Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Ingen bro över järnvägen i Hangö norra – Appelgrensvägen flyttas för att göra trafiken säkrare

Från 2021
Plankorsning över järnväg
Bildtext Hangö och Trafikledsverket diksuterar hur det skulle bli säkrare att ta sig över järnvägen på Appelgrensvägen i Hangö norra.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Trafikledsverket har presenterat tre nya lösningar för hur man ska ta sig tryggare över järnvägen i Hangö norra. Ett alternativ är flera miljoner billigare än de andra.

Stadsstyrelsen i Hangö sa i mars nej till de planer som Trafikledsverket då föreslog för en tryggare övergång i Hangö norra.

Då planerades en 120 meter lång bro över järnvägen som beräknades kosta fem miljoner euro. Hangö stads andel av projektet var ungefär 2,5 miljoner euro. Det var bland annat en oro för att kostnaderna skulle bli högre än beräknat som gjorde att majoriteten i stadsstyrelsen sa nej till en bro.

Bro över järnvägen eller inte?

Trafikledsverket har presenterat ändringsförslag om planerna på att förbättra korsningen i Hangö norra tas upp till behandling igen.

Två av alternativen utgår från att bron endast är till för fordonstrafik och att en separat undergång eller plankorsning byggs för gång- och cykeltrafik.

En bro med undergång för cyklister och fotgängare beräknas kosta cirka 5,8 miljoner euro. Stadens andel skulle vara 3,3 miljoner.

En bro med planskild korsning för gång- och cykeltrafik torde kosta omkring 4,6 miljoner euro, stadens andel är då 2,65 miljoner.

Det tredje alternativet utgår från att det inte byggs en bro och att alla använder samma plankorsning. Säkerheten måste då förbättras genom förändringar i gatuinfrastrukturen (se karta).

Trafikledsverkets karta över hur Appelgrensvägen i Hangö kunde ledas på annat sätt så trafiken över järnvägen blir säkrare.
Bildtext Trafikledsverket föreslår att Appelgrensvägen flyttas med början vid korsningen Korsmansgatan-Täktomvägen, fram till Esplanaden.
Bild: Trafikledsverket

Det här beräknas kosta 550 000 euro, men då har Trafikledsverket inte räknat med kostnader för inlösen av fastigheter.

Kostnadsfördelningen mellan staten och Trafikledsverket har ännu inte räknats ut.

Pengar finns till slutet av juni

Trafikledsverket har meddelat att erbjudandet om finansiering av plankorsningen är i kraft till slutet av juni i år.

Om inget har hänt i planeringen från stadens sida så används pengarna till andra projekt.