Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Formfel fick förvaltningsdomstolen att upphäva beslutet om bildningsdirektör i Borgå - staden ber Kommunförbundet om goda råd

Från 2021
Stadshuset i Borgå 27.11.2019
Bildtext Borgå stad måste troligen bli mera nogrann med tilläggsinformation i framtiden.
Bild: Yle/Stefan Härus

Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt stadsfullmäktiges beslut om val av bildningsdirektör i Borgå. Orsaken är ett formfel: Det saknas en meritjämförelse från när fullmäktige behandlade ärendet.

Stadsfullmäktige valde 13.11.2019 pedagogie magister Sari Gustafsson till bildningsdirektör för Borgå stad från och med den 1.1.2020.

Ett besvär över beslutet lämnades in till Helsingfors förvaltningsdomstol, som nu har upphävt beslutet på grund av ett formfel i det.

Orsaken är att beslutet tillkommit i oriktig ordning, eftersom det inte har lagts fram några anteckningar eller andra skriftliga utredningar om intervjuerna.

Samtidigt har ingen uttrycklig skriftlig meritjämförelse utarbetats när ärendet behandlades.

Hur kommer det sig att man gjorde ett sådant här fel?

Personaldirektör Anu Kalliosaari hänvisar till kutymen med intervjuer och att man varken för protokoll eller skriver promemorior på basis av dessa.

- När det gäller en sådan här tjänsteman som valdes av stadsfullmäktige har det varit ett val med sluten omröstning, så vi vet inte hur de som varit på plats har motiverat sina val, säger Kalliosaari.

Kalliosaari betonar att det inte behövs motiveringar när det gäller personval, men det som staden nu har missat är att meritförteckningen borde ha funnits med eftersom ett besvär lämnades in.

Staden borde alltså ha haft tillgång till meritförteckningen och meritjämförelsen mellan de sökande för att visa hur man motiverade att just Gustafsson var den mest meriterade för tjänsten.

Möte i fullmäktigesal.
Bildtext Stadsfullmäktige valde bildningsdirektör i november 2019. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Lindholm

Förvaltningsdomstolen konstaterade att stadsfullmäktige har en omfattande prövningsrätt när det gäller att välja sektorchef bland sökande som uppfyller behörighetsvillkoren.

Denna prövningsrätt begränsas dock av de allmänna utnämningsgrunder som framgår av grundlagen, såsom skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Grundlagens bestämmelse förutsätter i princip en jämförelse av de sökandes meriter, och en sådan jämförelse saknas i stadsfullmäktiges beslut.

Den sammanfattning av sökandena som ingår i beslutet motsvarar enligt förvaltningsdomstolens beslut inte till sitt innehåll en meritjämförelse.

Stadsfullmäktiges beslut baserade sig på sammanfattningen av sökandena och den skicklighet som bland annat visats i intervjuerna med stadsstyrelsen och fullmäktigegrupperna.

Finns de uppgifter tillhanda som förvaltningsdomstolen saknar i beslutsunderlaget?

- Vi har intervjuat de sökande många gånger, kanske tre rundor med de fem som var med i sista omgången. Det finns säkert anteckningar, men vi har inga promemorior. När man intervjuar vid stadsstyrelsens möte så antecknas bara att man har intervjuat i protokollet, inte vad man har frågat och vad de har svarat, säger Kalliosaari.

Enligt Kalliosaari saknas täckande anteckningar, promemorior och protokoll, men däremot finns stadsstyrelsemedlemmars och fullmäktigeledamöters egna anteckningar.

- När jag har varit med, och jag var med åtminstone när stadsdirektören intervjuade de fem, så har jag mina egna anteckningar och det har säkert varit samma frågor som andra också har frågat.

En kaffekopp och en uppslagen anteckningsbok på ett bord.
Bildtext Det torde finnas anteckningar för att i efterhand skapa meritförteckningar. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yannick Pulver/Unsplash.com

Kalliosaari antar att sökandena har svarat på samma sätt, och således finns anteckningar på basis av vilka staden eventuellt kan utföra meritförteckningarna.

- Men vi väntar på svar från Kommunförbundet så ser vi sedan vad vi måste göra, säger Kalliosaari.

Måste staden anordna en ny ansökningsrunda?

- Det är en bra fråga och det är något som vi också undrar. Normalt eller ganska ofta när det finns fel i själva beslutsfattandet så korrigerar vi formfelet genom att fatta om beslutet en gång till, säger Anu Kalliosaari.

Eftersom beslutet fattades för ett och ett halvt år sedan och det handlar om personer, är det osäkert om staden bör höra sökandena en gång till eller be om tilläggsinformation.

- Vi har nu frågat Kommunförbundet hur vi ska göra och därför vet vi inte riktigt ännu hur vi går vidare. Vi vill att beslutet fattas på rätt sätt.

Utbildningsdirektör Sari Gustafsson
Bildtext Det var inte juridiskt fel att välja Sari Gustafsson till bildningsdirektör. Arkivbild.
Bild: YLE/Stefan Härus

Kalliosaari vidhåller att förvaltningsdomstolen inte säger att det var fel att välja Sari Gustafsson.

- Hon är en bra människa och kompetent. Det är inte fråga om det, utan fråga om ett formfel och vi måste nu korrigera det. På så sätt är det ganska lätt, för att vi vet att vi kan fortsätta med henne. Men vi måste vara säkra på att vi den här gången fattar beslutet på rätt sätt.

Det är stadsfullmäktige som beslutar om valet av bildningsdirektör på framställning av stadsstyrelsen. Som snabbast kan beslutet behandlas på nytt redan under våren.

Diskussion om artikeln