Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Folkhälsan har träffat Kimitoöns ledning men inga beslut är tagna: "Vi följer med kommunernas behov inom äldreomsorgen med stort intresse"

Från 2021
I förgrunden syns en bukett med blommor som står på ett bord. I bakgrunden syns en åldring som får hjälp av en yngre person, anställd, på ett äldreboende.
Bildtext Arkivbild.
Bild: imago/photothek/ All Over Press

Samfundet Folkhälsan ställer sig positivt till en etablering på Kimitoön, men säger till Yle Åboland att inga formella beslut ännu har tagits.

Omsorgsnämnden på Kimitoön beslöt på sitt senaste möte den 22 april att kommunen bör skapa ett vårdkluster i Kimito med effektiverat serviceboende samt seniorbostäder i samarbete med en privat aktör.

Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet
Bildtext Samfundet Folkhälsans vd Georg Wrede säger till Yle Åboland att Folkhälsan följt diskussionerna med intresse.
Bild: Stina Sirén/ Yle

Enligt omsorgsnämndens beslut skulle det i praktiken handla om en fastighetsaffär, där kommunen förpliktigar köparen att bygga seniorbostäder och en boendeenhet med effektiverat serviceboende på fastigheten.

Få svenskspråkiga privata aktörer inom tredje sektorn

Det går att räkna de privata aktörerna, inom tredje sektorn som kan vara aktuella för Kimitoöns behov, på en hand.

Samfundet Folkhälsan har bland öns politiker nämnts som ett alternativ och en aktör man gärna skulle se att etablerade sig på Kimitoön.

- När svenskspråkiga kommuner funderar över sin serviceproduktion inom äldreomsorgen är vi alltid intresserade, säger Folkhälsans vd Georg Wrede. Vi är en stor aktör i Svenskfinland, men en liten nationellt och därför har vi med intresse följt med diskussionerna på Kimitoön.

Wrede säger till Yle Åboland att Folkhälsan träffat kommunens ledning i olika sammanhang under de senaste åren.

- Vi har hållit varandra uppdaterade om planer och läget i kommunen, säger Wrede.

Kommunen går nu vidare och vill utveckla ett vårdkluster. Hur intresserad är Folkhälsan att etablera sig på ön?

- Vi följer naturligtvis med vad som sker i Kimitoöns kommun, men som jag redan tidigare sade så har vi inte tagit något formellt beslut om en etablering, säger Wrede. En etablering på Kimitoön finns heller inte just nu med i vår investeringsplan.

Äldre personer samlade på en gård.
Bildtext Arkivbild. Behovet av äldreomsorg är stort på hela Kimitoön men speciellt i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Men Wrede betonar att beslutsgången inom kommunerna går i knyckar. Ibland går det fort och ibland långsamt.

- Vi ska naturligtvis titta på hur läget ser ut och vilka öppningar som för vår del kunde vara intressanta, säger Wrede.

Vad ska ske för att ni ska ta ett beslut om en etablering och när kunde ett sådant beslut i så fall tas?

- Vi ska diskutera kring detta i styrelsen och vi måste utreda vilka våra långsiktiga planer är inom äldreomsorgen, säger Wrede. Det viktiga är att på ett lokalt plan få ihop en lösning eller ett koncept som fungerar för serviceproducenten och de behov som finns.

Tidigast i höst kan Folkhälsan kanske ha ett beslut i frågan tror Wrede.

Nya almahemmet fotat utifrån, ett enplanshus i trä med vita, svarta och gråa väggar.
Bildtext Almahemmet är för tillfället inhyst i vårdföretaget Esperi Cares utrymmen i närheten av Kimito centrum.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Det är många detaljer som ska finslipas och utredas, säger Wrede. Det demografiska läget och möjligheterna till samarbete och dessutom hurudant koncept kommunen vill ha är saker som spelar in och som påverkar vårt beslutsfattande.

Vårdreformen tvingar kommunerna att fatta beslut i blindo

Vårdreformen står bakom hörnet och enligt den tidtabell som just nu är aktuell ska kommunerna ha en plan för bland annat sin äldreomsorg senast i slutet av 2022.

- Vårdreformen skapar utmaningar för både kommunerna och serviceproducenterna, säger Wrede. Det är svårt att göra upp långsiktiga planer då man inte vet vem som kommer att ansvara för vården i framtiden eller hur allt kommer att organiseras.

Kimitoöns fullmäktige tog i juni 2020 ett beslut att utreda hur äldreomsorgen i Kimito ska organiseras.

Den kommunala äldreomsorgen var tidigare inhyst iAlmahemmet, men tvingades flytta till vårdföretaget Esperi Cares nya fastigheter på grund av problem med inneluften.

Almahemmet mot en mulen himmel.
Bildtext Invånare på Kimitoön skulle gärna se att Almahemmet blir kvar i någon form.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sedan dess har inte mycket hänt och kommunens politiker och tjänstemän har främst diskuterat ärendet utan att ta beslut.

Yle Åboland har tidigare kunnat rapportera att beslutet brådskar och ifall man inte lyckas ta ett beslut ifrågan är det oklart hur äldreomsorgen organiseras då vårdlandskapen tar över i framtiden.

Diskussion om artikeln