Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ensamhushåll bli allt vanligare – och det syns också i bankernas utlåning

Från 2021
bostadslån
Bildtext Unga vuxna köper allt oftare sin första bostad med lån.
Bild: Antti Haanpää / Yle

En allt större del av bostadslånen lyfts av ensamhushåll. Det handlar ofta om lån för den första bostaden, och bakgrunden är att det blivit allt vanligare att folk bor ensamma.

Fenomenet är vanligast i Nyland, men förekommer också i andra stora tillväxtcentra i landet, framgår av uppgifter från ett antal stora finländska banker.

Hälften av bostadskrediterna i Andelsbanken är lån som beviljats en person. Hälften av dem går till köp av en första bostad. Låntagarna är i 20–30-årsåldern. I Nordea är var fjärde bostadskredit ett enmanslån.

Den genomsnittliga lånesumman för ett enmanslån ligger mellan 125 000 och 140 000 euro. Lånesumman är i allmänhet större bland personer som har barn.

Ensamma låntagare ingen större risk än andra för bankerna

Låntagare som ansvarar för sitt lån själv är inte någon större risk för banken än andra. Alla som ansöker om lån behandlas på samma sätt och deras kreditvärdighet bedöms på likadana grunder: inkomsterna ska räcka till avkortningar på lånet och övriga levnadskostnader.

Lånesummorna som beviljas kan ändå bli mindre för ensamhushållen, eftersom inkomsterna tenderar att vara mindre. Därför kan det vara en utmaning att få sin bostadsdröm att gå i uppfyllelse.

I huvudstadsregionen är det nästan omöjligt att hitta bostäder för barnfamiljer i centrum med de lånesummor banken beviljar. Trenden är att folk söker sig till kranskommunerna för att få mer valuta för pengarna.

Källa: STT