Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Borde unga bilister beviljas körkortet stegvis? "Jag tror inte att föräldrar har tid att sitta med i bilen efter att den unga fått sitt körkort"

Från 2021
Uppdaterad 21.04.2021 16:14.
Programmet är inte längre tillgängligt
Körkortslagen ska ses över, vad tycker blivande förare? - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Körkortslagen granskas - trafiksäkerheten bland unga bilister oroar myndigheter

2:46

Trafiksäkerheten bland unga bilister oroar Kommunikationsministeriet, som ska se över den relativt nya körkortslagen. Trafikskyddet föreslår bland annat att nyblivna, unga bilister ska ha en vuxen med i bilen och att de inte får köra nattetid till en början.

Åboborna Amélie Davidsson och Sini Salmi, som går i bilskola ställer sig tveksamma till de här förslagen. Båda vill ha ett körkort redan då de är 17 år gamla.

- Det finns säkert saker som kunde förbättras, det är en ny lag. Men det kan vara svårt att kontrollera det här att man inte skulle få köra nattetid, säger Davidsson. Hon tycker att det är ett okej förslag att en vuxen ska sitta med i bilen till en början, men samtidigt måste den unga bilisten också lära sig att köra ensam.

Davidsson ansöker om dispens för ett körkort redan som 17-åring, eftersom hon ska sommarjobba i Iniö.

Hur skulle de här reglerna påverka dig?

- Då skulle jag inte komma iväg till mitt jobb. Många ansöker om körkort för att få frihet. Jag tror att det här skulle göra många besvikna, om man måste vänta och köra tillsammans med en vuxen.

Enligt Sini Salmi skulle friheten att få röra sig med bilen minska, om en vuxen måste sitta med i bilen. Salmi vill köra ett körkort redan som 17-åring, eftersom hon orienterar och ett körkort skulle underlätta hennes vardag.

- Jag tror inte att föräldrar har tid att sitta med i bilen. Och sedan då man fyller 18 så bär man ju ansvar för sig själv, säger Salmi.

30 000 ungdomar har fått dispens för ett körkort

Den nya körkortslagen togs i bruk år 2018 och innebär alltså att det är lättare att beviljas dispens för ett körkort då personen fyllt 17 år. Hittills har det här varit populärt och ungefär 30 000 ungdomar har beviljats dispens.

Enligt den nya lagen minskade också antalet obligatoriska körlektioner radikalt.

Enligt Jonatan Nylund, bilskolelärare i Åbo har det här haft både positiva och negativa följder. Det har blivit billigare att ta körkort. Men många elever måste också ta extratimmar för att klara av körprovet.

- Många försöker ta körprovet utan att ha haft tillräckligt med körtimmar och då kan det bli dyrt på det sättet. Vi kör fler körlektioner än vad minimikravet är med ungefär hälften av våra kunder, säger Nylund.

Hur ska trafiksäkerheten öka?

Nu ska Kommunikationsministeriet alltså granska den färska körkortslagen. Myndigheterna är speciellt oroade för trafiksäkerheten bland unga bilister. Trots att det totala antalet olyckor bland unga bilister har minskat, så ökar antalet 17-åringar som skadar sig i trafiken. Antalet trafikförseelser ökar också bland unga bilister, trots att mängden ungdomar som skaffar körkort minskar.

Största delen av de unga bilisterna följer förstås alla regler i trafiken och är noggranna. Men hur kan vi öka på trafiksäkerheten bland unga bilister?

Enligt bilskolelärare Jonatan Nylund kunde det vara bra att granska dispenser för 17-åriga bilister på individnivå. I nuläget kan en ung person få ett undantagslov, trots tidigare trafikförseelser.

- Man kunde kolla mer på elevens historik, då man beviljar undantagslov för ett körkort. Exempelvis att har eleven haft problem i trafiken, då den kört moped, säger Nylund.

Han tror däremot inte på förslaget att en vuxen är med i bilen efter att den unga personen fått sitt körkort.

- Men att begränsa körningar nattetid eller att kompisarna inte får dricka alkohol i bilen, sådana saker kunde hjälpa.

Diskussion om artikeln