Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Stödföreningen Vireä Strömfors hoppas på en ansvarsfull fastighetsägare – och önskar en helhetslösning för bruket

Från 2021
Strömfors bruk.
Bildtext Stödföreningen önskar helhetlösningar som gynnar företagarna i Strömfors.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Företagarna vid Strömfors bruk önskar en lösning som utvecklar hela bruksområdet. Om den nya ägaren höjer hyrorna kraftigt får denne söka efter nya hyresgäster, hälsar stödföreningens ordförande.

Onsdagen den 21 april beslöt Lovisa stadsfullmäktige att staden kan sälja de åtta fastigheter i Strömfors bruk som staden upplever vara en ekonomisk belastning.

Stadsfullmäktige fattade ett principbeslut om att byggnaderna öppnas till försäljning. Stadsstyrelsen behandlar inlämnade anbud och fattar sedan avgörande beslut om försäljningen.

De här byggnaderna ska säljas:

Lovisa stad vill hitta en köpare med intresse för att utveckla turismen och näringslivet på området.

Om sommaren är Strömfors bruk en av Lovisas viktigaste turistattraktioner. Besökaren kan promenera förbi de vackra husen, äta en matbit och titta in i någon av de små butikerna.

Det är med viss lättnad stödföreningen Vireä Strömfors har tagit emot beslutet, även om byföreningens ordförande Veli-Matti Mettinen (Sannf) försökte bespara Nedre smedjan från försäljning.

Vireä Strömfors ry:n puheenjohtaja Jukka Liponkoski Strömforsin ruukin päärakennuksella.
Bildtext Jukka Liponkoski är Vireä Strömfors ordförande.
Bild: Antro Valo / Yle

- Vi inväntar nästa steg som vi hoppas innebär att hela bruksområdet utvecklas på ett bättre sätt än tidigare och att det samtidigt skapas bättre förutsättningar för företagarna, säger stödföreningens ordförande Jukka Liponkoski.

Stödföreningens syn är något diplomatisk och generell, men det förklaras av att Strömfors bruk är ett brokigt företagsområde.

- Eftersom vi har företag av olika storlekar och med väldigt olika verksamhet så varken har vi eller kan knappast samsas om en gemensam ståndpunkt till försäljningsbeslutet. Men vi är ense om att den nuvarande ägarens, Lovisa stads, engagemang inte ens räcker till områdets underhåll som staden också konstaterat, säger Liponkoski.

Liponkoski är inte särskilt oroad över att köparen vill ha bruksbyggnaderna i investeringssyfte för att utveckla och sedan höja hyrorna avsevärt.

- Man vet aldrig vad som kan hända, men om någon på riktigt höjer hyrorna så får de i lugn och ro vänta på hyresgäster. I vissa av lokalerna blir det inte business, det är ett faktum. Det är helheten som avgör.

Om du försöker kräva 1000 euro i månaden för en småkylig lokal vid ett sommarresmål, så lycka till

företagare Jukka Liponkoski

Brukets fastigheter är inte nödvändigtvis det bästa investeringsobjektet.

- Om man vill lägga ner två miljoner euro på förfallna byggnader så jo, men man inte får restaurera och bygga till exempel en badinrättning eller motsvarande.

Liponkoski har också en klar uppfattning om vad som händer om den nya ägaren försöker sko sig på bruksområdets företagare.

- Om du försöker kräva 1 000 euro i månaden för en småkylig lokal vid ett sommarresmål, så lycka till.

Diskussion om artikeln