Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Soliga Hangö välkomnar solparker – men principdiskussioner trasslar än en gång till det

Från 2021
Solpaneler på en åker.
Bildtext Än så länge finns det ingen solpark i Hangö. Men flera företag har visat intresse och velat reservera mark.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Också i Hangö vill man satsa på solkraft. Men innan det blir möjligt vill politikerna att stadens roll i det hela blir tydligare och att tjänstemännen inte frångår de principer som fullmäktige slagit fast.

Solenergi har varit på tapeten en hel del också i Hangö, som brukar marknadsföra sig som Finlands soligaste stad. Två olika projekt har varit aktuella, men stadsstyrelsen har nu gett tummen ner för dem båda.

Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) understryker att det inte handlar om att man skulle vara emot solkraft - tvärtom.

- Det handlar om principer för hur det sker och vilken roll staden ska ha i det hela, säger han.

Energibolag vill arrendera mark i 20 år

Det ena solkraftsprojektet handlar om elbolaget Oomi, som vill arrendera ett 1-1,5 hektar stort område i närheten av läkemedelsfabriken Fermion.

Arrendeområdet ligger på det 118,5 hektar stora området som Oomis handelsrepresentant Forus har reserverat i snart fyra års tid. Reservationstiden går ut den sista maj.

Meningen är att där ska byggas ett 753 kW stort solkraftverk, som producerar el åt Fermions fabrik.

Därför har stadsdirektör Denis Strandell föreslagit att Hangö överlåter stadens mark med arrendeavtal åt Oomi för högst 20 år. Arrendeavgiften skulle vara tusen euro om året.

När arrendeavtalet går ut efter 20 år, skulle staden enligt avtalet få solkraftverket i sin ägo. Enligt beräkningar skulle kraftverket i det skedet ha en livslängd på ytterligare 20 år.

"Stadens roll är att vara markägare"

Men stadsstyrelseordföranden Torbjörn Ekholm sväljer inte arrangemanget. Han säger att en arrendeavgift på tusen euro om året inte stämmer överens med de priser som fullmäktige har slagit fast.

Han anser vidare att stadens roll är att vara markägare och inte en kommande energiproducent om 20 år.

- Vi har redan sålt bort vårt elverk, så vi ska inte spekulera i att bli ägare till något solkraftverk.

Torbjörn Ekholm ifrågasätter också hur lönsamt det är att ta över ett solkraftverk efter 20 år.

- Tekniken har i det skedet troligtvis gått framåt en hel del och för stadens del kan det i värsta fall bli fråga om att ta hand om problemavfall, säger han.

Ekholm är också orolig för att elproducenten kan kringgå fastighetsskatten för kraftverket ifall man ingår ett avtal som motsvarar ett avbetalningskontrakt.

Enligt honom existerar det inte heller något avtal där Fermion förbinder sig att köpa el från Oomis solkraftverk, till skillnad från vad som står i beredningen.

Stadsstyrelsen röstade om ärendet på sitt möte 27.4. Det blev en tajt omröstning där fyra ledamöter röstade för att arrendeavtalet skulle godkännas (Jorma Nousiainen (SDP), Helena Lesch-Saarinen (SFP), Päivi Rahkola (Saml) och Pertti Ruuska (Sannf)). Fem ledamöter röstade för Ekholms förslag att det inte godkänns (Torbjörn Ekholm, Sture Söderholm (SFP), Aila Pääkkö (SDP), Bernt Förström (SDP) och Birgitta Gran (VF)).

Planer i Lappvik skapar många frågetecken

Det andra projektet handlar om eventuella framtida planer på en solpark i Lappvik.

Det är det nygrundade företaget IBV Suomi som har ansökt om en planeringsreservering för ett cirka 106 hektar stort område runt Lappvik elstation.

Förslaget till stadsstyrelsen var att företaget får reservera området i fyra års tid.

I det här fallet valde stadsstyrelsen att säga nej till reserveringen eftersom det finns väldigt mycket som är oklart.

- IBV Suomi är ett nybildat bolag som vi har väldigt lite information om. Ärendet var dåligt förberett och i det här skedet var vi inte beredda att godkänna sådana planer, säger Torbjörn Ekholm.

Han påpekar att Forus redan har reserverat ett område på närmare 120 hektar i fyra års tid. Om ytterligare ett stort område ska bindas upp måste informationen vara tydligare, menar Ekholm.

- Staden har nyss köpt ett stort område i Lappvik för 10 miljoner euro och vi vill inte hyra ut för några tusen.

Ekholm vill inte heller hugga ner skog i Lappvik, när det redan finns kala områden där man kunde placera solparker.

Alla borde få vara med och tävla

Torbjörn Ekholm understryker flera gånger att det bästa vore att nollställa solparksdiskussionen och klart och tydligt definiera stadens roll innan man går vidare.

Han understryker att staden kunde göra bra affärer genom att hyra ut mark till elproducenter och genom att uppbära fastighetsskatt för kraftverk.

- Vi har stora områden i Hangö som är kalhuggna och vi välkomnar solparker. Men vi borde konkurrensutsätta så att alla kan vara med. Staden borde göra en nystart med det här.