Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Servicehuset Nova klarar inte av ekonomin – nu planerar Hangö stad att ta över

Från 2021
Två händer som håller i varandra.
Bildtext Det nya avtalet med Hangö stad knäckte Novas ekonomi.
Bild: Mostphotos

Hangö stad kan ta över verksamheten vid det resurserade serviceboendet Nova. Samtidigt finns det planer på ett helt nytt sorts serviceboendekomplex i Hangö, dit också Novas klienter skulle flytta.

Stiftelsen bakom äldreboendet Nova har inte klarat av ekonomin efter att det nya avtalet med staden trädde i kraft vid årsskiftet.

Det nya avtalet upphandlades gemensamt med de så kallade C10-kommunerna, som består av tio kommuner från Esbo till Hangö.

C10-kommunerna upphandlar äldrevården tillsammans för att få gemensamma kriterier, priser och riktlinjer för vården.

Priset per klient och dygn förblev detsamma enligt avtalet mellan Hangö stad och Nova, det vill säga 130 euro. Men till skillnad från tidigare skulle också maten ingå i priset, vilket innebar en extra kostnad på 12 euro per klient och dygn.

Det här blev strået som knäckte kamelens rygg för Stiftelsen för Hangö servicebostäder. Den sista mars meddelade stiftelsen att man hoppas på ett snabbt beslut om en överföring till staden.

Klienter och personal stannar kvar

Meningen är att verksamheten vid Nova fortsätter som tidigare.

För tillfället bor det 39 klienter på Nova, vilket betyder att alla platser på äldreboendet är i användning. Personalen består av 29 personer och deras kontrakt fortsätter oförändrat med staden som arbetsgivare.

Staden räknar med att den här lösningen innebär att det blir 100 000-250 000 euro dyrare än om en så kallad C10-producent skulle sköta verksamheten.

Hangös ställföreträdande grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa understryker ändå att summan är ordentligt avrundad uppåt.

Bland annat faller utgifterna på runt 20 000 euro för bokföring bort, liksom andra administrativa utgifter.

Nummenmaa gissar att den verkliga summan landar på ungefär 100 000 euro.

- Orsaken är att lönenivån både vid Nova och vid staden är högre jämfört med vad en en C10-producent betalar. Det handlar om mellan 200 och 300 euro per anställd per månad, förklarar han.

Enligt både Nummenmaa och grundtrygghetsnämndens ordförande Urpo Hyttinen (VF) lönar det sig ändå för staden att ta över verksamheten.

- Alla anställda är skrivna i Hangö och betalar skatt till staden. Staden, klienterna och personalen vinner alla på att vi gör så här, säger Hyttinen.

Grundtrygghetsnämnden har enhälligt godkänt förslaget att staden tar över verksamheten vid Nova. Som nästa instans ska stadsstyrelsen säga sitt.

Planer på nytt sorts boendekomplex för äldre

Hangö stad har samtidigt inlett planer på ett större serviceboendekomplex för äldre, som också kan innehålla helt nya boendeformer.

En orsak bakom det här är den kommande vårdreformen.

Hangö vill precis som många andra kommuner se över sina vårdfastigheter, bland annat för att försäkra sig om att servicen i kommunen fortsätter som tidigare då välfärdsområdena tar över vården.

Arne Nummenmaas vision är att det skulle byggas en större helhet i stil med Villa Anemone i Karis. I samma fastighet skulle det finnas vanliga bostäder och resurserat boende på längre sikt, liksom korttidsboende.

- I gatuplan skulle det sedan finnas olika terapiformer som fysioterapi och möjlighet till manikyr och pedikyr och så vidare, säger han.

En viktig aspekt i nybygget skulle vara att lokalerna är förvandlingsbara, det vill säga att de vid behov kan användas som resurserat boende eller för lättare serviceboende.

Novas nuvarande fastighet blir stödboende?

Klienterna vid Nova och vid Källan skulle flytta till det nya servicekomplexet. Det innebär att Novas nuvarande byggnad kunde användas för annat ändamål.

Det kunde handla om boende för sådana som inte klarar sig ensamma, men som inte är i behov av resurserat serviceboende, säger Arne Nummenmaa.

- Det kan vara någon form av ledd boendeverksamhet. Du har din lilla bostad, men äter i en gemensam matsal och du klarar dig med smalare korridorer.

Tanken är att serviceboendekomplexet skulle planeras så att man kan fatta beslut nästa år. Byggstarten kunde eventuellt inledas år 2023 och år 2024 kunde det stå färdigt.

Stadsstyrelsen ska nu ta ställning till grundtrygghetsnämndens förslag att grunda en tjänstemannagrupp som ska göra upp en plan över behovet av boendeservice för de äldre i staden.

Diskussion om artikeln