Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg hakar på trenden att bygga på vatten - Barckens udde i Gamla stan i Ekenäs kan få en ny liten stadsdel på böljan blå

Från 2021
Uppdaterad 04.05.2021 10:47.
Brygga vid vik i Ekenäs
Bildtext Kunde man göra mer av det här området i Gamla stan i Ekenäs? Här planeras sjövillorna.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Det kan inom snar framtid bli aktuellt med boende på vatten i Ekenäs.

Ett under bildning varande bolag som representeras av Kaj Bergman, Patrik Fagerström och Mikael Palmroos, anhåller nämligen om att få göra en planeringsreservering för Barckens udde i Gamla stan i Ekenäs.

Tre ledstjärnor

- Tryggt boende, klimatfrågor och hälsa, där är tre viktiga frågor som står på samhällsagendan i dag.

Det säger Mikael Palmroos.

Han är en av de tre personer som anhåller om lov av stadsstyrelsen i Raseborg att låta planera ett nästan två hektar stort vattenområde utanför Gamla stan i Ekenäs för att bygga så kallade sjövillor.

- Egentligen blev idén aktuell när min affärspartner Kaj Bergman promenerade längs Barckens udde och började fundera om man kunde göra något mer av området, förklarar Palmroos.

Tillsammans med en tredje person, byggföretagaren Patric Fagerstöm, spånade de vidare efter att Palmroos flyttat tillbaka till Finland.

Och slutresultatet blev att man kunde bilda ett bolag och bygga flytande hus, så kallade sjövillor.

- Det är här mitt kunnande kommer in, förklarar Palmroos.

Kan fysiken kring flytande konstruktioner

Efter en över 20 år lång karriär till sjöss, så är han väl förtrogen med flytande kroppar och fysikens lagar kring detta.

Familjen har också en fastighet på ön Smögen på Sveriges västkust och där har han varit inkopplad i ett företag som sysslar med liknande projekt.

- Sverige är ju världsledande på det här området, säger han.

Så gott som självförsörjande i fråga om uppvärmning

Det som det blivande bolaget lyfter fram i sin ansökan är bland annat att boende på vatten möjliggör olika klimatsmarta energilösningar.

I Ekenäs har man till exempel tänkt sig att husen skulle värmas upp via en kombination av vatten- och solenergi för ett minimalt ekologiskt avtryck.

Allt material skulle vara miljövänligt. Själva husen skulle byggas i trä på pontonkonstruktioner av betong, alternativt kasuner (ett stabiliserande fundament under vatten), också de miljöcertifierade.

Området skulle ha en maritim prägel som smälter in i Gamla stans byggnation.

Villorna skulle också vara färdigt byggda och till och med inredda då de transporteras till området.

Bolaget står för planering och andra kostnader

Själva arbetsprocessen går till så att företagarna, om stadsstyrelsen ger grönt ljus (3.5), anlitar en konsult som gör upp en detaljplan för området.

Brygga vid vik i Ekenäs
Bildtext I dag kan den som promenerar längs strandlinjen se pålar och andra konstruktioner som sticker upp ur vattnet.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Det handlar alltså om ett cirka 1,85 ha stort område som ägs av staden.

Alla kostnader står på det under bildning varande bolaget.

Vid ett ja är reserveringen i kraft 18 månader efter att stadsstyrelsens beslut vunnit laga kraft och ett avtal mellan staden och entreprenörerna undertecknats.

Många saker att ta hänsyn till

I utkastet till planeringsavtalet noteras också att området helt eller delvis omfattas av bestämmelse som gäller Natura vattenområde samt muddringsregler för Södra viken.

Här är det viktigt, anser parterna, att man i ett tidigt skede kopplar in Nylands miljö-, trafik- och näringscentral.

Man vill försäkra sig om att man vet exakt vad man behöver för lov och utredningar för att förverkliga den nya stadsdelen på vatten.

Också Museiverket har sitt att säga vad som gäller byggande på området.

Lyckan är att bo vid vatten

I sin ansökan hänvisar också entreprenörerna till att människor som bor vid vatten är mer välmående än dem som inte har tillgång till havsvatten.

Dessutom sägs stigande byggnadskostnader och framtida brist på tomtmark väga in i beslutet att komma med alternativa lösningar för framtida boendeformer.

Tillägg i artikeln 4.5 klockan 10.54: Stadsstyrelsen i Raseborg remitterade ansökan på sitt möte på måndagen (3.5). Stadsstyrelsen vill ha detaljuppgifter om hur byggnader ser ut och vill också diskutera planerna med initiativtagarna. Dessutom ska alternativ för placering av villorna utredas.

Diskussion om artikeln