Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Batterimaterialfabriken i Vasa kan sysselsätta hundratals – alla behöver inte specialkunnande inom branschen

Från 2021
Vasa yrkeshögskola på Brändö.
Bildtext Både på Vasa yrkeshögskola VAMK och på Mellersta Österbottens yrkeshögskola Centria i Karleby förbereder man utbildningar inom batteribranschen.
Bild: Hans-Mikael Holmgren/Yle

Högskolor i Vasa och Karleby reagerar på batteriindustrins tillväxt genom att ordna utbildningar inom området.

För studeranden Jonne Mattila är målet klart: när han utexamineras söker han jobb på batterimaterialfabriken som ska byggas i Vasa.

– Det siktar jag på. Det låter väldigt intressant, även om fabriken tydligen bara tillverkar delar till batterier och inte själva batterierna.

Mattila, som studerar tredje året till ingenjör inom energiteknik, har valt kurser som stöder målet att arbeta med batterier och planeringen av dem.

Studerande med grå huvtröja och munskydd.
Bildtext VAMK-studeranden Jonne Mattila siktar på att söka jobb på batterimaterialfabriken som ska byggas i Vasa.
Bild: Anssi Leppänen / Yle

På måndagen tillkännagav det brittiska kemibolaget Johnson Matthey och Vasa stad att man har skrivit under ett intentionsavtal om att bygga en batterimaterialfabrik i Vasa. I fabriken ska man framställa prekursorer och katodaktiva material som behövs för batteritillverkning.

Enligt Matti Hietanen, vd för Finlands Malmförädling Ab som deltar i investeringen, kommer batterimaterialfabriken att ge hundratals arbetsplatser.

– Nu inleds en noggrannare teknisk och ekonomisk planering. Efter att planeringen är klar klarnar det hur det kommer att påverka sysselsättningen.

Bland de hundratals årsverken som Hietanen nämner finns ett brett spektrum av arbetsuppgifter:

– Automationsingenjörer, underhållsarbetare, svetsare, processkötare, montörer, elingenjörer ... I fabriken behövs specialister inom annat än bara batteriteknik, säger Hietanen.

Suomen Malmijalostus Oyn toimitusjohtaja Matti Hietanen.
Bildtext Finlands Malmförädlings vd Matti Hietanen säger att det behövs arbetare inom många olika uppgifter.
Bild: Yle

Utbildningar i Vasa och Karleby

Klivet framåt inom batteriindustrin har fått yrkeshögskolorna i Vasa och Karleby att reagera.

Mellersta Österbottens yrkeshögskola Centria planerar att starta en examensinriktad fortbildning hösten 2022. Genom den tvååriga utbildningen ska ingenjörer kunna komplettera sitt kunnande med kunskap om batteribranschen.

Vasa yrkeshögskola VAMK planerar å sin sida att skräddarsy ett utbildningsprogram enligt batteribranschens behov. Utbildningen som skulle leda till en högre yrkeshögskoleexamen kan starta redan i början av 2022.

– Där kan man utexamineras inom ett och ett halvt till två år, säger rektor Kati Komulainen.

Medelålders kvinna med kort ljust hår.
Bildtext VAMK:s rektor Kati Komulainen säger att man har börjat kartlägga batteribranschens behov.
Bild: Anssi Leppänen / Yle

Enligt Komulainen började VAMK för ungefär en månad sedan kartlägga vilket kunnande batteriindustrin behöver i samarbete med regionala företag och andra högskolor.

– Om vi startar en hel ingenjörsutbildning från början tar det fem år innan man kan utexamineras. Vi är nog villiga att starta en ingenjörsutbildning som leder till en examen, men utöver det behöver vi andra, snabbare åtgärder.

Fler studieplatser inom branschen

Vid VAMK avlades i fjol 195 ingenjörsexamina och vid Centria 137. Enligt VAMK:s rektor Kati Komulainen utexamineras för få ingenjörer för att man ska kunna täcka såväl hela Finlands som Österbottens behov.

Komulainen passar bollen vidare till Undervisningsministeriet: det behövs fler studieplatser inom de utbildningsområden vars kunnande batteriindustrin behöver.

I början av året publicerade en arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet en nationell batteristrategi som sträcker sig fram till år 2025. Genom strategin vill man göra Finland till en föregångare inom ansvarsfull batteriproduktion och hållbar utveckling.

Bland de åtgärder som listas i strategin finns att utveckla samarbetet och kunnandet. Ett alternativ är att starta ett utbildningsprogram för batteriingenjörer.

Kartgrafik över Långskogens industriområde, där Johnson Mattheys tomt finns inritad.
Bildtext Johnson Mattheys fabrik ska byggas i norra delen av Långskogens industriområde på gränsen mellan Vasa och Korsholm.
Bild: Yle/Juha Kemppainen

För att förverkliga batteristrategin tillsattes i mars ett samarbetsorgan bestående av aktörer inom batteribranschen. Gruppen leds av arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen. Enligt honom är gruppen ännu i början av sitt arbete, eftersom man först nyligen höll sitt första möte.

– Kunnande och utbildning är ett område som vi kommer att fokusera på. Åtgärderna som berör utbildningen förbereds i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet.

Peltonen poängterar att det tar tid att förnya utbildningen, men att efterfrågan på kunnande växer snabbt.

– Det behövs specialister inom många områden från batterikemi och metallurgi till planering av eldrift och laddningssystem. Det finns också behov av såväl specialkunnande inom batteribranschen som allmänt kunnande inom elteknik, för att inte tala om kunnande inom försäljning och marknadsföring, säger Peltonen.

Om Johnson Matthey fattar ett slutgiltigt beslut att bygga en batterimaterialfabrik i Vasa beräknas produktionen komma i gång 2024.

Artikeln baserar sig på "Sinne tähtään", sanoo opiskelija Jonne Mattila suoraan – akkumateriaalitehdas tarjoaisi työpaikan sadoille, eikä kaikilta vaadita alan erityisosaamista skriven av Sarianne Tekoniemi. Översättning och bearbetning: Jakob Lillas.

På andra språk

Diskussion om artikeln