Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Viktiga områden för Nylands natur ska skyddas ännu bättre - i Västnyland inrättas närmare 40 nya skyddsområden

Från 2021
Närmare 40 nya naturskyddsområden i Västnyland - Spela upp på Arenan

Ungefär 3 025 hektar mark i Västnyland får ny status som naturskyddsområden. Från Sjundeå i öster till Hangö i väster inrättas totalt 36 nya skyddsområden på statens mark.

Bland annat Läppträsket i Karis, Stormossen i Ingå och Täktbukten i Hangö hör till de områden som från och med den 13 maj är nya naturskyddsområden.

Det är statsrådet och miljöministeriet som genom förordningar inrättar de här skyddsområdena. Områdena omfattas redan nu till största delen av olika skyddsprogram och av nätverket Natura 2000.

Meningen är att nätverket av skyddsområden i Nyland på det här sättet ska stärkas och värdefulla naturtyper och hotade arter skyddas ännu bättre.

Många av områdena är små, en del omfattar bara några hektar, men deras natur är värdefull och representerar tillsammans Nylands natur.

Meningen är också att områdena ska kunna användas för undervisning, rekreation och forskning. I de större områdena tillåts också jakt på de viktigaste viltarterna, som älg och rådjur och en del små rovdjur.

Av naturskyddsområdena är bland annat Stormossen i Ingå en viktig myrmark, medan Läppträsket i Karis och Täktbukten i Hangö är exempel på betydande fågelvatten.

Läppträsket är till exempel en viktig rastplats för flyttande fåglar och tusentals sjöfåglar vilar där under flyttningen.

I hela Nyland inrättas totalt 96 nya skyddsområden på 8 200 hektar.

Nya skyddsområden i Västnyland i enlighet med statsrådets och miljöministeriets förordningar

Statsrådets förordning

 • Naturskyddsområdet i Stormossens urskogsområde som omfattar ett område på cirka 151,4 hektar i Hangö stad.
 • Täktbuktens och Svanvikens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 153,5 hektar i Hangö stad.
 • Bjurs naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 334,6 hektar i Ingå kommun.
 • Stormossens naturskyddsområde i Ingå som omfattar ett område på cirka 110,0 hektar i Ingå kommun
 • Naturskyddsområdet i skogen vid Lakimäki som omfattar ett område på cirka 141,5 hektar i Lojo stad.
 • Naturskyddsområdet för öarna i Bromarv som omfattar ett område på cirka 291,5 hektar i Raseborgs stad.
 • Lassilaskärrets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 110,3 hektar i Raseborgs stad.
 • Naturskyddsområdet för områdena kring Lojo sjö som omfattar ett område på cirka 195,6 hektar i Raseborgs stad och Lojo stad.
 • Naturskyddsområdet för våtmarkerna kring Långån som omfattar ett område på cirka 105,0 hektar i Raseborgs stad.
 • Läppträskets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 206,5 hektar i Raseborgs stad.
 • Naturskyddsområdet för Ekenäs kust som omfattar ett område på cirka 130,7 hektar i Raseborgs stad och Hangö stad.
 • Naturskyddsområdet Hannun aarnio som omfattar ett område på cirka 190,9 hektar i Sjundeå kommun.

Miljöministeriets förordning

 • Byöns naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7,6 hektar i Hangö stad
 • Bredsmossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11,8 hektar i Ingå kommun.
 • Kockelträskets naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,2 hektar i Ingå kommun.
 • Långvassfjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,3 hektar i Ingå kommun.
 • Kalkkimäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24,6 hektar i Lojo stad.
 • Kiimamäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16,6 hektar i Lojo stad.
 • Naturskyddsområdet för Nummenkylä myrmark som omfattar ett område på cirka 3,6 hektar i Lojo stad.
 • Puujärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 80,9 hektar i Lojo stad.
 • Pytbergs naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 21,5 hektar i Lojo stad och Sjundeå kommun.
 • Saarilampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 51,6 hektar i Lojo stad.
 • Bölsviken-Stormossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 68,1 hektar i Raseborgs stad.
 • Dalkarö naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 76,4 hektar i Raseborgs stad.
 • Kristianslunds naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9,3 hektar i Raseborgs stad.
 • Landbofjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 42,7 hektar i Raseborgs stad.
 • Makubergens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,0 hektar i Raseborgs stad och Lojo stad.
 • Malmholmens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4,1 hektar i Raseborgs stad.
 • Persöfladans naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 39,2 hektar i Raseborgs stad.
 • Stenkulla naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,6 hektar i Raseborgs stad.
 • Stormossen-Degermossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 56,3 hektar i Raseborgs stad.
 • Svarvarmossens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 61,3 hektar i Raseborgs stad och Ingå kommun.
 • Österfjärdens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,6 hektar i Raseborgs stad.
 • Kvarnby naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25,4 hektar i Sjundeå kommun.
 • Lakiasuo-Kurjen Suursuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 82,0 hektar i Sjundeå kommun.
 • Torsgårdsskogens naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 41,7 hektar i Sjundeå kommun.

Diskussion om artikeln