Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad ville inte byta ut hamnbolagets styrelse innan valet

Från 2021
Två containerfartyg i Hangö hamn en solig sensommardag.
Bildtext Hamnbolagets styrelse fortsätter i samma uppsättning som tidigare. Men den har inte beviljats ansvarsfrihet för förra räkenskapsåret.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Hangö hamnbolags styrelse fortsätter nu sitt arbete åtminstone fram till hösten. Hamnens ägare, det vill säga staden, vill inte förklara varför styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet.

Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP) representerade staden, med fullmakt av stadsstyrelsen, på hamnbolagets bolagsstämma.

Det var han som föreslog att ansvarsfrihet i det här skedet inte ska beviljas till hamnens vd och styrelse.

- Det här med ansvarsfrihet var min bedömning och några mera kommentarer om det ger jag inte, säger Ekholm.

I bokslutskommunikén efter bolagsstämman 28.4 motiveras beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet med att "en del arbete återstår i anslutning till tidigare händelser".

Men Ekholm vill alltså inte öppna upp de bakomliggande orsakerna och vilket slags arbete som återstår för hamnbolagets styrelse i anslutning till tidigare händelser.

Ny styrelse kan väljas på hösten

På bolagsstämman återvaldes också hamnens styrelse. Det var ett politiskt beslut som stadsstyrelsen hade fattat och som Ekholm hade med sig som vägkost på mötet.

- Här spökar kommunalvalet, som också blev uppskjutet. Man ville inte ändra på de politiska ställningarna före valet utan man väntar och ser hur det går.

En ny styrelse kan väljas nästa år när det ordnas ordinarie bolagsstämma, säger Ekholm.

- Eller så kan man välja ny styrelse efter valet och då måste man utlysa en extra ordinarie bolagsstämma. Det sker lämpligen på hösten när fördelningarna av platserna är gjorda av partierna, konstaterar han vidare.

Upplever du att hamnstyrelsen är handlingskraftig?

- Om jag sitter på en bolagsstämma och väljer en styrelse så är det klart att jag tycker att den är handlingskraftig.

Wikström ser fram emot att jobba med styrelsen

På onsdagens bolagsstämma blev det också klart att Johan Wikström (SFP) återvänder som ordförande för styrelsen. Det var representanter för hamnägaren, det vill säga staden, som bad honom ställa upp.

Wikström avgick i november förra året eftersom han upplevde att det fanns en förtroendekris som gjorde att styrelsen inte var handlingskraftig och kunde fungera under normala premisser.

Orsaken var att Yle Västnyland hade fått vetskap om att det pågick en utredning om hamnbolagets tekniska chef hade agerat så att det eventuellt hade uppstått en intressekonflikt.

Det var aldrig meningen att den informationen skulle bli offentlig och därför gjorde Johan Wikström en markering genom att avgå.

- Min avgång var ett försök till en markering att allt inte stod rätt till vid det läget, säger han och avser hur information som gäller bolaget har hanterats.

Det faktum att styrelsen omvaldes på onsdagens bolagsstämma hindrar inte Johan Wikström från att återta sin post. Han utgår från att det har hänt en hel del under de fem månader som han har varit utanför bolaget.

- I sista hand ska styrelsen åtnjuta ägarens förtroende och nu har vi haft en bolagsstämma där ägaren har valt en ny styrelse. Så vi får anta att också den nya styrelsen åtnjuter ägarens fulla förtroende och är handlingskraftig.

Johan Wikström kommer nu att sätta sig in i vad som hänt under den tid som han inte haft insyn i hamnens göranden.

Styrelsen kommer bland annat att titta på de regler som gäller hamnanställdas bisysslor. Men det finns också annat som man kan titta på, säger Wikström.

- Nu gäller det att ta ett grepp på nuläget och titta framåt med styrelsen och med den operativa ledningen och se vad som behöver göras under de premisser som råder just nu.

EU-stödet torde inte vålla problem

Frågan om det finns en risk att det beviljade EU-stödet på 1,5 miljoner euro måste betalas tillbaka har också varit aktuell.

Enligt lag är bolagsstyrelsen och hamnens vd ersättningsskyldiga, ifall hamnbolaget skulle bli tvunget att betala tillbaka de pengar som EU beviljat i samband med utvidgningen av Västra hamnen.

Den eventuella intressekonflikt som utretts skedde i samband med utvidgningsprojektet.

Enligt vd Anders Ahlvik är ersättningsscenariot inte aktuellt eftersom projektet är avslutat och stödet är utbetalt i sin helhet. Därför handlar det främst om en formalitet, enligt Ahlvik.

Stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm säger att han har sett de dokumenten som gäller EU-stödet. Men han tar inte ställning till om det finns en risk att pengarna måste betalas tillbaka eller inte.

- När det gäller EU-stöd så förbehåller sig EU rätten att inom fem år granska saker och ting. Vi tror helt klart att inga sådana här grejer uppstår, konstaterar Torbjörn Ekholm.

Diskussion om artikeln