Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetsförmedlingen i Ekenäs föreslås stänga – personalen är besviken: "Kundservicen har blivit bortglömd"

Från 2021
Uppdaterad 06.05.2021 10:42.
Arbetsförmedling
Bildtext Snart kan det vara lapp på luckan för arbetssökande på den nuvarande byrån som finns i Ekenäs.
Bild: Yle /Ise Klockars

Arbetsförmedlingen i Raseborg har de senaste åren varit beroende av statens välvilja. Men nu kan det hända att den stänger redan till årsskiftet.

Både personalen och städerna Raseborg och Hangö tycker förslaget kommer vid en olämplig tidpunkt.

Ovisshet inför framtiden

Personalen på arbets- och näringsbyrån i Ekenäs (TE-tjänster) är frustrerad.

De har i snart ett års tid upplevt att någonting är på gång i kulisserna, men inte riktigt vetat vad.

Efter att Hangö och Raseborg fick grönt ljus att delta i det så kallade sysselsättningsförsöket i mars, klarnade det för personalen att det kan gå så att kontoret i Ekenäs stängs.

- Då blev det och snurra aktivare, både på byrån och på andra håll.

Det säger sakkunniga Camilla Mäki-Hokkonen, som hjälper arbetssökande att hitta ett nytt jobb eller att utbilda sig.

Minst behöver inte betyda sämst

Arbets- och näringsbyrån i Raseborg har så gott som hela sin existens varit beroende av statens goda vilja.

Det här är något som man är medveten om, både inom personalen, städerna och från ledningens håll. Men samtidigt har enheten haft vissa särdrag som gjort att den har fått fortsätta.

Arbetsförmedling
Bildtext Arbetsförmedlingen är viktig för den som söker jobb eller funderar på nya utmaningar.
Bild: Yle /Ise Klockars

Enheten i Raseborg har det minsta upptagningsområdet och därmed färre kunder och antal registrerade besök än de andra kontoren i Nyland.

Därmed anses den också vara den som kostar mest att hålla i gång.

Det är en av orsakerna till att Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) nu gett ett förslag till Hangö och Raseborg att den kunde stängas.

Det är NTM-centralen som ansvarar för arbets- och näringstjänsterna, mer kända som TE-tjänster, och de lokala kontorens verksamhet.

Camilla Mäki-Hokkonen köper ändå inte riktigt det här argumentet.

- Inte behöver det betyda att man är dålig fast man är en liten byrå, säger Camilla Mäki-Hokkonen.

Enligt henne har man i Raseborg under pandemin haft lika många besök som i Lojo, som har en större byrå och som inte heller är med i sysselsättningsförsöket.

Mindre personalstyrka belastar verksamheten

Enligt överdirektör Petri Knaapinen på Nylands NTM-central är en annan orsak till förslaget, att en del av personalen redan flyttat över till kommunförsöket.

- Städerna valde att göra så och det gör ju enheten mer sårbar, säger han.

Två män i kostym. Den ena heter Petri Knaapinen, den andra Antti Vehviläinen.
Bildtext Petri Knaapinen till vänster är överdirektör på Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.
Bild: Petra Thilman / Yle

Av personalen jobbar nio kvar på arbetsförmedlingen, medan fyra jobbar med försöket. De här personerna är ändå fortfarande anställda av staten.

Vill uppmärksamma beslutsfattarna om situationen

Kring julhelgen i fjol skrev de anställda på byrån i Raseborg ett brev till sina överordnade, för att meddela att de starkt motsätter sig en stängning.

“Diskussionen har skett i rum som är stängda för våra ögon och öron, men vi är mycket oroliga för den bild som målas upp för våra kunders del i Raseborg-Hangö-regionen”, skriver personalen.

Skrivelsen motiverar punkt för punkt varför personalen anser att det lokala verksamhetsstället fortfarande behövs.

Personalen anser överlag att en stängning skulle gå stick i stäv med de befintliga reformer, projekt och strategier som betonar täta kundkontakter och ett proaktivt grepp.

- Vi anser nog att kundservicen har blivit bortglömd, säger Camilla Mäki-Hokkonen.

Skrivelsen har också skickats till lokala beslutsfattare, tjänstemän och till och med till arbetsminister Tuula Haatainen (SDP).

Mottagandet har varit svalt.

- Jag är nog lite besviken, kommenterar Camilla Mäki-Hokkonen.

Avsikten är fortsättningsvis trygga den lokala och svenska servicen

Läget just nu är att NTM-centralen presenterat sitt förslag för Hangö och Raseborg.

Städerna skall nu ge ett utlåtande som behandlas i respektive stadsstyrelse inom maj månad.

Efter den 3.6 följer en sex veckor lång betänketid varefter NTM-centralen fattar beslut om den lokala arbetsförmedlingens framtid.

Men även om kontoret läggs ner, måste staten ändå fortsättningsvis betjäna de arbetssökande.

Trots att syftet med det pågående kommunförsöket är att utreda om ansvaret för arbetstjänsterna helt och hållet kunde flytta över från staten år 2023, så är man inte där än.

Därför kommer behovet av arbetsförmedlingens tjänster fortfarande att kvarstå i ett par års tid.

Sämre service

Det är inte enbart personalen på arbetsförmedlingen som tycker att tajmingen är dålig.

Också Stefan Fri, som ansvarar för kommunförsöket, tycker att förslaget kommer olämpligt.

Han ser också att en eventuell stängning skulle ha negativa följder för de arbetssökande.

- Det skulle vara en klar försämring av den lokala servicen för arbetssökande i fall den stänger.

Avdelningschef för sysselsättningstjänster Stefan Fri.
Bildtext Stefan Fri önskar att städerna skulle få ro sitt gemensamma sysselsättningsförsök i land innan man får fler uppgifter.
Bild: Yle/Minna Almark

Om kontoret i Ekenäs försvinner, måste kunderna åka till närmaste kontor i Lojo eller Alberga i Esbo för att få personlig betjäning.

- Mycket kan förstås skötas elektroniskt, men alla har inte tillgång till egen dator eller bil och ofta har den som av någon anledning blivit utan jobb frågor och tankar som man vill diskutera med en personlig kontakt, säger Stefan Fri.

Han befarar också att den svenskspråkiga servicen på sikt naggas i kanten ifall tjänsterna inte finns nära användarna.

- Det viktigt för traktens invånare att få betjäning på sitt modersmål.

Oklart hur servicen läggs upp i praktiken

Även om det är NTM-centralen som fattar beslut om kontorets framtid, så ligger det konkreta ansvaret för att ordna servicen på arbets- och näringscentralen.

- Vi har ett tudelat upplägg och jag beklagar att jag inte kan svara på hur invånarna i Raseborg och Hangö skall få tillgång till den här servicen, ifall enheten i Raseborg stänger, säger NTM-centralens överdirektör Petri Knaapinen.

Jaakko Westerlund är servicechef inom arbetstjänster och han säger att det ännu inte går att säga exakt hur servicen sköts innan beslutet är fattat.

Men vi tänker oss att tjänsterna skulle finnas lokalt, kanske i samarbete med städerna eller andra aktörer, säger han.

Arbets- och näringsbyrån i Lojo
Bildtext Den personliga servicen skall garanteras i framtiden, men hur det sker är ännu öppet.
Bild: Yle/Minna Almark

Han, liksom överdirektör Petri Knaapinen, säger också att de är medvetna om behovet av lokal service på två språk.

- Det är vår absoluta strävan att se till att det här fungerar lika bra som hittills, säger Jaakko Westerlund.

Westerlund är rätt övertygad om att det inte blir aktuellt med några personalminskningar ifall Raseborgskontoret stänger.

Däremot kan han inte garantera att alla får jobba exakt på samma ställe eller med samma uppgifter som nu.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln