Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Valkomborna drog till torgs i Lovisa: “Vi är helt enkelt oroliga för våra hem”

Från 2021
Demonstration med plakat på torget i Lovisa.
Bildtext Både Valkombor och andra invånare i Lovisa möttes på torget för att demonstrera möt hamnplanerna.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Oroade, bekymrade och arga Lovisabor, de flesta bosatta i Valkom, samlades med sina plakat på Lovisa torg på onsdagen. I demonstrationen deltog ett 30-tal personer.

Janne Ora är nära granne till hamnområdet i Valkom. Han bor i den så kallade Estlandstriangeln, som berörs av den pågående delgeneralplaneringen.

- Jag är inte bara oroad, bekymrad och arg, säger han, utan också direkt förbannad och det mycket.

Förutom planerna på en större hamn, och farhågor för hur det kommer att påverka stadsdelen, är Janne Ora och invånarna nu också rädda för att en kemikalieterminal kan byggas i hamnen.

- De är nu flera olika hot som alla har med hamnen att göra. Vi är helt enkelt oroliga för våra hem, säger han.

Janne Ora med andra demonstranter på torget.
Bildtext Janne Ora har länge kämpat mot en utvidgning av hamnen i Valkom.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

“Inga kemikaliska gifter åt oss”, “Jag vill ha frisk luft” står det bland annat på finska på några av plakaten.

- Kemikalieterminaler och giftlager och sånt har bara dykt upp så där småningom. Det har förberetts i skymundan av staden. Vi får höra om allt i efterhand och det är det som gör oss förbannade, säger Janne Ora.

Lägg ner planerna

Han hoppas att allt fler i Lovisa får upp ögonen för Valkomplaneringen och en möjlig ökad kemikalietransport tack vare demonstrationen.

- Jag hoppas att alla nu senast vaknar till och att nämnden lägger ner hela planen eller åtminstone bordlägger frågan för att nu är allt tyvärr så hemlighetsfullt, säger Janne Ora.

Demonstration med plakat på torget i Lovisa.
Bildtext Under demonstrationen höll de flesta rätt avstånd till andra deltagare.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa behandlar delgeneralplanen för Valkom hamn på torsdagen 29 april.

- Nämnden kommer inte att kunna ta några andra beslut än att planerna i sin helhet kommer att läggas till påseende. Vi har ingen chans att ta ställning till varken en strandtomt här eller en fast bosättning där, säger nämndens ordförande Roger Turku (SFP).

I beredningen finns två förslag till ny delgeneralplan. I alternativ 2 undersöker man särskilt möjligheterna att utveckla Valkom hamn.

Det omfattar bland annat möjligheterna att bygga en betydande anläggning där man kan lagra farliga kemikalier.

- Kemikaliehallen finns i båda planerna, den finns inritad på båda kartorna, säger Roger Turku.

Skyddszon på en kilometer

Han tror att det kan vara en svår och lång process att få en kemikalieanläggning godkänd ur en miljösynvinkel.

- Den största oron är det att skyddsområdet för kemikalielagret blir en kilometer. Det betyder att det täcker en stor del av Valkom. Det betyder också att om man ska bygga eller göra någonting där så måste man ha räddningsväsendets tillstånd.

Hamn sedd från havet.
Bildtext Lovisa hamn i Valkom ägs till 60% av Helsingfors hamn och till 40% av Lovisa stad.
Bild: Mikael Crawford

Ser man närmare på kartorna, finns dessutom ett så kallat LS-område inritat norr om hamnområdet, det vill säga närmare centrum.

Det avser ett område där det är möjligt att placera en bangård som betjänar transport av kemikalier.

Området finns angett i båda alternativen till delgeneralplan.

Roger Turku uppskattar att det är nästa fullmäktige som fattar beslut om planen och sedan börjar besvärsprocessen.

Och om han känner Lovisaborna rätt kommer en del säkert att så att säga ta det till det bittra slutet, vad beslutet än är.

Ett eget möte

Thorger Stöa står på torget iklädd skyddsglasögon och gasmask. Han bor 300 meter norr om Lovisa hamn i Valkom.

- Jag räknar med att detta blir verklighet om två-tre år när de har kommit i gång med kemikalierna. Alla utsläpp blåser norrut från hamnen, säger han.

Thorger Stöa iklädd gasmask.
Bildtext Thorger Stöa fruktar det värsta om det byggs en kemikalieterminal i Valkom.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Han tycker demonstrationen har en viktig sammanlänkande funktion.

- Det är viktigt att vi alla från Valkom, Köpbacka och Estlandstriangeln är samstämda och kan markera lite. Jag tycker det är bra att vi ställer upp för varann.

På söndagen ordnar invånarna i Valkom ett eget möte kring delgeneralplanen.

Demonstration med plakat på torget i Lovisa.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

“Vi är helt enkelt oroliga för våra hem” - demonstration mot hamnplaner i Lovisa

5:02

Diskussion om artikeln