Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Johnson Mattheys etablering i Vasa blir en del av ett nordiskt batteribälte: "Det här är början på något större"

Från 2021
En skiss av Långskogens industriområde där en batterifabrik planeras på en 300 hektar stor tomt.
Bild: FCG

På samma sätt som Northvolt blivit ett stort uppsving för Skellefteå, likadan effekt kommer Johnson Mattheys fabrik att ha på Vasaregionen säger Mathias Lindström, direktör på Kvarkenrådet. Kelibers tidigare vd Pertti Lamberg är inne på samma spår.

Den vision som Tomas Häyry och många med honom i Vasa länge jobbat för ger nu utdelning, säger Pertti Lamberg, doktor i geologi och tidigare vd på Keliber.

- Jag får säga stort grattis till Vasa. Det här beskedet var efterlängtat och hela kedjan i Finland, från gruvindustri till batteritillverkning, drar nytta av satsningen, säger Lamberg som numera är vd på AA Sakatti Mining som har sitt säte i Sodankylä.

Satsning som ligger i tiden

Trots att coronapandemin stått i fokus det senaste året har energifrågan inte försvunnit någonstans säger Lamberg. Den måste lösas. I Finland finns gruvor och kunskap i metallurgi, därför är vi viktiga för Europa och världen.

- Det här borde vi ha bättre förståelse för. De här investeringarna är möjliga här för att vi har kunskap och producerar metaller på ett ansvarsfullt sätt, och satsningarna ligger helt rätt i tiden, säger Lamberg.

Northvolt i Skellefteå var först och Pertti Lamberg säger att flera kommer efter. Produktion av batterier och komponenter behövs i hela Europa och etableringar har redan skett i Polen, Ungern och Tyskland.

Nu följer vi efter, men det är inte så bråttom eftersom efterfrågan kommer att fortsätta växa, säger Lamberg.

- Även etableringar som sker om ett par år, till och med om tio år, är intressanta och har tiden för sig.

Kelibers vd Pertti Lamberg.
Bildtext Pertti Lamberg säger att satsningarna i batteritillverkning har tiden framför sig.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Utreder logistiken

Vasa tillsammans med Northvolt i Skellefteå och Freyr Batterys planerade etablering i Mo i Rana bildar tillsammans ett batteribälte som sätter området på kartan, säger Kvarkenrådets vd Mathias Lindström.

- Det blir ett lyft för hela regionen. Här finns råmaterial och kunskap och fungerande infrastruktur. Det här kommer att bli större än vi anar.

Att Johnson Matthey etablerar sig i Vasa är också ett tecken på att regionen redan nu har en fungerande infrastruktur, säger Lindström. Men den kan och behöver bli ännu bättre.

Lindström räknar med att fraktvolymerna kommer att öka, både vad gäller råmaterial som ska skeppas in i landet och varor som ska exporteras. Just nu pågår en undersökning angående infrastrukturen från Vasa i söder till Karleby i norr.

- Om alla satsningar går i lås innebär det att ett batteribälte växer fram i norr och det lägger ytterligare vikt på infrastukturen, säger Lindström.

Kvarkenrådets ordförande Lennart Holmlund och direktör Mathias Lindström.
Bild: Kvarkenrådet

Pertti Lamberg säger att både Vasa och Karleby logistiskt sett ligger lägligt vid kusten med befintliga hamnar som möjliggör transport till Rotterdam och vidare ut i världen.

- Den största frågan hittills har varit om Finland ligger för långt borta från de stora marknaderna, säger Lamberg.

Vad gäller kemikalier, som redan i dag produceras i Karleby, spelar avstånden inte så stor roll. När det gäller tillverkningen av färdiga batterier till bilar ingår också återvinning av gamla batterier i processen.

Då kan avståndet ha en större betydelse, säger Lamberg.

Lanseringen i Vasa kan tyda på att man inte längre tänker så.

- Det är inte en batterifabrik man bygger, utan batterimaterial som ska levereras vidare till bilfabriker. Men å andra sidan har Valmet lyckats med att bygga batteripaket i Nystad. Nu ser det ut som att vi kommer ha alla delar av batteritillverkningskedjan i Finland, säger Lamberg.

Eftersom flera bolag är intresserade av att etablera sig lägger man inte heller alla ägg i samma korg. Dessutom är chansen stor att de företag som etablerar sig också stannar kvar i området.

- Investeringarna är rätt stora och därför är tröskeln hög för att flytta bort tillverkningen, säger Lamberg.

Kunniga medarbetare i regionen

Ett av regionens trumfkort är att det finns utbildad och specialiserad personal att tillgå. Pertti Lamberg säger att man på Keliber hyste farhågor om att inte hitta kompetenta medarbetare.

- Det finns utbildad personal och det är en stor styrka. Ryktet att det här är en intressant bransch sprids vidare och det är sådana yrken som de unga vill ha. Det är också en bransch där man kan vara med och förändra världens utveckling, säger Lamberg.

Gruvindustrin har å andra sidan en stämpel av att vara gammaldags, tung och farlig, säger Lamberg.

- Men nuförtiden är det inte så. Och i Vasa och Karleby vet man att det är en modern industri, säger Lamberg.

Mathias Lindström säger att batteritillverkning ger möjlighet till intressanta och internationella arbetsplatser i Kvarkenområdet.

- Och samtidigt har man möjlighet att bo naturskönt, på landet om man vill, och slippa storstädernas bilköer. Det här gäller hela Kvarkenområdet, säger Lindström.

Loppet är inte kört för Keliber

I nuläget har Johnson Matthey slutit avtal om litiumförsörjning från Chile genom företaget SQM. Pertti Lamberg säger att det här inte är något hot mot Keliber. Istället kan det vara en möjlighet.

Lamberg säger att eftersom Keliber inte ännu är igång med sin produktion kan det för Johnson Matthey vara en risk att skriva avtal med dem i det här skedet.

- Det kan hända att Johnson Matthey ville sluta avtal med ett bolag som redan har en pågående litiumproduktion. Det utesluter inte att de i framtiden tar sitt litium från Karleby, säger Lamberg.

Ökar chansen för en bro över Kvarken

Tanken på en ny Kvarkenfärja kändes inte möjligt för fem år sedan, och ännu i dag ses en bro över Kvarken som en nästintill omöjlig satsning.

Men Mathias Lindström tror inte att en bro är någon omöjlighet, speciellt inte efter gårdagens besked. I likhet med Pertti Lamberg anser Lindström att Johnson Mattheys fabrik sparkar igång utvecklingen i hela området kring Vasa och Karleby.

Men för att locka till sig nya aktörer måste man först ha en vision och göra förarbetet.

- Man måste ha en vision, och samarbeta, som man gjort både i Vasa och i Skellefteå. Inte alla planer förverkligas, men har man ingen vision så händer det ingenting, säger Pertti Lamberg.

Diskussion om artikeln