Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vem ska ansvara för Kyrkslätts skola och dagvård när chefen byter jobb? "Till hösten hoppas vi att alla tjänster är fyllda"

Från 2021
Skolgård och skolbyggnad.
Bildtext Vem ska vara rektorernas närmaste förman i Kyrkslätt? Det undrar Tony Björk (SFP).
Bild: Yle/ Hanna Othman

Kyrkslätts chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich byter jobb i slutet av maj. Vem ska bli hans efterföljare, undrar politiker? Oklart, konstaterar kommunen.

Vem ska vara rektorernas och dagvårdsledarnas närmaste förman, vem leder läroplansarbetet och vem ansvarar för den pedagogiska personalens fortbildning på svenska i Kyrkslätt? Frågorna kring vad som ska hända när t.f. bildningsdirektör och chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich byter jobb är många.

Frågorna ställs till kommunstyrelsen av Tony Björk (SFP), ordförande för svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden i Kyrkslätt. I nämnden bekymrar man sig över läget.

– När den nuvarande chefen för svensk dagvård och utbildning och t.f. bildningsdirektör försvinner från kommunen så har vi inte beredande tjänstemän till nämnden på en tid, det blir ett tomrum, säger Björk.

En man pratar i en mikrofon och kisar med ögonen
Bildtext Tony Björk (SFP).
Bild: Yle/ Nadine Nousiainen

Nuvarande chefen Flemmich har valts till ny bildningsdirektör i Grankulla. Han tillträder den 31 maj.

I sin chefsroll har Flemmich berett ärenden till svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden. Men det är inte bara det jobbet som blir på bordet när hans plats blir tom.

– Det gäller också de anställda, låt säga rektorer. Vem är deras förman under den här perioden? Eller varför inte invånare som behöver få svar på olika frågor – då har vi ingen ansvarig inom den svenskspråkiga bildningen.

Bråk om bildningsdirektörstjänsten i bakgrunden

Grunden till problemet är tjänsten som bildningsdirektör. I höstas gick den tidigare bildningsdirektören Hannele Kujala i pension. Flemmich har vid sidan av sin chefspost tillfälligt skött även direktörsjobbet.

Hannele Kujala är bildningsdirektör i Kyrkslätt.
Bildtext Hannele Kujala gick i pension efter 32 år i kommunens tjänst.
Bild: Kyrkslätts kommun/Tarja Harhila

När Kyrkslätt i mars skulle välja en permanent bildningsdirektör, stod valet mellan Flemmich och Eeva-Kaisa Ikonen, som jobbat som undervisningschef i Esbo. Kommundirektör Tarmo Aarnio föreslog Flemmich till posten, men i kommunstyrelsen föll rösterna till Ikonens fördel.

Valet av Ikonen till posten utlöste en konflikt mellan SFP och Samlingspartiet i styrelsen, där de förra hävdar språkpolitiska intressen: man anser att Ikonens språkkunskaper inte testats i tillräcklig utsträckning. Bildningsdirektören ska behärska både finska och svenska flytande.

Flemmich ville att kommunstyrelsen omprövar valet, men hans rättelseyrkan förkastades.

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml.) tillbakavisar anklagelserna. I en intervju till KSF Medias tidningar den 14 april sade Haapaniemi att Ikonens språkkunskaper uppfyller kraven.

Timo Haapaniemi är ordförande för kommunstyrelsen i Kyrkslätt.
Bildtext Timo Haapaniemi (Saml.) står fast vid att Ikonen valdes på basis av kompetens, inte språkpolitik.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"De två högsta saknas" – oklart när rekryteringen börjar

För Björk handlar oron om mer än bara den akuta situationen: förvaltningen av det svenska bildningsväsendet är smal som det är, och om inte situationen löses riskerar svenskan att förbises.

– Det finns väldigt få människor som sköter de här ärendena inom bildningen på svenska, man kan räkna dem på en hand. Och just nu så saknas de två högsta, säger Björk.

Tjänsterna han syftar på är den som blir ledig efter Flemmich, och där rekryteringen inte ännu har börjat, samt tjänsten som dagvårdschef som Margot Flinck hade fram till pensioneringen i höstas.

Dagvårdschefspositionen är lediganslagen och rekrytering pågår. Enligt kommundirektör Tarmo Aarnio hoppas man kunna tillsätta en ny dagvårdschef inom maj månad.

– Det är omöjligt för en person att sköta alla tre jobben, det är helt klart. Det är också besvärligt att dagvårdschefstjänsten är öppen nu samtidigt. Men till den hoppas vi anställa någon i maj, och till hösten hoppas vi att alla tre tjänster ska vara tillsatta, säger Aarnio.

Tarmo Aarnio,  kommundirektör i Kyrkslätt, poserar fram för Kyrkslätt station.
Bildtext Kommundirektör Tarmo Aarnio är oroad över situationen, men hoppas att alla tjänster ska vara tillsatta till hösten.
Bild: Yle / Ted Urho

Men när tjänsten som chef för svensk dagvård och utbildning ska lediganslås är oklart. Förvaltningsdirektör Anu Rautiainen svarar i ett sms att hon inte känner till huruvida Flemmich har tagit emot tjänsten som bildningsdirektör i Grankulla och att tjänsten inte kan lediganslås eller på annat sätt fyllas innan det har klarnat.

Till Yle Huvudstadsregionen bekräftar Flemmich att han enligt nuvarande plan tillträder den 31 maj.

"Jag litar på att vi tillsammans hittar lösningar"

Arbetsuppgifterna som hör till chefsposten sköts med “vanliga interna vikariearrangemang, tills ett permanent arrangemang är möjligt”, skriver förvaltningsdirektör Rautiainen.

– Jag är lite oroad över hur vi ska klara oss, men jag hoppas och litar på att den nya chefen som kommer hit istället för Mikael Flemmich ska sköta dessa ärenden flytande och med de kunskaper hon har. Jag litar på hennes kunnande, säger Aarnio.

Aarnio syftar på den nya bildningsdirektören Eeva-Kaisa Ikonen, som tillträder den första juni. Hon kan inte sköta alla arbetsuppgifter som Flemmichs ansvarar för, säger han, så det kan behövas tillfälliga lösningar tills en ersättare kan hittas till Flemmich.

– Ärendet är brådskande och vi försöker sköta det så snabbt som möjligt. Som tur kommer sommaren nu så vi hinner fundera lite. Men problemet är också att Flemmich inte har lämnat in en avskedsansökan ännu, innan det är gjort kan vi inte göra någonting, säger Aarnio.

Ärendet är brådskande och vi försöker sköta det så snabbt som möjligt.

― Tarmo Aarnio

Vad gäller Ikonens språkkunskaper och till exempel möjligheter att sköta beredningen till svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden konstaterar Rautiainen att ett av kraven för bildningsdirektören är flytande kunskaper i båda inhemska språk.
Eftersom man kan utgå ifrån att den valda personen uppfyller kravet så kan hon också sköta sitt uppdrag på både finska och svenska.

Aarnio å sin sida betonar Kyrkslätts status som tvåspråkig kommun.

– Vi anser det mycket viktigt att vi kan betjäna invånare på båda språk. Om det finns oro för att vi inte kan sköta den uppgiften så måste vi reagera på det. Det här läget kom ganska snabbt, men jag litar på att vi tillsammans med andra tjänstemän och politiker hittar lösningar.

Diskussion om artikeln