Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bättre produkter målet för ny webbportal i Hangö: "Det blir inte en webbutik utan en informationsbank"

Från 2021
Badhytt på stranden.
Bildtext I framtiden ska produkter och tjänster från lokala företag vara lättare tillgängliga. Det vill Hangö företagare jobba för inom ramen för ett två-årigt projekt.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Företagen i Hangö ska under två års tid få hjälp med att skapa bättre produkter och genom en ny marknadsföringsportal ska produkterna bättre nå fram till konsumenterna.

Föreningen Hangö företagare har fått 130 000 euro i finansiering som utdelas av Nylands förbund för att stödja hållbar tillväxt och livskraft i Nyland.

Projektet som går under namnet Hanko Exit inleds i juni och pågår i två års tid. Finansieringsbidraget kommer att användas för att anställa en projektledare med huvudsaklig uppgift att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora serviceföretag i Hangö.

”Förutom att förbättra nätverken företagarna emellan är målsättningen att produktifiera tjänster samt skapa en marknadsföringsportal för produkter från Hangö", uppger Nana Hyry, ordförande för Hangö Företagare.

Inte en webbutik

Målsättningen är att skapa en webbportal där företagarnas produkter kan lyftas fram. Dels för att skapa nätverk företagen emellan men även för att göra det lättare för konsumenterna att hitta produkter och den service som redan finns.

- Man kunde kalla det en informationsbank för både företagare och konsumenter. Här ska konsumenten hitta olika tjänster i stället för att ringa runt hela staden, beskriver Tommy Sarja, styrelsemedlem i Hangö företagare.

Enligt Sarja handlar det inte om en webbutik för konsumenter. Det kommer att vara gratis för företagen att lägga upp sina produkter via portalen, avsikten är att skapa nätverk och nå ut.

Avsikten är även att företagen ska få hjälp med att utveckla sina produkter.

- Många företag behöver hjälp med att utveckla sina produkter och projektledaren kommer att jobba med att kontakta företagare för att erbjuda hjälp med detta, beskriver Sarja.

Stöd för återhämtning efter coronakrisen

Finansieringen beviljades av Nylands förbund i enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut om regionala fördelning av den finansiering som har anslagits i statsbudgeten.

Finansiering har beviljats projekt som syftar till återhämtning och återuppbyggnad efter coronakrisen. Hangö stad och Hangö Företagare står för en andel på 10 procent var under åren 2021-2023.

Enligt Nana Hyry har coronakrisen påverkat många företag i Hangö på ett negativt sätt. Hon glädjer sig åt att projektet nu gör det möjligt att förverkliga utveckling som funnits i tankarna under en längre tid.

”Projektet gör det möjligt att äntligen utveckla för oss viktiga saker", säger Nana Hyry.

Avsikten är även att utveckla distansarbetsmöjligheter samt att locka nya företag inom kreativa branscher att etablera sig i Hangö.