Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Jag kan inte lova att alla uppsagda får jobb, men jag lovar att ingen lämnas ensam” – arbetsminister Haatainen träffade personalen vid Stora Enso i Kemi

Från 2021

Personalen är i chock

670 personer förlorar jobbet på Stora Ensos pappersbruk i Veitsiluoto i Kemi

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) vill att Stora Enso tar sitt samhällsansvar och hjälper de uppsagda. Staten stöder med ny utbildning för dem som behöver det, men inga konkreta pengasummor nämndes.

Haatainen har i dag träffat Stora Ensos ledning och anställda vid pappersfabriken i Kemi.

– Det här är ett slag med släggan mot regionen, men vi ska tillsammans klara det här och hjälpa folk att se ljus i tunneln, sa Haatainen.

För en vecka sedan meddelade Stora Enso att massa- och cellulosaproduktionen avslutas i Kemi och i Kvarnsveden i Sverige. I Finland blir 670 personer arbetslösa och i Sverige 440.

Fabriken i Veitsiluoto i Kemi har tre pappersmaskiner med en årlig kapacitet på 790 000 ton. Bruket producerar cellulosa, papper och virke.

Efterfrågan på grafiskt papper har minskat då allt fler läser nyheter på nätet i stället för i tidningsformat. Pappersfabriker har lagt ner en del av sin verksamhet både i Finland och i världen.

I Europa produceras så mycket överflödigt papper att det motsvarar femton pappersmaskiners produktionskapacitet.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) konstaterade att personalens mentala nöd är stor. Många familjer har jobbat vid pappersbruket i flera generationer.

Under besöket i Kemi i dag lovade Haatainen att regeringen ska stöda de uppsagda och deras familjer.

Till att börja med handlar det om att kartlägga kompetens hos personalen och ge möjlighet till ny utbildning.

– Vi ska också se till att Arbets- och näringsbyrån har tillräckligt med personal som kan hjälpa. Det finns resurser för det här, sa Haatainen.

Haatainen nämnde ändå inte några konkreta summor för hur mycket pengar staten kan hjälpa med.

Leni-Maj Enqvist befarar att arbetsminister Haatainen inte kan vända situationen i Kemi till det bättre.

– Då de kommer över varggränsen och på andra sidan Ring tre, så känns det som om de bara kommer för att titta, men inte bryr de sig sist och slutligen, säger Enqvist till Yle Uutiset.

Ilpo Kenttälehto önskar att regionen ska få konkret hjälp, det vill säga reda pengar.

– Nu skulle staten nog få öppna plånboken, och inte så lite heller. Hundratals förlorar jobbet och många har byggt hus och är nu vind för våg, säger Kenttälehto till Yle Uutiset.

Kemis stadsdirektör Matti Ruotsalainen har stora förväntningar på Stora Enso då det gäller vad som ska hända med fabriksområdet i Veitsiluoto.

– Vi önskar förstås att om företaget funderar på försäljning, så skulle man stöda och beakta sådan företagsverksamhet som passar på området, säger Ruotsalainen till Yle Uutiset.

Haatainen poängterar att Stora Enso också har ett samhällsansvar och måste göra sitt för att ta hand om personalen.

– Personalen är i chock. Många av de anställda har i årtionden jobbat för att Stora Enso ska klara sig bra. Nu är det Stora Ensos tur att ge tillbaka.

Haatainen menade ändå att framtiden för Kemi och närområdet inte alls är nattsvart.

I Kemi finns mycket kunskap och utbildning, man har satsat på infrastrukturen och Stora Ensos fabriksområde Veitsiluoto ligger på en bra plats nära hamnen, räknade hon upp.

Förutom Stora Ensos fabrik i Veitsiluoto i Kemi, stängs också Stora Ensos bruk i Kvarnsveden i Sverige. I Sverige förlorar 440 anställda jobbet.

Anläggningarna i Veitsiluoto och Kvarnsveden har gått med förlust under lång tid, enligt Stora Enso.

Fabriken i Kemi stängs permanent. Endast de cirka 50 anställda vid sågverket får jobba kvar.

Arbets- och näringsministeriet har konstaterat att Kemi är ett område med snabb strukturomvandling. Ministeriet har lovat utreda hur statsrådet kan stödja regionen ekonomiskt.

– Jag kan inte lova att alla uppsagda får jobb, men jag lovar att ingen lämnas ensam, sa Tuula Haatainen.

Haatainen har i dag också träffat ledningen för Kemi stad och representanter för arbets- och näringsbyrån och NTM-centralen.

Diskussion om artikeln