt ute i skärgården eller är i karantän.
Bild: Yle/Carmela Walder

Päivärinta uppger att personalen under förhandsröstningen är omkring 30 personer, men att flera som rekryterades i ett tidigare skede inte längre kan ställa upp när valet har flyttats framåt.

- De har fått annat jobb till sommaren och är inte längre till förfogande så vi måste få några till. Senast den 1 juni då man ska anmäla om hemmaröstning vet vi hur många som behövs.

Kristina Lönnfors.
Bildtext I Lovisa är staden också beredd på att fler kan behöva rösta hemma, säger Kristina Lönnfors. Arkivbild.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Även i Lovisa har man läget under kontroll så här långt.

- Det blir intressant att se hur många flera som anmäler sig till hemmaröstningen. Men i och med att den här tiden också är längre så är vi beredda på att alla som vill och fyller kriterierna får rösta hemifrån, säger Lönnfors.

Ingen drive-in-röstning i Östnyland

Justitieministeriet uppmanar kommunerna att ordna drive-in-röstning för bilister och cyklister. Den som kommer ensam i en bil ska kunna rösta utan att kliva ur den.

- Förstås har vi tagit oss en liten tankeställare när vi funderade på alla alternativ, men som sagt så ordnar vi med en uteröstning, men man tvingas gå. Det blir inte drive-in, säger Kristina Lönnfors i Lovisa.

Drive-in-röstning har också diskuterats i Borgå, men uppmaningen faller på för små resurser.

- Vi har inte resurser att genomföra eller ställa i gång något sådant. När det ordnas, kanske, möjligtvis, i någon annan kommun så har man rätt att förhandsrösta i hela landet. Om man absolut vill rösta enbart genom drive-in så kan man göra det fastän man får köra lite längre bort, säger Päivärinta.

Drive-in-koronatestausasema Helsingin Hernesaaressa lumisessa maisemassa 4. tammikuuta 2021.
Bildtext Det är oklart hur drive-in-röstning ska ordnas. Tanken är kanske att den ska följa ett liknande mönster som vid ett coronatest.
Bild: Silja Viitala / Yle

Johanna Päivärinta är tveksam över att valhemligheten kan garanteras då förfarandet kräver att endast en person är i bilen när personen röstar.

Hon ifrågasätter också att försiktighetsåtgärderna bör vara de samma som i vallokaler när man tar emot rösterna samt att det finns så många valfunktionärer på plats som lagen kräver.

- Det krävs att det ryms en mängd bilar i kö plus att man smidigt kommer åt att köra in och ut. Och så måste det finnas något ställe för personalen. Det skulle vara bäst om de hade datorer till förfogande så att man genast får in på maskin att personen ifråga har röstat.

Det är oberoende en tankelek som inte kan förverkligas till det här kommunvalet med tanke på det fåtal valfunktionärer som nu finns till förfogande.

Drive-in-röstning är heller inte aktuellt i Sibbo, där Sami Siltaloppi inte ens kommer på en lokal som skulle lämpas för ändamålet.

- Vi har pratat om det men vi har inte hittat någon plats som skulle passa och där vi skulle kunna arrangera det. Men i praktiken lämnar man bilen och går bara tio meter för att rösta utomhus i Nickby.

Anmärkningar om brister vid riksdagsvalet

I samband med riksdagsvalet kritiserade justitieombudsmannen (JO) förhandsröstningsställen i bland annat Borgå och Lovisa.

Vallokalen i Liljendal var svårtillgänglig för rörelsehindrade personer. På baksidan fanns en ramp för rullstolsburna men den var för brant.

- Det har vi de facto åtgärdat. Vi har flyttat förhandsröstningen där till biblioteket. Vi är medvetna om att vi också har några andra vallokaler som har lite problem med tillgängligheten, säger Kristina Lönnfors.

Gult hus en vacker höstkväll
Bildtext Förhandsröstningen i Liljendal ordnas i biblioteket.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Staden ser att det är bättre med flera vallokaler ute i byarna än att lämna bort dem på grund av att en del kan ha svårt att ta sig in i dem.

- Det är lite svårt att få det att gå ihop, men vi gör så gott vi kan.

Det blir också vissa förändringar den 13 juni eftersom några av de vallokaler som använts tidigare inte finns att tillgå under förhandsröstningen.

I Lovisa ordnas förhandsröstning på fem olika ställen och på valdagen används 14 vallokaler, lika många som antalet röstningsområden.

Valbåsen har gardiner

I Borgå var valbåsen i Näse S-Market inte tillräckligt skyddade för insyn, det saknades förstoringsglas för personer med nedsatt syn och skyltningen utanför förhandsröstningsstället lyste med sin frånvaro.

- Det har varit ett val sedan dess, så nu finns där gardiner. Där fanns plastskydd tidigare men det konstaterades att de inte var bra. Vi borde ha förstoringsglas på alla ställen, säger Päivärinta.

Hon betonar att det också hör till personalen på plats att regelbundet kolla att allt material finns kvar.

Skyltningen med ny kommunalvalslogo sköts med hissgardiner eller roll up.

- Den är orange så den borde synas ganska bra och de är nära ingångarna på alla ställen, utom i Lundi där förhandsröstningen kommer att vara i en affärslokal uppe i övre våningen. Vi får skylta extra noga så att människor hittar dit, säger Johanna Päivärinta.

Borgåbor inte rädda för att rösta inomhus i kommunalvalet: "Drive-in och utomhusröstning låter ändå också bra" - Spela upp på Arenan