Hoppa till huvudinnehåll

Resa

Starkt stöd för covidintyg i EU-parlamentet – ska underlätta den fria rörligheten inom unionen

Från 2021
En resenär visar upp ett intyg över ett PCR-test vid flygplatsen Paris-Orly. Coronaintyget syftar till att förenhetliga reglerna på EU-nivå.
Bildtext En resenär visar upp ett intyg över ett PCR-test vid flygplatsen Paris-Orly. Coronaintyget syftar till att förenhetliga reglerna på EU-nivå.
Bild: STELLA Pictures / ddp

EU-parlamentet säger för sin del ja till ett lagförslag om ett covidintyg som ska underlätta resandet inom EU. Målet är att nå en överenskommelse på EU-nivå inför sommarens turistsäsong.

Bryssel

Det planerade dokumentet kan vara digitalt eller i pappersformat och ska intyga att en person antingen är vaccinerad mot coronavirus, har haft sjukdomen eller nyligen testat negativt för coroan.

Den som har ett certifikat slipper restriktioner som karantän, självisolering eller testning.

Parlamentet betonar att dokumentet i sig inte kan vara en förutsättning för fri rörlighet inom EU. Enligt parlamentet ska certifikatet gälla under en begränsad tidsperiod på ett år.

För att undvika diskriminering av dem som inte är vaccinerade borde medlemsstaterna enligt parlamentet se till att det finns tillräckligt med testningskapacitet och att det ska vara gratis att testa sig.

Det är ändå medlemsländerna som i sista hand beslutar om hur testandet utförs, eftersom hälsovården enligt EU:s regler är nationell kompetens.

Torvalds: Det finns inget annat alternativ

Parlamentet slog fast sin position om covidintyget med 540 röster mot 119.

- Vi behöver i allra högsta grad en gemensam reglering. Om Finland gör på ett sätt, Grekland på ett annat, Frankrike på ett tredje och Irland på ett fjärde sett så har vi ett kaos där ingen mera litar på varandra, säger EU-parlamentarikern Nils Torvalds (SFP/Renew).

Hur ser du på förutsättningarna för att samtliga medlemsländer ska godta systemet och fungera samstämt?

- Om vi tar det här allvarligt så har vi inte så många alternativ. Vi har samma utmaningar oberoende av om vi är i avlägsna Finland eller i centrum någonstans i Tyskland.

- Vi ser redan att den indiska varianten kommer. Vi behöver klara regler som alla länder följer. Om vi inte gör det så kommer vi att betala ett högt pris för det.

Förhandlingarna fortsätter på EU-nivå

Gröna Europaparlamentarikern Alviina Alametsä hör till den minoritet i parlamentet som röstade mot covidintyget. Hon anser att förslaget kommit i ett för tidigt skede.

- Det är fortfarande en liten del av befolkningen som vaccinerats och coronaläget är forfarande allvarligt på EU-nivå.

Förhandlingarna om covidintyget fortsätter nu mellan EU-parlamentet och ministerrådet som slog fast sin position i frågan tidigare den här månaden.

Målet är att nå en överenskommelse inför sommarens turistsäsong.

Diskussion om artikeln