Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi och Åbo universitet ordnar en del av vårens urvalsprov i tält, för att garantera coronasäkra avstånd

Från 2021
Åbo Akademis textlogo, ett Å och ett A klistrat på en glasdörr, insidan av huset med röd tegelvägg i bakgrunden.
Bildtext Åbo Akademi och Åbo universitet ska ordna en del av sina urvalsprov i tält som placeras på campus. Arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Åbo universitet och Åbo Akademi kommer att ordna en del av vårens urvalsprov i tält på campus. Åbo universitet kommer också att ordna en del av sina urvalsprov i Åbo mässcentrum.

Avsikten med arrangemangen är att garantera tillräckliga säkerhetsavstånd för de sökande. I Åbo mässcentrum finns också stora parkeringsområden.

– Tälten ska endera värmas upp eller kylas ner enligt vädret under urvalsproven i månadsskiftet maj-juni. Den sökande märker nödvändigtvis inte ens att hen är i ett tält, säger Mari Kähkönen som är avdelningschef för ansökningsservice vid Åbo universitet.

Enligt Kähkönen kommer man att ta hand om att urvalsprovet är coronasäkert för såväl de sökande som dem som övervakar urvalsprovet. Övervakare kommer att utrustas med munskydd och visirer samt skyddshandskar.

Till Åbo mässcentrum förflyttas åtminstone de av Åbo universitets urvalsprov som har ett stort antal sökande, det vill säga urvalsproven för de juridiska och medicinska fakulteterna. Också Åbo universitets urvalsprov i logopedi, handelsvetenskaper och psykologi kommer att arrangeras i Åbo mässcentrum.

Inträdesproven till Åbo universitet kommer att ordnas i andra hallar än där Åbo stad har coronavaccination.

"Omöjligt att ordna urvalsproven coronasäkert inomhus"

Också Åbo Akademi har beslutat att arrangera sina urvalsprov i Åbo i tält.

– Det här är ingen billig lösning men jag tror att det blir en bra lösning, säger Gurli-Maria Gardberg som är områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Enligt Gardberg kommer Åbo Akademi inte att arrangera några urvalsprov i Åbo mässcentrum.

– Eftersom Åbo Akademis urvalsprov är elektroniska skulle det bli utmanande med till exempel nätuppkoppling ifall vi skulle ordna proven i mässcentret, så därför är det inte ett alternativ för oss, säger Gardberg.

Enligt Gardberg ska urvalsproven i Vasa ordnas i Vasa övningsskolas utrymmen.

Rikard Andersson, som är säkerhetsansvarig arbetarskyddschef vid Åbo Akademi, berättar att urvalsproven ordnas i sex stycken festivaltält som Åbo Akademi hyr och använder tillsammans med Åbo universitet.

– Så gott som alla större urvalsprov vid Åbo Akademi kommer att ordnas i tält, eftersom det är omöjligt att ordna urvalsproven coronasäkert inomhus, säger Andersson.

Andersson säger att man har arrangerat mindre prov såsom språkprovet i april inomhus, och att man i maj-juni kan arrangera ett urvalsprov inomhus främst i sådana fall där den sökande av hälsoskäl inte kan bära munskydd.

Åbo Akademis urvalsprov är elektroniska och de ska ordnas i tält - hur ska det här fungera med tanke på tekniska lösningar?

– Vi har tillgång till el och eftersom tälten ska placeras på campus har vi också egen nätuppkoppling, så för infrastrukturens del är allt under kontroll, säger Andersson.

Artikeln baserar sig på Turun yliopisto vie osan kevään pääsykokeista Turun messukeskukseen ja telttoihin varmistaakseen turvavälit skriven av Tarja Hiltunen. Översättningen är gjord av Maria Lammassaari.