Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rekordantal ansökningar till bostadsmässan 2023 - helsingforsare ivrigast på en tomt vid Drottningstranden i Lovisa

Från 2021
Hus på land och i vattnet, datorskiss.
Bildtext Skiss över bostadsområdet vid Drottningstranden.
Bild: Pressbild.

Rekordmånga 43 tomtansökningar lämnades in för bostadsmässan 2023. Intresserade kunde skicka in ansökningar om Drottningstrandens tomter fram till utgången av april.

Sammanlagt fanns 35 tomter - 17 småhustomter, inklusive en tomt för gruppbyggande, samt nio tomter av företagstyp och nio tomter för flytande hus.

Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är resultatet bättre än man vågat hoppas på.

- Det här var över förväntningarna - man kan inte någonsin räkna med hur många ansökningar som helst, även om man själv vet att området är fint och det är värt att söka sig dit, säger Oker-Blom.

Under ansökningstiden inlämnades sammanlagt 43 ansökningar om småhustomter och tomter av företagstyp. Det innebär att alla småhustomter sannolikt kan reserveras redan under den första ansökningsomgången.

- Det här är ett rekordantal ansökningar, fler än någon bostadsmässa fått på samma tid, säger Oker-Blom.

Grävmaskiner vid havet.
Bildtext Så här såg det ut vid Drottningstranden i april.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Finlands bostadsmässas verkställande direktör Anna Tapio säger i ett pressmeddelande att det här är unikt i bostadsmässans historia.

"Kvalitetsgruppen som består av representanter för bostadsmässan och Lovisa stad står inför ett intressant arbete när man bland förslagen väljer de mest högklassiga alternativen för var och en tomt", konstaterar Tapio i pressmeddelandet.

Många förslag kring de flytande tomterna

Totalt 33 ansökningar för småhustomter lämnades in.

I tomtansökningen fick man framföra fyra olika tomtalternativ. Därför finns det ett byggförslag för alla småhustomter.

För de flytande bostäderna inlämnades förslag både för helheten och för de enskilda platserna.

Både byggföretag och privata sökande lämnade in ansökningar. Totalt lämnades tio ansökningar om tomter av företagstyp in.

- Det som också är intressant är att det i högre grad är familjer och privatpersoner som bygger, i lite mindre grad husfabriker och byggbolag, säger Oker-Blom.

De flesta som ansöker om en tomt kommer från Helsingfors. Näst mest ansökningar kommer från Esbo medan Lovisaborna kommer på tredje plats. Också Vanda är välrepresenterat bland ansökningarna.

Förhoppningsvis kommer också andra nu att beakta Lovisa som ett alternativ ifall en flytt ut från huvudstadsregionen eller ett andra hem finns i tankarna

― Jan D. Oker-Blom

Enligt Oker-Blom har man ännu inte hunnit gå igenom ansökningarna så noga, men han minns att sammanlagt 28 av dem kommit från Helsingfors och Vanda. Det exakta antalet ansökningar från Lovisa är ännu oklart.

Oker-Blom är inte förvånad över att en stor del av ansökningarna kommit just från huvudstadsregionen.

- Jag upplever att det här har varit önskemålet och tanken hela tiden, säger Oker-Blom

Han beskriver Lovisa som en dold pärla som tidigare varit okänd för många huvudstadsbor.

Åtminstone på basis av antalet ansökningar verkar det som om man lyckats marknadsföra Drottningstranden ganska bra. Oker-Blom hoppas det ska öka intresset också för andra delar av Lovisa.

- Förhoppningsvis kommer också andra nu att beakta Lovisa som ett alternativ ifall en flytt ut från huvudstadsregionen eller ett andra hem finns i tankarna, säger Oker-Blom.

Kvalitetsgruppen strävar efter att välja byggarna innan utgången av maj.

Diskussion om artikeln