Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Arbetet med att hjälpa arbetslösa från kartläggning till anställningsintervju körs in i Borgå - kundens behov i fokus

Från 2021
Ung person fyller i blankett.
Bildtext I Borgå vill man kunna följa med arbetslösa från kartläggning till anställningsintervju.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Sysselsättningstjänsternas verksamhet i Borgå ändrades i mars. Samarbetet mellan TE-byråns personal och socialarbetare ska ge bättre verktyg att leda arbetslösa till en anställningsintervju.

Två viktiga avsikter med vårens reform var betjäning som bättre passar arbetslösa och stöder sysselsättningen samt att minska och förbättra verksamheten i sysselsättningstjänsternas verkstäder.

- Det har gått bra. Vi har sammanfört ungdomsverkstäderna och alla kunder som har behövt deras tjänster har fått dem, säger servicedirektör Annika Immonen.

Immonen ansvarar för tjänster för vuxna vid social- och hälsovårdssektorn i Borgå.

Antalet personal i verkstäderna har minskat, men kundantalet har varit ungefär lika högt som tidigare.

- Det stora orosmomentet var om det blir färre platser för de unga, men de har vi lyckats hålla. De ungas platser är till antalet lika många som tidigare, men utbudet på servicen har blivit bredare.

Annika Immonen, chef för barnfamiljearbete i Borgå
Bildtext Servicedirektör Annika Immonen ser att kommunförsöket kommit bra igång. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Det beror på samarbete med olika aktörer, till exempel köptjänster, som gör det lättare att skräddarsy verksamhet för kundens behov istället för att följa ett färdigt schema.

- Nu utgår vi ifrån vad kunden behöver, säger Immonen.

Staden garanterar dessutom svenskspråkig service i verkstäderna och när den arbetslösas situation kartläggs. Också när service köps utifrån genom upphandling beaktas språket.

Reformen försenades med en månad

Den stora omställningen i mars, då 2 600 kunder övergick från arbets- och näringsförvaltningen till stadens sysselsättningstjänster försenades med en månad på grund av pandemin.

Även det omfattande kommunförsöket, i samarbete med TE-tjänsterna, halkar lite efter och körs in som bäst.

Kommunförsöket innebar främst att tolv anställda vid arbets- och näringsförvaltningen flyttade till stadens tjänst. Arbetet med att fördela arbetslösa kunder på de tolv kunde inledas i april.

Det är därför för tidigt att säga om och hur mycket aktiveringsgraden vid sysselsättningstjänsterna kan ha vuxit tack vare omställningarna. Det klarnar efter några månader.

- Jag har tyvärr inte statistik på aktiveringsgraden ännu. När det här började hade man i princip första mars som datum, men kunderna blev överflyttade först i slutet på mars. De första åtgärderna är tagna i april, förstås inte för alla, eftersom kunderna är i olika tidsfrekvenser, säger Immonen.

TE-byråns skylt.
Bildtext I Borgå samarbetar TE-personal och socialarbetare med stadens arbetslösa.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt servicedirektören har också arbetet som berör socialhandledare och socialarbetare framskridit.

- Tankegången är fortfarande att om man är kund i till exempel socialt arbete för vuxna så är det samma socialarbetare som sköter det sociala arbetet och de uppgifter, beslut och planer, som hör till om du är arbetslös. Det är en människa som gör flera uppgifter, så att man inte behöver hoppa från lucka till lucka.

Arbetsprocessen kan sammanfattas i att socialarbetarna och -handledarna följer med en kund från den inledande kartläggningen till en potentiell anställningsintervju.

Det är däremot för tidigt att se hur bra den processen har lyckats och uppgifter på kunder som skrivits in i mars och april saknas eftersom de behandlas som bäst.

Immonen påpekar också att coronapandemin inverkat negativt på arbetsmarknaden och att det har kommit nya arbetslösa.

Utbildning utöver ordinarie arbetsuppgifter

Med stadens kommunförsök följer en inledande gemensam utbildning, jobbcoachningen Move on!, som ordnas av Posintra och Careeria.

Utbildningen ger färdigheter i att följa med kundens process från början till slut och ska eventuellt utvidgas till att också omfatta fältarbete i ett senare skede.

- Den här verkliga coachningen har framskridit och vi försöker att det skulle bli ett stadigvarande arbetsgrepp hos våra socialarbetare och socialhandledare, säger Annika Immonen.

Händer och bubblor med olika ikoner.
Bildtext Jobbcoachning är en viktig del av personalens fortbildning.
Bild: Mostphotos

I praktiken innebär det dock att utbildningen sker vid sidan om alla andra arbetsuppgifter som personalen har. Då inget annat utelämnats tar det också längre tid att sätta in sig i de nya kunskaperna.

- Det går inte så jättesnabbt utan vi behöver ha lite mera tålamod så att vi får grepp om processen som helhet. Vi känner kunderna, men personalen behöver djupare insikter i till exempel lagstiftningen om de åtgärder som ska tas.

Immonen poängterar att personalen inte var färdigt utbildad när kommunförsöket inleddes i mars, utan att det sker stegvis så att utbildningar följer varefter kommunförsöket framskrider.

- Tryggheten här är att vi har tolv som har kommit från TE-byrån och som kan de här sakerna, men dom ska igen lära sig mera coachande och helhetsgreppet i kundens situation.

Diskussion om artikeln