Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enkät visar varierande åsikter bland företagare i Pargas: ”Fler företagare borde ställa upp i kommunalvalet”

Från 2021
Nagu gästhamn i januari 2018
Bildtext Många företagare i skärgården är nöjda med företagsklimatet i Pargas.
Bild: Annika Holmbom / Yle

Pargas har under flera år fått dåligt resultat i olika företagsundersökningar, trots att staden satsat mycket på att förbättra samarbetet med företagarna. Många av de företagare Yle Åboland talat med är ändå nöjda med företagarklimatet i staden, men visst finns det alltid utrymme för förbättringar.

I början av året, då Företagarna i Egentliga Finland presenterade sin landskapsprognos, placerade sig Pargas stad långt ner på listan, medan grannkommunerna Pemar och Lundo placerade sig i toppen.

Även om staden har gjort många satsningar finns det fortfarande företagare i Pargas som inte är nöjda med företagsklimatet i staden.

I månadsskiftet februari-mars gjordes en företagsundersökning i Pargas. Till skillnad från tidigare enkäter hade företagen den här gången möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter, så att staden kunde tala med dem personligen.

Av stadens cirka 1000 företag fick staden in 128 svar, varav 30 företag även hade lämnat sina kontaktuppgifter.

- Svaren är väldigt varierande. Det som en del upplever som positivt, kanske någon annan inte upplever som lika positivt. Något direkt mönster har jag inte hittat i svaren, men jag antar att det handlar om personliga upplevelser. Men det här kommer vi att ta en närmare titt på eftersom flera av de som svarat på enkäten har lämnat sina kontaktuppgifter, säger företagsutvecklare John Forsman vid Pargas stad.

”Många tycker att kommunikationen blivit bättre”

I företagsenkäten har många lagt märke till de förbättringar som staden gjort gällande kommunikationen och det är också något som många företagare är nöjda med.

- Det att John började hos oss för några år sedan, att vi aktiverat oss på Facebook samt att vi har regelbundna morgonkaffen och utskick har många lagt märke till. Så det här med kommunikation har vi blivit bättre på och det är många som har uppskattat det, säger näringslivschef Tomas Eklund vid Pargas stad.

Samtidigt är kommunikationen även en av de saker som många företagare klagar på.

- Fortsättningsvis finns det också de som inte är så nöjda med kommunikationen, men då ska vi också arbeta vidare med dem. Vi hoppas att de lämnat sina kontaktuppgifter, säger Forsman.

Forsman har redan nu varit i kontakt med cirka tio företagare och bland dem finns det både positiva och mindre positiva erfarenheter. Ett par av företagarna har även haft ett personligt möte med staden.

Två män framför stadshuset i Pargas.
Bildtext Tomas Eklund och John Forsman vill fortsätta hålla en nära kontakt till företagarna i staden, så att också de som är missnöjda med företagsklimatet blir hörda.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Mest missnöje med byråkrati och upphandlingar

När det gäller de frågor som företagarna är mest missnöjda med handlar det många gånger om byråkrati som till exempel byggnadsinspektioner.

- Man är till exempel missnöjd med byggnadsinspektioner och tror att det räcker länge hos oss. Men om man tittar på enkäter som byggnadssidan har gjort, så visar det att Pargas i jämförelse klarar sig riktigt bra. Det tar sin tid att förändra gamla attityder, säger Eklund.

En annan sak som kommit fram i enkäten är ett missnöje med stadens upphandlingar. Många företagare önskar att staden skulle köpa mera lokalt och att de gärna skulle delta i stadens upphandlingar. Staden har redan haft ett företagarkaffe på temat stadens upphandlingar, där företagarna fick mera information om hur stadens upphandlingar fungerar.

- Även nästa företagarkaffe handlar om stadens upphandlingar och då kommer vi enligt företagarnas önskemål ordna en kort utbildning, säger Forsman.

”Åsikterna är väldigt splittrade”

Exakt vad det kan bero på att staden oftast får dåligt resultat när det gäller företagsklimatet i staden är svårt att säga. Under de tio år Eklund jobbat inom staden är det här hans tredje företagsenkät och svaren har sett ut ungefär på samma sätt varje gång.

- Åsikterna är väldigt splittrade. En var missnöjd med byråkratin, en annan med kommunikationen och en tredje med färjtidtabellerna, så det är svårt att dra några klara slutsatser. Förutom kanske det här med kommunikation, det är viktigt, säger Eklund.

Forsman påpekar att det handlar om ett långsiktigt arbete att förbättra företagsklimatet i staden.

- Om visionen är den att alla företagare skulle vara nöjda med allt, vilket knappast går att förverkliga ens, men vi kan ju ha det som målsättning, då tar det förstås sin tid innan vi når dit, säger Forsman.

”Många upplever att tjänstemännen vill visa sin makt”

Företagaren Staffan Sundström i Pargas arbetar även som företagsrådgivare och sitter i styrelsen för Väståbolands företagarförening. Han säger att även om mycket fungerar bra i Pargas, finns de också de företagare som är missnöjda.

- Många upplever kanske att tjänstemännen fortfarande vill visa sin makt. Tjänstemännen borde fungera mer som servicepersonal, så att de skulle hjälpa företagen istället för att de, som man upplever nu, fungerar som poliser, säger Sundström.

Sundström har fått ta del av många olika företagsbekymmer under sin tid i företagarföreningen, som till exempel byggärenden, planeringsfrågor, trafikfrågor, avtalstolkningar och upphandlingsfrågor.

- Många företagare upplever att staden inte behandlar företagarna jämlikt och det är något som staden borde beakta mer. Företagare fungerar i olika kommuner, men ändå behandlas liknande frågor på olika sätt i olika kommuner, säger Sundström.

Man vid en gata.
Bildtext Staffan Sundström har kommit i kontakt med flera företagare som känner sig orättvist behandlade.
Bild: Carmela Johansson/Yle

”Flera företagare borde ställa upp i kommunalvalet”

En annan sak som Sundström ser som en utmaning är att det finns få politiker i staden som själva är företagare eller har företagarbakgrund.

- För att få den där förståelsen så borde flera företagare ställa upp i valet. Nu då kommunalvalet blev uppskjutet skulle det vara jättebra om flera företagare skulle anmäla sitt intresse.

Hur mycket lobbar ni i företagarföreningen för att företagarna ska ställa upp som kandidater i kommunalvalet?

- Vi har jobbat mycket för att få företagarna att ställa upp i kommunalvalet. Men det är väldigt svårt, företagarna har ont om tid, det är långa avstånd i kommunen och en del är också rädda för att stämpla sig, då de vill betjäna alla kunder, säger Sundström.

”Staden satsar bra på marknadsföring”

Även om det finns en del företagare som är missnöjda, finns det också de som tycker att företagsklimatet i staden överlag fungerar bra.

Terhi Pilke i Korpo har varit företagare i 13 år. Hon tycker att företagsklimatet i Korpo är bra och för hennes del har även samarbetet med staden fungerat bra.

- Staden satsar jättebra på marknadsföring, kanske kunde man satsa ännu mer på att marknadsföra skärgården till finländska turister, men det har de också blivit bättre på. För min del har samarbetet med staden fungerat bra, om jag behövt svar på någon fråga har jag alltid fått det, säger Pilke.

Kvinna vid ett gult trähus i Korpo.
Bildtext Terhi Pilke är nöjd med samarbetet med staden.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Även företagaren Richard Smeds i Nagu sällar sig till dem som är positiva när det gäller samarbetet med staden.

- När jag försöker få tag på en tjänsteman från staden har jag alltid fått svar. Då jag startade min nya restaurang gick det väldigt smärtfritt att få alla lov som behövdes, säger Smeds.

Man vid en minigolfbana.
Bildtext För Richard Smeds gick det smidigt att få alla lov som behövdes till hans nya restaurang.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Företagaren Jessica Blomqvist på Iniö är överraskad över rapporter om dåligt företagsklimat i Pargas. Då hon startade sitt företag för drygt två år sedan var hon mycket nöjd med den hjälp hon fick från staden.

- Jag har själv funderat på vad det beror på att Pargas får så dåligt resultat. För min del har jag fått den hjälp jag behövt från staden. Däremot kunde de kanske bli bättre på att återkomma snabbare, du kan få vänta ett tag innan du får svar på dina frågor, säger Blomqvist.

Jessica Blomqvist står framför en hylla med varor i sin butik Iniö Lanthadel
Bildtext Jessica Blomqvist tycker överlag att samarbetet med staden fungerat bra, men eftersom Iniö ligger något avsides, blir de ibland lite bortglömda.
Bild: Maud Stolpe/Yle

”Viktigt att det finns service i skärgården också i framtiden”

Vad önskar ni som företagare att stadens tjänstemän och beslutsfattare skulle göra för att stödja er företagare?

- Det är viktigt att servicen hålls på samma nivå också i framtiden. Ett levande samhälle gör det lättare för företagarna att fungera här, säger Pilke.

- Kanske kunde staden lobba mer för att vi ska kunna hålla igång året runt och få bättre cykelvägar och förbindelser, säger Smeds.

- De kunde förenkla byråkratin. Nu är det mycket pappersarbete som måste göras. Det är jättebra att staden har en kontaktperson till företagarna och kanske kunde de utveckla den tjänsten ännu mer, säger Blomqvist.

Diskussion om artikeln