Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yleutredning: Dubbelt kommuninvånarskap får stöd i riksdagen – men borde synas i beskattningen

Från 2021
Uppdaterad 04.05.2021 16:56.
En sommarstuga vid vattnet.
Bildtext Under coronaepidemin har allt fler finländare tillbringat tid på andra platser än sin hemkommun, till exempel på sommarstugan. För dem kunde det innebära en lättnad att få skriva in sig i fler kommuner.
Bild: Alamy / All Over Press

Bland riksdagsledamöterna finns ett brett stöd för idén att man ska kunna vara invånare i två kommuner samtidigt, visar en enkät som Yle Uutiset gjort. Det skulle innebära att finländarna hade rätt att vara bosatta och betala skatt i fler än en kommun.

125 av riksdagens 200 ledamöter svarade på enkäten. Av dem ansåg 74 att man borde ha rätt att bo i och betala skatt till mer än en kommun. 27 ledamöter motsätter sig idén medan 24 inte tar ställning.

De riksdagsledamöter som stöder idén anser att coronaepidemin har haft en klar påverkan. Under epidemin har allt fler finländare tillbringat tid eller arbetat på sin sommarstugeort. Att betala skatt till en annan kommun ses delvis som en rättvisefråga.

– Problemet är att vi betalar skatt bara i den kommun vi officiellt bor i, också då vi de facto tillbringar mer tid i en annan kommun, skriver riksdagsledamoten Eeva Kalli (C).

Työpiste kotona.
Bildtext Coronaepidemin har gjort det möjligt att jobba till exempel på sommarstugan i större utsträckning än tidigare.
Bild: Antti Seppälä / Yle

De som stöder tanken på dubbelt kommuninvånarskap lyfter också fram att människor som tillbringar mycket tid i en annan än sin hemkommun inte har rätt till all service som kommunen erbjuder.

– En stor del av de offentliga tjänsterna är bundna till hemkommunen. Just nu innebär det att de som tillbringar mycket tid utanför hemkommunen, till exempel på grund av arbete eller relationer, inte får den service de behöver, konstaterar Anna Kontula (VF).

Stödet för idén med att vara invånare i fler än en kommun är störst bland riksdagsledamöter i Centern, SFP, Sannfinländarna och Vänsterförbundet.

Förslaget stöter på konstitutionella problem

Under förra valperioden utreddes möjligheten med så kallat dubbelt kommuninvånarskap. Enligt arbetsgruppen som utredde frågan skulle det leda till konstitutionella problem, eftersom man skulle bli tvungen att ingripa i beskattningsfrågor i kommunerna.

Av de ledamöter som motsätter sig idén är det flera som hänvisar till utredningen.

– Utredningen visar att det inte är problemfritt med dubbelt kommuninvånarskap. Vi kunde istället gå in för lättare lösningar, som att skriva in en andra kommun i befolkningsregistret, och riktade lösningar för till exempel barn som bor hos två föräldrar i olika kommuner, skriver Saara Hyrkkö (De Gröna).

Också flera av de ledamöter som förhåller sig positiva till idén konstaterar att det finns juridiska problem med förslaget.

Regeringen kom under ramförhandlingarna överens om att utvärdera hur man kan främja frågorna om invånarskap i fler kommuner, inom ramarna av den nuvarande grundlagen.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Ylen kysely: Kansanedustajilta tukea kaksoiskuntalaisuudelle – lisääntyneen asumisen mökkikunnissa halutaan näkyvän myös veroissa av Matti Koivisto. Artikeln bearbetades av Veronica Bogomoloff.