Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nej tack till grannens smutsvatten – Sjundeå vill inte längre vara grannen Vichtis vattenavloppsledning

Från 2021
Ådelta i vårskrud
Bildtext Risbacka å i norra Sjundeå flyter igenom ett idylliskt agrart landskap. Att vattnet är smutsigt får kommunen tacka både lantbruket och grannen Vichtis för.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Sjundeåbon Åke Holmberg säger att han har sett Risubacka å och Björnträsket i närheten av ån förvandlas från rena fiskrika vatten till övergödda samlingskärl för grannkommunen Vichtis avloppsvatten.

Vattnet renas i Nummela reningsverk innan det släpps ut i Risubacka å i norra Sjundeå, men det innehåller fortfarande för höga halter av kemikalier och miljövådliga ämnen.

Regionförvaltningsverket kräver att vattnet blir renare

Södra Finlands regionförvaltningsverk kräver nu att Vichtis ska bestämma sig hur de löser problemet.

I Sjundeå ser man helst se att Vichtis förverkligar planerna på att ansluta sig till det stora reningsverket Blombacka i Esbo.

Men trots att sådana planer finns, ser Vichtis ut att hålla fast vid nuvarande lösning så länge de kan.

En allvarlig störning drabbade reningsverket i Nummela i januari - läget normaliserades först i mars

Vill väcka debatt

Åke Holmlund slår därför på stora trumman för att folk ska få upp ögonen för Sjundeås ofrivilliga problem.

Holmlund, som också är beslutsfattare i Sjundeå (Saml), har varit i kontakt med Vichtis kommun.

Han upplever ändå, att både kunskapen om och intresset för saken är nära noll.

Man utomhus
Bildtext Åke Holmlund ligger inte på latsidan när det gäller att uppmärksamma folk om avloppsvattenproblematiken.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Därför har han nu tagit till alla demokratiska medel för att väcka debatt i frågan.

Han skriver insändare, han har startat en medborgaradress och tryckt upp skyltar som säger säger “Stopp till Vichtis smutsvatten i Sjundeås vattendrag”.

En påhälsning utanför riksdagshuset står också på agendan.

Sjundeå kommunstyrelseordförande Merja Laaksonen (SFP) är en annan som engagerat sig i frågan.

I en insändare till den finska lokaltidningen Länsi-Uusimaa (21.3) skriver hon, fritt översatt, “att hon som barn lärt sig simma i Risubacka å, men att hon idag inte ens skulle doppa stortån i vattnet” (texten kan vara bakom betalmur).

Fram och tillbaka

Laaksonen ser att situationen är extra problematisk, eftersom Sjundeå och dess invånare i alla tider varit emot att Vichtis leder sitt renade avloppsvatten ut i havet via Sjundeå.

Leende kvinna
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen tycker Vichtis åker snålskjuts på Sjundeå i fråga om vattenskydd.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hon tycker också att Sjundeå kastar sina pengar så att säga i sjön, då man lägger ner stora summor på olika projekt och program vars syfte är att skydda och rena kommunens vatten.

Det är inte så stor nytta med det ifall de samtidigt är en transportkanal för grannkommunens smutsvatten.

Tidningen Länsi-Uusimaa, som också bevakar Vichtis, hade dagen innan Laaksonens insändare, rapporterat om frågan.

I mitten av mars (15.3) skulle kommunstyrelsen i Vichtis behandla förslaget att sluta ett intentionsavtal med Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Ärendet bordlades, då beslutsfattarna i Vichtis ansåg att frågan först skulle behandlas av planläggnings- och tekniska nämnden innan styrelsen sitt beslut.

“Det vore ofattbart om Vichtis tillåts fortsätta leda sitt avloppsvatten via Sjundeå”, skriver Merja Laaksonen i insändaren. “Det vore hög tid att Sjundeå, som själv gjort enorma investeringar för att leda sitt avloppsvatten, skulle slippa grannens smutsvatten”, avslutar hon.

Videkissor vid fält
Bildtext Vår i Sjundeå.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

När ärendet sedan dök upp i nämnden gjorde medlemmarna en kovändning och remitterade ärendet. Det gjorde de med klämmen att Vichtis fortsätter utveckla verksamheten i egen regi.

Det betyder att vattnet också i framtiden skulle släppas ut i Risubacka å.

Endast ifall fortsatt miljölov inte beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, bygger man ledningen till Esbo.

Sanera, bygga nytt eller investera i ledning?

Det nuvarande miljölovet för Nummela reningsverk i Vichtis går ut om fem år.

Kommunen har alltså fem år tid att förverkliga en lösning på problemet. I verkligheten är tidtabellen snävare än så.

Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland får inte Vichtis längre köra ut sitt vatten enligt nuvarande praxis, om kommunen inte ser till att vattnet blir renare.

Roddbåtar på land vid en å
Bildtext Vattendrag är viktiga för kommuninvånarnas välmående.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Miljöråd Reetta Klemetti säger att myndigheten ser att vattnet i sin nuvarande form är en för stor miljö- och hälsorisk.

Regionförvaltningsverket beviljar inga lov utan övervakar att lov och tillstånd följs enligt rådande lagstiftning, riktlinjer och krav.

Vichtis skulle ursprungligen lämna in sin plan till Regionförvaltningsverket i slutet av fjolåret, men de har nu fått tilläggstid till sista juni i år.

Reningsverket i Nummela förklarar inte hela problemet med övergödda vatten i Sjundeå ås vattendrag

Stora investeringar för liten kommun

För tillfället bollar Vichtis med två alternativ, som ligger på politikernas bord.

Det ena är att kommunen ansluts till Blombacka reningsverk i Esbo, dit också Sjundeå hör.

- Det är ju det enda alternativet i dag, att få vattnet till Blombacka i Esbo, säger Holmlund.

Man utomhus
Bildtext Åke Holmlund är Sjundeåbo och samlingspartist.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Det andra är att Vichtis fortsätter rena sitt avloppsvatten i egen regi.

Det betyder i praktiken att kommunens affärsverk Vichtis Vatten sanerar det reningsverk som finns i kyrkbyn och bygger ett helt nytt reningsverk i Nummela.

Viljapeltomaisema.
Bildtext Vichtis kommun består till stora delar av landsbygd.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Centerns riksdagsledamot Eerikki Viljanen är kommunstyrelsens ordförande i Vichtis och han säger att det handlar om enorma investeringar för liten kommun som Vichtis.

- Därför vill vi utreda saken i detalj innan vi fattar ett beslut.

Viljanen säger att bägge lösningar kräver investeringar på tiotals miljoner euro, men att Esbo förmodligen ändå är en dyrare lösning.

Viljanen förstår Sjundeås ilska, men efterlyser också förståelse för Vichtis resonemang.

Såväl Åke Holmlund som Merja Laaksonen har svårt att riktigt finna den förståelsen.

- Det verkar som Vichtis bara skulle förhala beslutet på det här sättet, fnyser Holmlund och säger att det också handlar om en viktig principiell fråga som nu är helt i otakt med tiden.

Diskussion om artikeln