Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vanhanen: Attityderna till invandrare måste förbättras – Finland måste öka den arbetsrelaterade inflyttningen om vi ska klara skuldbördan

Från 2021
Matti Vanhanen sitter med munskydd på vid ett bord, i förgrunden en suddig Centerordförande Annika Saarikko.
Bildtext Finansminister Matti Vanhanen fokuserar på att efter bästa förmåga hålla Finlands ekonomi flytande – medan Annika Saarikko, i förgrunden, sköter de politiska förhandlingarna för Centerpartiets del.
Bild: Jussi Toivanen / Valtioneuvoston kanslia/Statsrådets kansli

Finansminister Matti Vanhanen (C) sade i Yles Morgonettan att Finland behöver sysselsättningsåtgärder, mer utbildning och mer utländsk arbetskraft för att bibehålla sitt goda kreditbetyg. Han lyfter fram Närpes som modell för hur välfärd och sysselsättning ska höjas med hjälp av utländsk arbetskraft.

Halvtidsöverläggningarna kallas de rambudgetförhandlingar som förs halvvägs in i regeringsperioden på finska. Årets upplaga har skapat rubriker eftersom de har dragit ut på tiden, men förhandlingarna måste få ta den tid de tar, säger finansminister Matti Vanhanen.

- Det lönar sig inte att fundera på om de tar en dag eller en vecka. Nu måste man använda den tid som behövs så att vi kan få en tydlig bild av vad den här regeringen kan uträtta under sina kvarvarande två år, säger Vanhanen.

Kvintetten av partiordförande diskuterar enligt Vanhanen nu vad den ekonomiska visionen kommer vara. Det handlar om skuldsättning, om utgifter och om vem som ska få vad under ett år där nästan alla behöver något.

Det finns oundvikliga utgifter och vingklippta intäkter, som till exempel Veikkaus drastiskt minskade vinst, enligt finansministern.

Jämförbart med regeringsförhandlingar

Vanhanen tycker de pågående budgetförhandlingarna mer liknar regeringsförhandlingar.

- Nu diskuteras inte euron, utan huruvida partierna har samma uppfattning ur ett större perspektiv.

Att finansministern inte själv sitter vid förhandlingsbordet är en relativt ovanlig företeelse. Traditionellt har finansministerportföljen hört till en av regeringspartiernas ordförande, så finansministeriet har varit väldigt närvarande vid förhandlingarna.

När ordförandekvintetten nu förhandlar är finansministern inte på plats, då han inte är ordförande. Vanhanen tycker ändå inte det är ett problem.

- Jag kan försäkra att kommunikationen mellan mig och ordförande (Annika) Saarikko under de här förhandlingarna är perfekt.

Hur är det med kommunikationen till statsministern?

- I de frågor som gäller ärenden mellan ministerier är allt i skick.

Finlands goda rykte hotas av ålderstigen befolkning

En kärnfråga i budgetförhandlingarna är skuldsättningen. Regeringen har hittills valt att förlita sig på ökad skuldsättning för att stävja effekterna av coronapandemin – med till synes gott resultat – men många är obekväma inför tanken att öka skuldsättningen ytterligare.

Centern hör till dem. Ordförande Saarikko sade på lördagens partifullmäktigemöte att Centern nu ensamt axlar ansvaret för att varna för skuldsättningens faror.

Annika Saarikko.
Bildtext Centerns ordförande Annika Saarikko tycker att Centern som enda regeringasparti verkar bry sig om låntagningens konsekvenser.
Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Vanhanen är likaså orolig för Finlands ekonomiska möjligheter med tanke på skuldsättningen.

För tillfället får vi förmånliga lån, till och med med negativ ränta, för vi har ett bra kreditbetyg, menar Vanhanen. I dag kom nyheten om att kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bibehåller Finlands kreditbetyg oförändrat, AA+.

- Vi får höga poäng för att vi i 20 år har hållit oss till budgetramarna, man har kunnat lita på att vår regering för en disciplinerad, ekonomisk politik, säger Vanhanen.

- Vår statsskuld är just nu i mellanskiktet i Europa. Men på grund av vår åldrande befolkning är vi inte i en bra situation.

Finland behöver utländsk arbetskraft

Vanhanen anser att ett av de viktigaste verktygen i backen är att öka den arbetsrelaterade invandringen. Enligt nuvarande plan kommer den redan att öka, men Vanhanen vill ha ännu mer, och framförallt utbildad, invandring.

Experterna kommer inte till Finland, de är i Silicon Valley, i indiska forskningscenter

- Min egen ståndpunkt har varit att vi i slutet av det här årtiondet borde få in 10 000 fler färdigt utbildade arbetstagare från utlandet, säger Vanhanen.

- Vid sidan av det behöver vi inhemska sysselsättningsåtgärder som ökar utbudet på arbetskraft. Sen behöver vi utveckla kunnande och utbildning, men det har regeringen redan satsat mycket på.

Vanhanen förutspår också ett behov av risktagningar med ekonomin. Finland måste ha modet att trots underskott satsa på forskning och utveckling, bara ekonomin överlag sköts disciplinerat.

Bättre attityd mot invandring behövs

Vanhanen anser att finländare felaktigt verkar tro att alla vill komma och arbeta till Finland.

- Experterna kommer inte till Finland, de är i Silicon Valley, i indiska forskningscenter. I bästa fall lyckas vi skapa ett läge där företag satsar på forskning i Finland, då skulle vi få sakkunniga hit som näringslivet sen kan utnyttja.

Däremot tror Vanhanen att coronapandemin kan ha medfört någonting positivt för Finland.

- Finlands attraktionskraft har garanterat ökat under coronapandemin. Alla har kunnat se att här finns en ljus fläck på norra halvklotet där coronan inte har stoppat allt. Vi är ett säkert och välordnat samhälle – det här ryktet måste vi nu använda till vår fördel.

Vi har en märkvärdig uppdelning där en del av människorna förhåller sig på ett passionerat, motsträvigt sätt mot immigranter

Vanhanen anser att ett problem för en ökning av invandringen, och därmed i förlängningen Finlands ekonomi, är negativitet gentemot just invandring.

- Vi har en märkvärdig, nationell uppdelning där en del av människorna förhåller sig på ett hemskt passionerat, motsträvigt sätt mot immigranter, och vi måste förändra de här attityderna, säger Vanhanen.

- Jag brukar använda Närpes som exempel – vi måste åka dit och se hur man där har skapat välfärd och hög sysselsättning med hjälp av utländsk arbetskraft, säger Vanhanen.

Till sist fick han en fråga om sin framtid – är det här Vanhanens sista budgetförhandling? Svaret blev korthugget:

- Det är åtminstone min sista halvvägsöverläggning.

Diskussion om artikeln