Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Notan för Logomobron i Åbo fortsätter att växa – nu behövs ytterligare två miljoner euro

Från 2021
Logomobron i Åbo
Bildtext Arkivbild på brobygget i Åbo.
Bild: Arash Matin / Yle

Logomobron i Åbo blir ännu dyrare än planerat och försenas ytterligare. Nu ansöker stadens tjänstemän om extrafinansiering på drygt två miljoner euro, varav en halv miljon är pengar som reserveras för eventuella risker.

Brons budget och tidtabell har spruckit flera gånger. Den skulle stå klar redan år 2018 och kosta ungefär 8 miljoner euro. Nu ser notan ut att landa på 21,6 miljoner euro och bron torde bli klar i slutet av sommaren.

Enligt staden behövs extra finansiering på grund av de förändringar och felberäkningar som gjorts under byggarbetet. Det här gör att brobygget blir ännu dyrare än beräknat.

Ska stå klar i augusti

I slutet av året 2020 upptäcktes en felberäkning gällande trapporna i anslutningen till bron. Det här orsakade förseningar och ökade kostnader för brobygget. Dessutom har andra kostnader uppstått, exempelvis har det varit svårare att få tag på byggmaterial och priserna har också stigit.

Enligt stadens beräkningar kommer Logomobron nu kosta 21,6 miljoner euro. Bron ska stå klar i augusti.

Staden anser att en stor del av förseningarna och kostnadsökningarna beror på en bristfällig planering. Därför har staden gjort en reklamation till den som gjort planeringsarbetet och kräver skadestånd. Den här frågan ska behandlas av stadsstyrelsen i ett senare skede.

Stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden tog del av tilläggskostnaderna och den nya tidtabellen på måndagen.

Stadsmiljönämnden behandlar frågan i maj och efter det fattar stadsfullmäktige ett beslut gällande investeringssumman i samband med delårsrapporten. Enligt förslaget ska tilläggspengarna för bron tas ur investeringsprogrammet och på det sättet rubbas inte totalfinansieringen.

Budgetöverskridningarna och den försenade tidtabellen har behandlats i fullmäktige i flera omgångar. I juni 2020 godkände stadsfullmäktige en kostnadsökning och då skulle slutnotan landa på närmare 20 miljoner euro.

Diskussion om artikeln