Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö Tennisklubb får bygga padelbanor vid Parkgatan trots invånarnas protester

Från 2021
Kotkan padel-kentät.
Bildtext Padelbanor väcker känslor i Hangö. Runt om i landet växer padelbanor fram som svampar efter regn. Bildens banor finns i Kotka.
Bild: Antro Valo / Yle

Hangö Tennisklubbs önskan om att bygga padelbanor vid de befintliga tennisplanerna vid Parkgatan i Hangö har väckt en storm av protester bland invånarna i området.

Stadsstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut om att padelverksamhet lämpar sig i området som enligt detaljplanen är avsett för idrott och rekreation.

Det finns sedan tidigare tennisplaner vid Parkgatan invid Parkdammen i den historiska badhusparken i Hangö. Hangö Tennisklubb önskar nu bygga padelbanor bredvid de befintliga tennisplanerna.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle banorna placeras mellan de nuvarande tennisplanerna och Parkgatan. Den nuvarande promenadstigen skulle enligt det här förslaget ha flyttats för att ge plats åt den ena banan.

Det här förslaget remitterades tidigare av stadsstyrelsen i Hangö.

Padelbanorna placeras norr om tennisplanerna

Enligt det alternativa förslaget som därefter presenterades av Hangö Tennisklubb placerades padelbanorna i stället norr om de nuvarande tennisplanerna. Förslaget godkändes av stadsstyrelsen i slutet av mars.

Därefter har flera invånare i området kommit med skrivelser till Hangö stad. De flesta ställer sig negativt till padelbanor i området med hänvisning till oljud och att banorna förstör områdets historiska karaktär.

På grund av önskemål om omprövning av ärendet behandlade stadsstyrelsen i Hangö åter ärendet den 26.4.

I sitt beslut konstaterar Hangö stadsstyrelse att arrendeområdets användningsändamål motsvarar det som definierats i detaljplanen.

Padelbanorna får byggas norr om de befintliga tennisplanerna med en liten justering österut, vilket minskar på bullerolägenheter och kan förverkligas utan att områdets karaktär ändras.

Hangö Tennisklubb får hyra det 600 kvadratmeter stora området vid Parkgatan i Hangö för ett årsarrende på 1 203 euro.

Diskussion om artikeln