Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo har kommit långt efter det misslyckade Esboförsöket: Ny färdtjänst kan snart konkurrensutsättas

Från 2021
Rullstol i närbild.
Bildtext Västnyländska kommuner kan komma att under de närmaste åren samarbeta om färdtjänsten.
Bild: Andrey Popov

Lojo har redan kommit långt med en ny modell för färdtjänsten - det här sedan den stora Esboledda modellen gick i stöpet. De flesta andra västnyländska kommunerna är intresserade att delta.

Lojo har nu för avsikt att konkurrensutsätta färdtjänsten för äldre och personer med specialbehov enligt en modell där transporterna och förmedlingen av transporterna finns i samma paket.

Det beslutade social- och hälsovårdsnämnden på sitt möte på onsdagen (28.4).

I Esbomodellen separerades förmedlingen och transporterna.

Lojo kommer sedan att använda den nya färdtjänsten till slutet av 2022 och efter det finns möjlighet till två optionsår.

Nytt kundkort

Den nya modellen kräver att ett nytt kundkort tas i användning. Kortet ska sedan kunna användas hos de serviceproducenter som staden väljer att anlita.

Både handikapprådet och äldrerådet har hörts. De betonar att servicens kvalitet är det viktigaste så att bilar finns att tillgå under alla tider av dygnet och i alla delar av kommunen.

De önskar också att färdtjänstkunderna tas med i processerna.

Lojo har fått förfrågningar om gemensam konkurrensutsättning från de närliggande kommunerna.

Nämnden är positiv till en gemensam konkurrensutsättning och tror att den ur serviceproducenternas synvinkel till och med kunde göra paketet mer lockande.

Grannkommunerna har av Lojo nu fått material kring den gemensamma konkurrensutsättningen. Lojo vill ha svar av kommunerna före den 21.5.

Flera västnyländska kommuner intresserade

Raseborg, Sjundeå, Ingå, Högfors och Vichtis har preliminärt meddelat att de är intresserade av samarbete.

Hangö utreder om det är möjligt för staden att sköta färdtjänsten på egen hand.

Lojo kommer att debitera de kommuner som går med i konkurrensutsättningen för det förarbete staden redan har hunnit göra.

Vad är färdtjänst?

Diskussion om artikeln