Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora Enso avslutar sin massa- och cellulosaproduktion i Kemi och Kvarnsveden – fler än 1 000 personer mister sitt jobb: "Vi har vänt på varje sten, men misslyckats"

Från 2021
Uppdaterad 20.04.2021 13:35.
Svenska Yle live: Stora Ensos presskonferens – planerar stänga fabriker i Kemi och Kvarnsveden - Spela upp på Arenan

Stora Enso planerar att avsluta massa- och cellulosaproduktionen i sina bruk i Kemi och i Kvarnsveden i Sverige.

I Finland kommer 670 personer att mista jobbet, i Sverige 440. Enligt planen ska fabrikerna sluta tillverka cellulosa och papper under det tredje kvartalet i år.

Fabriken i Veitsiluoto i Kemi har tre pappersmaskiner med en årlig kapacitet på 790 000 ton. Bruket producerar cellulosa, papper och virke. Sågverket har ungefär 50 anställda, som skulle jobba kvar.

Helsingin Sanomat var först ute med nyheten.

Efterfrågan på papper har minskat

De senaste 15 åren har efterfrågan på grafiskt papper minskat då allt fler läser nyheter på nätet i stället för i tidningsformat.

Som följd har fabriker som tillverkar grafiskt papper lagt ner en del av sin verksamhet, både i Finland och i världen.

– Vi har gjort allt vi kunnat för att hitta alternativ för att göra anläggningarna konkurrenskraftiga. Vi har vänt på varje sten, men vi har inte lyckats, säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky på en presskonferens.

Bresky säger att överkapaciteten ligger som grund för att företaget inte lyckats komma på konkurrenskraftiga lösningar. I Europa produceras så mycket överflödigt papper att det motsvarar femton pappersmaskiners produktionskapacitet.

Stora Enso kommer i stället att fokusera mer på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.

Varför stänga fabriker i Finland och Sverige, men inte i Centraleuropa?

― Journalist under presskonferensen

"Det här är tunga nyheter för vårt företag och våra kollegor i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter", säger Bresky i ett pressmeddelande.

De planerade nedläggningarna av bruken skulle minska Stora Ensos papperstillverkningskapacitet med 35 procent. Pappersförsäljningen skulle minska med 600 miljoner euro per år och det operativa rörelseresultatet öka med 35 miljoner per år.

Statsminister Sanna Marin.
Bildtext Statsminister Sanna Marin säger att Stora Ensos beslut är ett hårt slag mot Kemi.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Myndigheterna förbereder åtgärder för att hjälpa arbetare

Statsminister Sanna Marin (SDP) och arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) beklagar nyheten på Twitter.

"Stora Ensos plan att stänga bruket i Veitsiluoto är mycket sorgliga nyheter. Arbets- och näringsministeriet kommer omedelbart att förbereda omstruktureringsåtgärder för att stödja den regionala ekonomin och uppsagda arbetstagare", skriver Haatainen.

"Beslutet är ett hårt slag mot de anställda och Kemi", skriver Marin.

Att stänga ner delvis är inte ett alternativ

På presskonferensen ställs frågan: Varför stänga fabriker i Finland och Sverige, och inte i Centraleuropa?

Det har att göra med lönsamhet och konkurrenskraft.

– De här två anläggningarna har gått på förlust under en lång tid, säger Kati ter Horst som är chef för divisionen Paper.

I sina diskussioner har Stora Enso inte heller sett någon lönsamhet i att stänga till exempel bara en pappersmaskin eller att omvandla bruken till något annat.

– Att omvandla fabrikerna är en stor investering som inte kan motiveras, säger Bresky.

Fastän efterfrågan på kemisk massa har stigit lägger företaget ner massaproduktionen i Kemi, också med hänvisning till att det är en stor investering att omvandla utrymmena.

Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä
Bildtext Stora Enso kommer att stödja kommer att erbjuda alternativa pappersmöjligheter för sina kunder under planeringsprocessen. Det bekräftar Kati ter Horst som är chef för divisionen Paper på presskonferensen.
Bild: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Pappersfacket: Bolaget måste bära sitt ansvar för de anställda

"Då den största orsaken till att bruket stängs är att efterfrågan har minskat innebär det att fabriken stängs permanent. Det här är ett hårt coronaslag mot pappersindustrin", säger Paperiliittos ordförande Petri Vanhala i ett pressmeddelande.

Vanhala säger att Stora Enso nu måste ta sitt arbetsgivaransvar och ta hand om de anställda som hotas av uppsägning.

"Det måste finnas resurser för utbildning och för att flytta personal till nya uppgifter", säger Vanhala i pressmeddelandet.

Stora Enso bekräftar att de kommer att stödja sin personal. Det här skulle ske i samarbete med kommunerna Kemi och Borlänge.

– Om planerna blir verklighet ska vi stödja vår personal, bland annat genom att erbjuda dem nyanställning eller utbildning, säger Bresky på presskonferensen.

Artikeln uppdaterades 20.4.2021 klockan 10.43 med Marins och Haatainens kommentarer. Artikeln uppdaterades klockan 11.53 med Paperiliittos kommentarer och klockan 12.30 med kommentarer från presskonferensen.

Källor: Stora Enso, HS, STT

Diskussion om artikeln