Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad ska anställa fler psykiatriska sjukskötare till skolorna – men kommer de svenskspråkiga elevernas behov att beaktas?

Från 2021
Ryggarna på två ungdomar
Bildtext Arkivbild. Åbo stad ska rekrytera allt fler psykiatriska sjukskötare till skolorna.
Bild: Yle/Chanette Härus

Det psykiska stödbehovet bland barn och unga i Åbo ökar hela tiden. Därför planeras nu ett omfattande stödpaket i skolorna.

Bland annat ska staden anställa fem psykiatriska sjukskötare till de lägre skolklasserna, och ytterligare två nya psykiatriska sjukskötare till de högre skolklasserna och andra stadiets skolor. Du kan läsa mera om initiativet HÄR (på finska).

Enligt Sirpa Kuronen, chef för familje- och socialarbete vid Åbo stad, mår också de yngre eleverna allt sämre, och därför vill man nu införa psykiatriska sjukskötare också i de lägre skolklasserna.

- Allt yngre barn hamnar i puberteten och det betyder att också problem som hör till puberteten, exempelvis ätstörningar, dyker upp hos allt yngre barn, förklarar Kuronen.

Person som villa huvudet över korsade armar.
Bildtext Psykisk ohälsa kryper allt lägre ner i åldrarna. Allt yngre barn har i dag problem med exempelvis ångest och depression, säger Sirpa Kuronen vid Åbo stad.

Också coronapandemin har lett till att allt fler barn och unga mår dåligt. Ångest och depression och en känsla av hopplöshet inför framtiden är vanliga bekymmer bland barn och unga i dag.

Mentalvården för barn och unga har redan länge varit överbelastad på grund av den ökande efterfrågan. Därför finns ett stort behov av förebyggande åtgärder i skolorna.

Oklart hur många som talar svenska

De fem psykiatriska sjukskötarna som ska arbeta i de lägre årskurserna ska göra det i tätt samarbete med familjerna.

Men det är fortfarande oklart hur många av dem som kommer att jobba i de svenskspråkiga skolorna i Åbo.

- Vi har inte ännu sett på hur resurserna ska fördelas, men det ska också finnas sjukskötare som kan svenska bland de här fem nyanställningarna, säger Kuronen.

Något mer exakt svar än så här kan Kuronen inte ge i det här skedet.

Lyckat försök med psykiatriska sjukskötare i skolorna

Sedan Åbo stad anställde tio psykiatriska sjukskötare år 2019 till de högre årskurserna i grundskolorna har antalet remisser till den psykiatriska polikliniken för barn och unga minskat med 25 procent, visar en lägesrapport.

Det är också det här som är målet med att införa allt fler psykiatriska sjukskötare i skolorna; att förebygga att större problem uppstår och förkorta köerna till den psykiatriska vården för barn och unga. Att minska på vårdbehovet är också lönsamt rent ekonomiskt för staden.

Oro för hur den svenska servicen tryggas

Men endast en av de tio psykiatriska sjukskötarna som arbetar i Åboskolorna arbetar på svenska, och den personen anställdes också flera månader senare än de finskspråkiga sjukskötarna.

Därför oroar sig Liliane Kjellman, som är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, att initiativet inte tar de svenskspråkiga skolelevernas behov i beaktande i en tillräckligt hög grad.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Bildtext Liliane Kjellman oroar sig för hur den svenskspråkiga servicen kommer att ordnas, då Åbo stad planerar att anställa fler psykiatriska sjukskötare.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Hon är rädd för att om resurserna fördelas enligt befolkningsunderlag, så kommer de svenskspråkiga skolorna inte att ha en chans att få en av de här fem psykiatriska sjukskötarna.

- Om det räknas enbart enligt befolkningsunderlag så räcker det inte till en hel tjänst i det här som är planerat, säger Kjellman.

Därför tycker Kjellman att det skulle vara viktigt att i stället titta på vilka särlösningar man skulle kunna ha i de svenskspråkiga skolorna för den här serviceformen.

- Minoritetsfrågor kräver alltid extra omsorg, säger Kjellman. Därför är det viktigt att förslaget sätts under lupp i det här skedet.

Social- och hälsovårdsnämnden ska behandla initiativet på sitt möte idag, onsdag. Om allt går enligt planen ska de nya psykiatriska sjukskötarna påbörja sitt arbete i höst, i samband med att höstterminen inleds i skolorna.

Diskussion om artikeln