Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skogsbranschen hoppas på livlig virkeshandel: ”Det finns goda förutsättningar”

Från 2021
Jan Slotte på Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Bildtext Jan Slotte är verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen i Österbotten.
Bild: Yle/Anna Ruda

Virkespriserna har stigit de senaste månaderna och prognoserna pekar på att den positiva trenden fortsätter.

Under början av 2021 har priset på sågat virke stigit kraftigt. Men än så länge syns inte ökningen i skogsägarnas plånböcker.

Enligt Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen i Österbotten, kan det snart bli ändring på det.

– Jag tror att prisökningen kommer att synas när vi pratar om stämplingar för det som ska avverkas i sommar och höst. Det är de som ska köpas nu, säger Slotte.

Förra veckan kom Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos för skogsbranschen. Enligt den ökar virkeshandeln med tio procent under detta år och med fem procent nästa år.

Två orsaker är stigande exportpriser och stor efterfrågan på virke.

– Vi ser det som att det finns goda förutsättningar för en livlig virkeshandel det kommande halvåret. På en fungerande marknad är det ju så att priset på råvaran följer priset på slutprodukten, säger Slotte.

Stockhögarna vid Karis järnvägsstation.
Bildtext Enligt PTT:s prognos ökar virkeshandeln både i år och nästa år.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Stort köpbehov

Slotte berättar att det just nu finns en stor efterfrågan på sommaravverkningar inom skogsindustrin, eftersom lagret i stort sett är obefintligt.

För att förstå orsakerna till det här måste man gå tillbaka till 2020 – ett år då vintern var väldigt dålig, åtminstone för skogsbranschens del.

Den milda vintern gjorde att man inte kunde avverka i de skiften som man hade tänkt. I stället blev man tvungen att avverka sådant som egentligen skulle avverkas under följande sommar.

– Det gör att det torde finnas ett stort köpbehov, säger Slotte.

Antalet köpare ökar

Av det virke som avverkas i de österbottniska skogarna säljs ungefär hälften till Skogsindustrin rf, där bland andra UPM Kymmene, Stora Enso och Metsä Group ingår. Den resterande hälften säljs till privata sågverk, energivedsaktörer eller till Skogsvårdsföreningens drivningstjänst.

Enligt Slotte har antalet köpare i Österbotten ökat de senaste åren.

– Det ser vi som väldigt positivt. Det finns ett intresse för virke från de österbottniska skogarna och det finns alternativ, vilket är en positiv sak ur skogsägarnas synvinkel.

Det finns ett intresse för virke från de österbottniska skogarna och det finns alternativ, vilket är en positiv sak ur skogsägarnas synvinkel.

Slotte berättar att fler skogsägare väljer att avverka när konjunkturläget är gynnsamt, vilket man kunde se under de senaste toppåren 2007 och 2019.

– I Österbotten är inkomsterna från skogsbruket ofta en extra inkomst, så då är man kanske mer prismedveten.