Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Utomäktenskapliga relationer har ju blivit svåra att upprätthålla och dölja" – coronapandemin har lett till skilsmässoboom i Italien

Från 2021
Uppdaterad 26.04.2021 17:02.
Ett påar promenerar i regnet i Rom
Bildtext Skilsmässorna har ökat kraftigt i Italien under pandemin. Men speciellt i södra Italien den ekonomiska och kulturella tröskeln för kvinnor att söka skiljsmässa fortfarande stor.
Bild: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI

Under pandemiåret 2020 ökade skilsmässorna i Italien. I norr, där fler kvinnor arbetar och är ekonomiskt oberoende, var det också fler kvinnor som lämnade in skilsmässoansökningar än i syd. Men sociala och kulturella normer om att det är kvinnans roll att hålla samman familjen är fortfarande starkt rådande.

De många och långa perioderna av nedstängning under förra året har inte bara orsakat ekonomisk kris, utan har även fått många familjer att upplösas.

– Vi ser en stark skilsmässotrend kopplad till att människor har tvingats vara hemma, säger advokaten Matteo Santini från Associazione nazionale divorzisti (ungefär: nationella föreningen för skilsmässor), ett Rom-baserat forskningsinstitut med inriktning på familjerätt.

Nedstängning ledde till skilsmässor

Antalet skilsmässor ökade med 60 procent under pandemiåret 2020 jämfört med året innan. Det framkommer i en undersökning gjord av föreningen.

– Landsomfattande nedstängningar och långtgående restriktioner tvingade par att tillbringa i princip dygnet runt under samma tak, säger Santini och fortsätter:

– Det är en stor kontrast för par som tidigare kanske bara har träffats en halvtimme vid middagsbordet på kvällen.

En teckning på ett par och ett barn. *Teckningen är riven i tu över barnet.
Bildtext Skilsmässor är fortfarande mycket mer ovanliga i relation till folkmängden än i till exempel Finland.
Bild: Yle/Christin Sandberg

Under året har miljontals italienare tvingats hantera både arbete hemifrån och barn med distansundervisning i hemmet. Sammanfattningsvis handlar det om ett år av stora förändringar i vardagslivet, och för många även i levnadsvillkoren.

– Nedstängningarna har lett till ökad arbetslöshet, som i sin tur orsakat problem med ekonomin, vilket har skapat stor stress för många, säger advokaten Matteo Santini.

Våldet i hemmen har ökat

Dessutom har möjligheterna till umgänge och sociala sammanhang utanför familjen minskat avsevärt. Samtidigt som alla fritidsaktiviteter blockerats.

– Sport är för många ett sätt att naturligt få utlopp för stress och negativa känslor. Nu ska människor i stället hantera allt innanför hemmets väggar, vilket skapar frustration, irritation och ilska, säger Santini och liknar det vid en emotionell tryckkokare, som i vissa fall exploderar.

Ett uttryck för detta är att mäns våld mot kvinnor i nära relationer har ökat dramatiskt under pandemin.

– Vi har sett en otrolig ökning av våld i relationer, inte bara mot kvinnor utan även våld mot äldre föräldrar och barn i familjerna, säger Santini.

Förvärrar tidigare problem

Psykologen Elena Grilli arbetar med parterapi och är dessutom specialiserad på att stötta kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer.

– På samma sätt som situationen har förvärrats för de par som hade svårt att kommunicera innan krisen har våldsamma relationer blivit ännu farligare. Våldet har framför allt eskalerat i relationer där det redan fanns inslag av psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt våld tidigare och blivit farligt för många kvinnor, säger Grilli.

Psykologen Elena Grilli
Bildtext Elena Grilli har märkt av att många fått allvarliga relationsproblem under pandemin.
Bild: Yle/Christin Sandberg

Hon beskriver en situation där kvinnor som sedan tidigare kontrollerades av sina män, endast hade kvar få egna sociala kontakter, kanske inte arbetade och var relativt isolerade i hemmet har blivit ännu mer isolerade i och med att de har förlorat sina få möjligheter att gå ut, som för att ta barnen till skolan eller handla.

– Vi ser också att kontrollbehoven ökar hos de här männen. Det hör ihop med det trauma, som pandemin kan sägas vara, och som gör att många känner att de tappat kontrollen över tillvaron, vilket i sin tur gör att de utövar större kontroll över sin partner. säger Grilli.

Långt ovanligare med skilsmässor än i Finland

De officiella siffrorna för hur många skilsmässor som ägde rum år 2020 finns ännu inte tillgängliga, men enligt familjerättsadvokaten Matteo Santini handlar det om en fördubbling av antalet sedan år 2015 då det registrerades 98 000 skilsmässor i Italien.

I en europeisk jämförelse ligger Italien, enligt siffror från Eurostat 2016, långt efter Finland när det handlar om antal skilsmässor i relation till antalet invånare.

Santini säger att det delvis beror på kyrkans roll och kulturen som traditionellt präglas av ett starkt motstånd mot skilsmässor.

– Även lagstiftningen har försvårat för dem som velat skilja sig. Tidigare krävdes en betänketid på tre år mellan separation och skilsmässa. En ny lag har dock kortat tiden till mellan 6 och 12 månader, säger han, men sociala normer gör det fortfarande svårt.

Traditionella könsroller

Psykologen Elena Grilli menar att det finns en starkt rotad syn på kvinnans roll i äktenskapet, som handlar om att hon till varje pris ska hålla ihop det, vilket skapar både stress och press på kvinnorna.

– Det är inte ovanligt att jag får höra ”om jag lämnar min make, så har jag misslyckats som kvinna”, säger hon och konstaterar att det läggs ett orimligt stort ansvar på kvinnorna i relationerna.

Under pandemin har kvinnornas arbetsbörda ökat mycket. Enligt Grilli handlar det främst om att kvinnorna fått mer omsorgsarbete.

– Det föll på kvinnorna att ha hand om barn, gamla föräldrar och anhöriga med funktionshinder när skolorna stängde och all daglig verksamhet för funktionshindrade och äldre i princip upphörde för ett år sedan, säger Grilli och konstaterar:

– Det totala bördan har blivit för stor och många krossas under den.

Kvinnor vill skiljas

Enligt skilsmässotrenden från pandemiåret är det framför allt kvinnor som begär skilsmässa. Och det gör de främst i norr.

– Den avgörande faktorn är ekonomin. I norr är det fler kvinnor som arbetar och har en tillräckligt stark egen ekonomi för att våga bryta upp och leva på egen hand, säger advokaten Matteo Santini.

I södra delarna av landet är det betydligt färre som ansöker om skilsmässa.

– Den utbredda tron, traditionella familjestrukturer och sociala konventioner gör att fler kvinnor stannar kvar i äktenskapet i södra Italien, fortsätter han.

– Få kvinnor arbetar eller tjänar tillräckligt för att klara sig på egen hand. Det gör att kostnaderna för att lämna, och då menar jag inte advokatkostnader, utan priset för att omorganisera livet på egen hand är för stort och gör det i stort sett omöjligt att skilja sig.

Elena Grilli menar att det så klart underlättar med ekonomiska förutsättningar för den som vill lämna, men att det inte är tillräckligt. Det krävs också stort mod.

Orsakerna till skilsmässorna var, enligt undersökningen, i 40 procent av fallen otrohet, även på nätet, 30 procent våld i relationen och 30 procent andra orsaker.

– Utomäktenskapliga relationer har ju blivit svåra att upprätthålla och dölja i hemmet, vilket i sin tur har skapat frustration och konflikter som lett till skilsmässa, säger Santini.

Diskussion om artikeln