Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tysk domstol förkastade överklagan mot EU:s coronafond

Från 2021
Två militärfordon transporterar kroppar till krematoriet i Padova
Bildtext Stödet från återhämtningsfonden är kopplat till verklig verklig ekonomisk nedgång på grund av coronan. Till exempel Italien drabbades hårt av pandemin. På bilden två militärfordon som transporterar kroppar till krematoriet i Padova.
Bild: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA

Ett stort hinder för EU:s coronaåterhämtningsfond är undanröjt. Det tyska parlamentet har redan tidigare fattat beslut om att Tyskland deltar i fonden, men beslutet överklagades.

I dag kom den tyska grundlagsdomstolen med beslutet att överklagan förkastas. Sju av åtta domare röstade för beslutet. Därmed får den tyska förbundspresidenten rätt att underteckna beslutet om att landet ska delta i återhämtningsfonden.

EU:s coronafond ska bestå av 750 miljarder euro som kan delas ut som endera lån eller understöd.

De summor som de olika länderna kommer att få från fonden är beroende av hur stor ekonomisk skada coronapandemin ställde till med i länderna.

Kopplingen mellan verklig ekonomisk nedgång på grund av coronan och stödsummor var något som Finland uttryckligen krävde att skulle ingå i återhämtningspaketet.

Alla EU-länder måste fatta beslut om att delta för att fonden ska kunna bli av.

I Finland ligger ärendet just nu hos grundlagsutskottet.

Källor: Reuters, AFP

Diskussion om artikeln