Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lektor Eero Talonen får Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro: "Våga öppna munnen och börja prata svenska!"

Från 2021
Eero Talonen.
Bildtext Eero Talonen säger att lärarens viktigaste roll är att tala svenska. – Jag har själv ”babblat på” som lärare, arbetat för att det svenska ska förknippas med positiva känslor, säger han.
Bild: SFV/Rabbe Sandelin

Svenska Folkskolans Vänner SFV ger Eero Talonen priset för sitt sätt att kreativt skapa nya, engagerande undervisningsmetoder för att väcka elevernas intresse för svenskan.

Talonen har undervisat i svenska på flera nivåer. Som bäst arbetar han vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan inom Uleåborgs yrkeshögskola.

Eero Talonen växte upp i Lillkyro och upplevde språkgränsen konkret när han besökte butiken i svenskspråkiga Vörå tillsammans med sin pappa. 

Drivkraften att verkligen lära sig svenska kom ändå då hans tvåspråkiga kompisar bytte till finska när Eero anslöt sig till kompisgänget.

I dag är Talonen lektor vid specialyrkeslärarutbildningen vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan inom Uleåborgs yrkeshögskola, efter 17 år som svensklärare inom yrkesutbildningen.

Han arbetar som bäst på sin doktorsavhandling, och siktar på att disputera våren 2022.

Pojkar modigare än flickor

Avhandlingen undersöker muntliga kommunikativa färdigheter i svenska hos finskspråkiga elever i den grundläggande utbildningen.

Och det är framför allt två saker som överraskar, säger Talonen.

– Det första är att det finns många skillnader i muntliga kommunikativa färdigheter hos elever i olika skolor, samt mellan flickor och pojkar. Det här trots att den grundläggande utbildningen utgår från jämlikhet och likabehandling, och strävar efter en enhetlig utbildning på lika villkor.

– Det andra som överraskade mig är att många pojkar modigare använder sin språkliga kapacitet än flickor. De blandar visserligen svenska, finska och engelska, men gör sig förstådda, säger Talonen.

– Att använda språket på det här sättet stöder språkutvecklingen.

Öppna munnen och börja prata!

Talonen vill betona betydelsen av att våga öppna munnen och börja prata, och säger att lärarna här har en viktig uppgift. 

– Om vi fastnar vid att försöka formulera grammatikaliskt korrekta meningar kommer kommunikationen aldrig i gång. Lärarens viktigaste roll är att själv prata svenska, säger Talonen.

Han tycker läraren ska prata om ämnen som eleverna är intresserade av och på en sådan svenska att de har en möjlighet att förstå, men som är på en lite högre nivå än vad eleverna själva behärskar.

– Jag har själv ”babblat på” som lärare, arbetat för att det svenska ska förknippas med positiva känslor och att atmosfären är uppmuntrande och glad, säger han.

– Det har visat sig fungera.

Talonens forskning visar också att många elevers muntliga kommunikativa färdigheter når sin höjdpunkt i årskurs sju, och inte utvecklas efter det.

 – Vi behöver nog fundera på undervisningen och hur den är uppbyggd. För visst vill vi att alla elever fortsätter att utvecklas under hela grundskolan, avslutar han.

Ur prismotiveringarna: Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro instiftades år 2012 som ett kulturpris för lärare som undervisar svenska i en finskspråkig läroinrättning. Talonens genuina intresse för det svenska språket och svensk kultur genomsyrat allt hans arbete som lärare på olika stadier.

FM Eero Talonen

 

Diskussion om artikeln