Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Johnson Matthey om fabriksetableringen i Vasa: "Vi kommer att rekrytera lokalt så långt det är möjligt"

Från 2021
Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Bild: Vaasa Parks

Investeringen ligger på hundratals miljoner euro och skapar hundratals nya jobb. Det säger Dan Baker, finans- och strategisk direktör på Johnson Matthey.

För en vecka sedan blev det klart att det brittiska börsbolaget Johnson Matthey tillsammans med Vasa stad slutit ett intentionsavtal om att bygga en fabrik på Giga Vaasa-området.

Nu har det brittiska bolaget öppnat upp lite mer vad etableringen innebär.

- Vi talar om hundratals nya jobb, men vi kan inte ge några exakta siffror i det här läget, säger Dan Baker, finans- och strategisk direktör på bolaget i ett e-postmeddelande till Yle.

Hur mycket arbetskraft bolaget tar med sig till Finland kan inte Baker uttala sig om i det här skedet, men han påpekar ändå att de kommer att rekrytera lokalt så långt det är möjligt.

- Det kommer att finnas en stor mängd byggnadsjobb. När fabriken är igång kommer det att finnas jobb för bland annat fabrikschefer, ingenjörer inom processteknik, laboratorietekniker och jobb inom underhåll.

Finns det tillräckligt med lokal arbetskraft?

- Ja, vi har besökt området och talat med lokala företag och rekryteringsexperter. Vi tror att det finns lokal arbetskraft tillgänglig.

Bolaget kommer också att ordna utbildningsprogram som förbereder arbetarna för avancerad tillverkning av batterier.

- Det finns också en möjlighet att vi samarbetar och arbetar med lokala högskolor och vi uppmuntrar till läroavtal, säger Baker.

Mellansteget i batterivärdekedjan

I tillverkningen av batterier, exempelvis för bilar eller telefoner, förädlas mineraler till prekursorer och sedan vidare till katodmaterial för att därefter bli batteristavar.

Johnson Mattheys fabrik är så att säga mellansteget i den processen.

- Fabriken kommer främst att producera katodmaterialet eLNO. Men vi för diskussioner med kunder om att tillverka anpassade produkter, konstaterar Baker.

I Vasa har man länge kämpat med att få en batterifabrik till staden, men utan att lyckas. En sådan etablering skulle vara välkommen men inte nödvändig för Johnson Matthey.

- Vi stöder Vasas försök att locka en batterifabrik till Finland men vi kan transportera katodmaterial också till andra ställen i Europa relativt effektivt, så det är inte väsentligt för Johnson Matthey.

Huruvida man fört några diskussioner om ett potentiellt samarbete med gruvbolaget Keliber i Karleby vill inte Baker kommentera.

- Förhandlingar gällande leveranskedjan förblir konfidentiella än så länge.

Tillverkningen inleds 2024

Målet är att tillverkningen i fabriken ska börja 2024. Nu närmast väntar en tillståndsprocess och förberedandet av området för uppbyggnadsfasen som Baker hoppas ska börja senare i år.

Hållbarhet uppges vara ett varumärke för Johnson Matthey och det kan vara av yttersta vikt då miljötillstånd ska godkännas.

Enligt Baker är reningen av avloppsvattnet ett stort problem inom branschen, eftersom tillverkningen av prekursor- och katodmaterial orsakar stora mängder avfall av natriumsulfat.

- Vi planerar att arbeta med Finlands malmförädling kring lösningar i den cirkulära ekonomin som kan omvandla avfallet av natriumsulfat till användbara material som kan sättas in igen i processen.

- Det här skiljer oss från andra prekursor- och katodmaterialtillverkare i fråga om hållbarhet. Fabriken kommer också att endast använda förnybar energi.

Diskussion om artikeln