Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Biträdande justitiekansler: Hangös stadsdirektör borde inte ha betalat båtgästs hamnavgift

Från 2021
Uppdaterad 22.04.2021 00:10.
Man på brygga
Bildtext Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hangös stadsdirektör Denis Strandell gjorde fel då han betalade hamnavgiften till en båtgäst som vägrade betala. Det slår biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen fast och hänvisar till kommunallagen och förvaltningslagen.

Det är den obundna Hangöpolitikern Rolf Nyström som lämnat in ett klagomål angående stadsdirektörens agerande i fallet kring hamnavgiften.

Båtgäst krävde tillbaka hamnavgiften

Det hela började med en missnöjd båtgäst som besökte en småbåtshamn i Hangö sommaren 2018.

Båtgästen vägrade till en början betala hamnavgiften på 50 euro. Sedan då hen väl gick med på att betala avgiften så krävde hen att få pengarna tillbaka av Hangö stad.

Båtgästen kontaktade stadsdirektör Denis Strandell per e-post. Stadsdirektören bad tekniska chefen att ta ett beslut om att betala tillbaka avgiften – vilket tekniska chefen gjorde efter två uppmaningar av stadsdirektören.

Båtgästen fick tillbaka sina pengar av staden 7.1.2019. Men efter två veckor tog tekniska nämnden över ärendet och bad om en utredning kring varför hamnavgiften hade betalats tillbaka.

Stadsdirektören gav en förklaring och nämnden höll fast vid tjänstemannabeslutet.

Begäran om omprövning

Rolf Nyström lämnade in en begäran om omprövning kring nämndens beslut varpå nämnden gav Nyström rätt och beslutade att ändå kräva tillbaka hamnavgiften av båtgästen.

Hangö stads tekniska kontor skrev sedan en räkning på 50 euro för hamnavgiften som stadsdirektören slutligen betalade 1.7.2019.

Småbåtshamn.
Bildtext Båtgästen ville inte gå med på att betala hamnavgiften på 50 euro.
Bild: Robin Lindberg / Yle

Stadsdirektören har inte enligt kommunallagen rätt att gå mot tekniska nämndens beslut på det här sättet, slår biträdande justitiekanslern fast.

Stadsdirektörens agerande går också mot förvaltningslagen. Biträdande justitiekansler Miikko Puumalainen ber stadsdirektören att vara uppmärksam och följa de här lagarna.

"Ett fall med liten betydelse för Hangös ekonomi"

Staden lyfter fram i sina argument att staden inte ville spendera ekonomiska och juridiska resurser på frågan, utan staden fick hamnavgiften utan att drabbas av någon ekonomisk skada.

Biträdande justitiekansler anser att Hangö stadsstyrelses och stadsdirektörs argument att det handlar om småsaker och en liten summa, inte är relevanta när det handlar om att bedöma gränserna för stadsdirektörens befogenheter. Biträdande justitiekansler meddelar att han ändå i sin utredningen bland annat tagit i beaktande att det handlar om ett fall med liten betydelse för Hangös ekonomi.

Rättelse 20.4.2021: Sista meningen var felaktig och har bytts ut. Den felaktiga meningen löd: Han nämner också att fallet inte spelar någon större roll när det gäller att utvärdera stadsdirektörens arbetsuppgifter.