Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Arbetsgrupp vill öppna upp Finland för resenärer igen – överläkare: “Om alla är friska när de reser, finns det ingen risk för att coronaviruset sprids”

Från 2021
Resenärer med kappsäckar går på Helsingfors-Vanda flygplats. I mitten syns avgående flyg på en tavla.
Bildtext Det har varit glest med resenärer på flygplatser och hamnar sedan coronapandemin bröt ut, men nu när coronaläget har börjat lätta har man börjat tänka framåt.
Bild: Yle/Laura Hyyti

Finland är nu redo att ta emot resenärer från utlandet. Det bedömer en arbetsgrupp som har satts samman av Vanda stad och som i dag presenterade sin plan för hur Finland ska öppna upp inresetrafiken på ett tryggt sätt.

De flesta nya coronafall som upptäckts i Finland under den senaste tiden har inte kunnat spåras till utlandet. Därför föreslår arbetsgruppen att man ska öppna upp för inresetrafik i tre steg.

Arbetsgruppen bedömer att det första steget kan tas redan nu och att det är tryggt att öppna upp för in- och utresor mellan länder med ett incidenstal som är lägre än 50. Arbetsgruppen bedömer också att alla resor, inte bara arbetsresor, ska tillåtas.

Få resenärer betyder mindre risk

Att vi i dagsläget har få nya coronavirusfall som har spårats till utlandet korrelerar med att det förekommer så få resor till Finland. Mellan 500 och 1 000 personer har anlänt dagligen med flyg till Finland under april månad, medan omkring 200 resenärer har anlänt med färja varje dag.

För att sätta siffrorna i perspektiv kan det nämnas att det för två år sedan vid den här tiden på året kom fler resenärer till Helsingfors-Vanda flygplats på en dag än vad det nu gör på en månad.

Arbetsgruppen är medveten om att risken för att antalet coronavirusfall som kommer från utlandet igen kan komma att börja öka i takt med att antalet resenärer till Finland tilltar, och därför måste inresor kunna ske på ett tryggt sätt.

– Meningen är inte att vi ska begränsa resandet för de som är friska. Om alla är friska när de reser, finns det ingen risk för att coronaviruset sprids, säger Eero Hirvensalo, som är överläkare på Helsingfors universitetssjukhus och som har varit med i arbetsgruppen.

Trygga inresor med intyg

Arbetsgruppens förslag går i princip ut på att man ska trygga att personen som reser är frisk både i avreselandet och i landet som resenären anländer till, och det här kommer att ske genom att man uppvisar ett intyg.

Den som kommer från ett land med ett incidenstal högre än 50 ska uppvisa ett intyg på att hen har testat negativt för coronaviruset under de senaste tre dygnen, att hen är vaccinerad eller att hen har insjuknat i covid-19 under det senaste halvåret.

För att komma åt problemen med förfalskade intyg ska intygen senare i sommar övergå till elektronisk form i enhetlighet med EU:s gemensamma riktlinjer.

Vid inresa från övriga länder ska gränskontrollen ansvara för att kontrollera att resenärerna har coronaintygen i skick.

Kräver resurser och utrymmen

Det finns redan i dag hälso- och teststationer på flygplatser och i hamnar, och eftersom det har rests så lite under den senaste tiden har kapaciteten räckt till.

Men i takt med att antalet resenärer igen börjar öka kommer det inte att vara möjligt att erbjuda det här åt alla resenärer, någonting som arbetsgruppen är medveten om.

– De tillvägagångssätt som vi har i dag räcker inte till och vi måste se över dem när antalet resenärer ökar, säger verkställande direktör Markku Tervahauta vid Institutet för hälsa och välfärd.

Han får stöd av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som ser kaos framför sig om man ska utföra en hälsogranskning på fler resenärer än vad man gör i dag.

– Tänk att utföra en två minuters hälsogranskning av tvåtusen resenärer som kommer av färjan. Det skulle behövas större utrymmen än vad som finns i terminalerna och dessutom skulle det ta flera timmar fastän det skulle finnas flera stationer.

Arbetsgruppen tillsattes av Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen och bestod av representanter från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Vanda stad, Helsingfors stad, Finavia, Gränsbevakningen, Finnair och Institutet för hälsa och välfärd.

Diskussion om artikeln