Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs förnyas – luftningsbassängerna får väggar och tak

Från 2021
Bild på vattenrening. Vatten rör sig i en bassäng i ett reningsverk så det bildas vitt skum.
Bildtext Vid Skeppsholmens reningsverk renas avloppsvatten från Tenala och Ekenäs. Arkivbild som inte är tagen vid reningsverket i Ekenäs.
Bild: Mikko Koski / Yle

Luftningsbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk ska få väggar och tak för att vara mindre känsliga för väder- och temperaturväxlingar.

En skyddsbyggnad vid bassängerna förbättrar också arbetsmiljön för de som sköter om reningsverket.

Reningsprocessen vid Skeppsholmen är mekanisk, kemisk och biologisk och det är den biologiska reningen som sker i luftningsbassängerna.

Den nya skyddsbyggnaden är en stålkonstruktion.

Direktionen för Raseborgs vatten ber nu in offerter för att hitta en entreprenör för projektet.

I entreprenaden ingår också förnyande av en del av fasaden på den befintliga byggnaden där förbehandling och eftersedimentering sker.

Staden räknar med en investering på 600 000 euro för satsningarna vid Skeppsholmens reningsverk år 2021.

I Skeppsholmens reningsverk behandlas allt avloppsvatten från Tenala och Ekenäs.

Reningsverket är byggt 1968 och har sanerats under åren 1987, 1994 samt 1998.

Tanken är att placera solpaneler på skyddsbyggnadens tak, men solpaneler ingår inte i entreprenaden.

Diskussion om artikeln