Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Joe Biden håller klimattoppmöte digitalt och visar vilja att ta ledarrollen globalt – se mötet direkt kl. 15

Från 2021
Uppdaterad 22.04.2021 12:30.
Biden står värd för klimattoppmöte - Spela upp på Arenan

Världens ledare sitter samlade kring USA:s president Joe Biden som håller en virtuell klimatkonferens i dag och i morgon. Biden har bjudit in 40 världsledare.

Du kan se mötet i direktsändning överst i den här artikeln med start klockan 14.55.

Mötet ses som ett tecken på den nya roll USA har intagit, efter den förra presidenten Donald Trumps beslut att inte engagera sig i miljöfrågor.

Bidens informella möte ger också världsledarna en chans att förbereda sig för FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november.

Bland de 40 inbjudna länderna finns stora länder som tillsammans står för 80 procent av de globala utsläppen, bland annat Kina, Japan och Indien. Även särskilt sårbara länder är inbjudna.

Under det digitala klimatmötet 22–24.4 diskuteras bland annat den omställning som krävs för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader och för att få utsläppen av så kallade växthusgaser att minska.

Joe Biden skriver under ett dokument om klimatåtgärder 27.1.2021
Bildtext President Joe Biden skriver under ett dokument om klimatåtgärder 27.1.2021.
Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press

Biden har lovat satsa på klimatfrågor

En av de första åtgärderna som Biden vidtog som president var att hålla sitt vallöfte och åter ansluta USA till det så kallade Parisavtalet om klimatfrågor. Biden har också återkallat oljeledningsprojektet Keystone.

Det här var två nyckelfrågor för miljöaktivisterna, som nu har sitt hopp inriktat på den nya presidenten.

USA:s specialsändebud i klimatfrågor, John Kerry
Bildtext John Kerry är USA:s specialsändebud i klimatfrågor.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

USA presenterar sina nationella utsläppsmål

USA kommer att presentera nya beslut inom ramen för landets nationella klimatåtaganden (Nationally Determined Contribution; NDC).

För att skapa en bestående förändring av klimatpolitiken måste president Biden ändå lyckas med att driva igenom sin politik i kongressen. Där väntas han stöta på motstånd av merparten av republikanerna.

Globalt arbete det enda som fungerar

De olika ländernas nationella miljöåtaganden följs regelbundet upp i förhållande till Parisavtalet som ingicks 2015.

Länderna definierar egna mål, och har ombetts lämna in planer för sina egna klimatåtaganden – Nationally determined contributions (NDC). Planerna utvärderas regelbundet.

Alla länder har ändå uppmanats att söka sig till en allt högre ambitionsnivå för att miljön ska hålla för det tryck den utsätts för och för att en begränsning av temperaturhöjningen ska lyckas.

En ambitiösare klimatpolitik ska också innefatta fler jobb och en utveckling av innovativ teknologi. Sårbara och fattigare länder ska kunna få hjälp med att anpassa sig till nya åtgärdsprogram.

Demokraterna Alexandria Ocasio-Cortez och Edward Markey talar för den klimatpolitiska strategin Green New Deal 20.4.2021
Bildtext Demokraterna Alexandria Ocasio-Cortez och Edward Markey talar för den klimatpolitiska strategin Green New Deal 20.4.2021 i Washington.

"Tiden håller på att ta slut, men det är inte ännu för sent"

Klimataktivister har under den senaste tiden demonstrerar i New York med budskapet "Tiden håller på att ta slut, men det är inte ännu för sent".

Det centrala kravet är att det måste bli ett slut på beroendet av fossila bränslen.

En digital "klimatklocka" lyser upp en skärm på Union Square. Klockan visar de år, dagar och sekunder som återstår tills planeten – med nuvarande utsläppstakt – har värmts upp med 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Tanken är att också andra, portabla klimatklockor runt om i världen ska påminna människor om den situation som råder.

En global uppvärmning med 1,5 grader ses som en viktig tröskel, och enligt budskapet på den digitala skärmen befinner planeten sig i ett klimatnödläge.

Klimatklocka på väggen på Union Square i new York
Bildtext Också positiva siffror syns på väggen.
Bild: /All Over Press

Samtidigt vill man förmedla ett budskap om hopp. Klockan visar också den mängd energi som utvinns ur förnyelsebara källor. Just nu pekar den på 12 procent och siffran ökar långsamt.

- Om vi använder oss enbart av en ödesdiger deadline så fokuserar vi bara på domedagen och det kan leda till en känsla av hopplöshet. Människor behöver bli påminda om att det finns många möjligheter att agera, säger aktivisten Alexandria Villasenor till nyhetsbyrån Reuters.

Vältajmat inför mötet i USA: Ett koldioxidneutralt EU tog ett stort steg framåt

Minsterrådet och EU-parlamentet enades i går om en bindande klimatlag. Parlamentets huvudförhandlare Jytte Guteland säger att den blivande lagen är "historisk".

EU ska vara kolneutralt år 2050 – det vill säga ta tillvara minst lika mycket växthusgaser som man släpper ut.

Utsläppsmålet för 2030 utgör en viktig etapp på väg mot klimatneutralitet. År 2030 ska utsläppen vara åtminstone 55 procent mindre än år 1990.

EU skickar också en hälsning till Joe Bidens klimatkonferens:

- När världsledarna samlas på Jordens dag kommer EU att ha positiva nyheter att bidra med. Vi hoppas att det ska inspirera våra internationella partners, konstaterar EU-kommissionens viceordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Parisavtalet