Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Uteblev från repetitionsövning vid Nylands brigad – fick böta närmare 4000 euro

Från 2021
Kamouflerade beväringar eller soldater håller krigsövning.
Bildtext Det blev en dyr affär för en företagare att inte infinna sig på repetitionsövning. Arkivbilden har inget med personen, repetitionsövningen eller domen att göra.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

En reservist som uteblev från repetitionsövning i augusti 2019 har dömts till olovlig frånvaro. Det ledde till dagsböter på 3 750 euro.

Den dömda, då ännu svarande, bestred åtalet om olovlig frånvaro eftersom hen inte uppsåtligen och inte heller orättmätigt uteblivit från repetitionsövningen.

När repetitionsövningen hölls var personen i fråga tvungen att vara på sin arbetsplats eftersom där gjordes omfattande installationsarbeten. Personen är verkställande direktör för bolaget.

Personen uppger att hen inte har motsatt sig ordern om att infinna sig på repetitionsövningen och att hen också lämnade in en begäran om befrielse från att delta.

Denna begäran har delgetts Försvarsmakten strax före klockan 16 samma dag som repetitionsövningen inleddes. Repetitionsövningen pågick i en vecka.

Västra Nylands tingsrätt konstaterar att en reservist är skyldig att infinna sig på en obligatorisk repetitionsövning. Befrielse kan beviljas på ansökan, men frånvaro förutsätter att ansökan godkänts. Personen hade inte beviljats befrielse och således har frånvaron varit orättmätig.

Tingsrätten konstaterar också att med beaktande av personens arbetsuppgifter är det uteslutet att han inte insett eller borde ha insett att han var skyldig att infinna sig på repetitionsövningen enligt kallelsen då befrielse inte hade beviljats.

Personen dömdes för olovlig frånvaro och ett bötesstraff om 15 dagsböter á 250 euro, det vill säga 3 750 euro.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Diskussion om artikeln