Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bråket om ämnesföreningarnas rum i Arken fortsätter – studerande vid FHPT: "Jag tycker rent ut sagt att det är diskriminering som ÅA håller på med"

Från 2021
Uppdaterad 26.04.2021 09:29.
Arken, Åbo Akademi, Åbo
Bildtext Arkivbild. Utrymmesbråket i Arken fortsätter, även om planerna skjuts upp till hösten.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo Akademi ska genomföra stora förändringar på campus för att spara pengar. En av de byggnader som kommer att genomgå en större förändring är Arken, där Fakulteten för Humaniora, psykologi och teologi (FHPT) håller till. Det här har väckt oro bland studerande vid fakulteten, som i och med det här blir av med sina ämnesspecifika studierum.

Föreningarna använder i nuläget studierummen för att umgås, studera, och hålla möten. Rummen har även fungerat som en trygg zon för många studerande.

Istället går man nu in för större, sociala rum för studerande, som inte ska tillhöra någon enskild förening. Alla studerande som håller till i Arken ska kunna umgås i de nya rummen.

En del studerande vid FHPT är inte nöjda med de utrymmen som nu erbjuds istället för ämnesföreningarnas egna rum. Wilma Ek, som är tredje årets vid ÅA, är en av de studerande som står bakom ett ställningstagande där man uttrycker starkt missnöje med den nya planen för Arkens utrymmen. Hon hör inte själv till någon av de ämnesföreningar som förlorar sina utrymmen, utan har varit med och tagit fram ställningstagandet eftersom hon har erfarenhet av tillgänglighetsfrågor.

- Jag är rädd att den här flytten kommer ha många allvarliga konsekvenser för oss studerande. För det första kommer det här göra det svårare för oss att studera, eftersom vi kommer att gå miste om våra mindre studierum, där man i lugn och ro och i en trygg miljö har kunnat studera. Ledningen tar heller inte alls i beaktande att en del personer med funktionsvariationer behöver en viss typ av miljö och stöd för att kunna studera och koncentrera sig.

- Vi förstår att även vi studerande kommer att drabbas av nedskärningarna, men nu är det en specifik grupp studerande som kommer att drabbas extra hårt av nedskärningarna. Ledningen har inte föreslagit några konkreta åtgärder för hur man ska se till att tillgängligheten vid universitetet tryggas.

Wilma Ek, en ung kvinna med axellångt, blont hår.
Bildtext Wilma Ek.
Bild: Maj Lundström/Yle

Peter Nynäs, dekanus för FHPT, säger att han förstår studerandenas frustration och missnöje, men säger att man samtidigt måste tänka på helheten. Åbo Akademis ekonomi är ansträngd och fakulteten måste göra inbesparingar, säger Nynäs.

- Forskare, personal och studerande kommer alla att förlora på det här, så är det tyvärr. Studerandena kommer att bli av med kvadratmetrar och det är såklart tråkigt, men de nya, sociala utrymmena som planeras kommer att vara tillgängliga för alla på ett sätt som studentutrymmen inte varit tidigare. Men det är klart att framför allt ämnesföreningarna förlorar på det här.

En man i medelåldern med grått skägg och brunt hår, iklädd grå kavaj.
Bildtext Peter Nynäs, dekanus vid FHPT.
Bild: Heikki Raisanen

Enligt Nynäs är man vid fakulteten väl medveten om den oro som finns när det gäller tillgänglighet för studerande med funktionsvariationer. Han medger också att man fortfarande inte vet hur de här personerna ska beaktas i de nya planerna.

- Vi har tyvärr inga lösningar ännu, och det är såklart tråkigt. Samtidigt vet jag inte om det skulle ha varit möjligt att göra det här på något annat sätt. Frågan om tillgänglighet har lyfts upp på ett möte med studerandena och vi betonade då att frågan är viktig och ska beaktas.

Jag tycker rent ut sagt att det är diskriminering som ÅA håller på med när de inte tänker på att nedskärningar drabbar en specifik grupp med vissa typer av problem.

― Wilma Ek, studerande vid FHPT

Föreningar har uteslutits ur möten och diskussion

Något annat som Ek är väldigt kritisk till är att en del studentföreningar inte har bjudits in till möten där de nya planerna för Arken har diskuterats.

- I slutet av mars hölls ett möte om Arken och till mötet bjöds bara vissa föreningar och enskilda studerande in för att diskutera. När vi påpekade hur orättvist det här var fick vi höra att det inte var möjligt att bjuda in alla på grund av tidtabellen. Dessutom fick vi höra att man hade valt att gå vidare med föreningar som var mer positivt inställda till planerna.

- Vi har varit väldigt målinriktade, det har varit bråttom och vi har velat driva igenom planerna. Därför tänkte vi att det är bäst att först diskutera med en mindre grupp studerande före vi diskuterar med alla. Samtidigt så har det uppstått situationer där en del studerande har trott att det fattats beslut om saker, när vi egentligen bara har diskuterat. Det är en ganska långsam process.

- Vi är väldigt besvikna över att ett universitet, där man vill utveckla kritiskt tänkande, inte bjuder in personer som är kritiska till planerna bara för att det skulle förlänga processen, säger Ek.

Åbo Akademi, Arken
Bildtext Arkivbild. Från och med i höst kommer det bli en hel del förändringar i Arken.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Viktigt att lyssna på experter när nya utrymmen planeras

Ursprungligen var det tänkt att de planerade förändringarna skulle införas redan i maj, men på grund av ärenden med Åbo Akademis gemensamma upphandlingsavtal för flyttservice, måste man nu skjuta fram planerna till hösten.

Att planerna skjuts upp till nästa läsår innebär att man nu kommer att ha mer tid att ta i beaktande till exempel just tillgänglighetsfrågor, säger Nynäs.

- Som vi redan tidigare betonat måste vi ha med personer i planeringen som har insikter i den här typen av frågor, så att vi vet vad vi måste vara uppmärksamma på. Vi måste också anlita expertis, det vill säga personer som även tidigare har arbetat med den här typen av utrymmen. Men där är vi inte ännu. På gott och ont får vi nu mera tid.

Även Ek säger att det är viktigt att lyssna på experterna, men hon ifrågasätter att man först i efterhand skulle beakta tillgängligheten. Hon anser att man behöver ha konkreta lösningar redan innan en potentiell flytt.

- Man kunde till exempel dela in de här större utrymmena i mindre rum, det skulle troligen underlätta situationen för en del personer. Det är viktigt att ledningen lyssnar på studerandena, och inte bara kör på med full gas utan att lyssna på andra.

Artikeln uppdaterades klockan 12.02 med information om att Wilma Ek studerar för tredje året, och har deltagit i processen eftersom hon har erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. Tidigare stod det att hon studerat genusvetenskap.

Diskussion om artikeln