Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslösheten i hela landet – nu finns det också fler lediga jobb att söka

Från 2021
En person står utanför ett TE-tjänster-kontor.
Bildtext Inom byggnadsbranschen har arbetstillfällena ökat allra mest.
Bild: Olivia Ranta / Lehtikuva

Sysselsättningsöversikten för mars visar att arbetslösheten i Österbotten minskat en aning och att antalet lediga arbetsplatser ökat rejält. Svårast är det för de äldre att hitta ett nytt jobb.

Arbets- och näringsministeriets nyaste sysselsättningsöversikt visar att det i mars fanns 9 088 arbetslösa arbetssökande inom Österbottens NTM-centrals område.

Det är 68 färre än för ett år sedan. Det var då som konsekvenserna av coronaviruspandemin för första gången syntes i sysselsättningssiffrorna.

– Trots coronan har vårt livskraftiga område klarat sig ganska bra. Det görs betydande investeringar inom industrin och jordbruket, sysselsättningsgraden hör till de bästa i landet och arbetslösheten är den minsta i hela landet, säger Mika Palosaari som är direktör för Österbottens TE-byrå.

Färre arbetslösa och permitterade

Mellan april och mars hade antalet arbetslösa minskat med 541 personer i Österbotten. Det innebär att andelen arbetslösa arbetssökande fortfarande är den lägsta i landet, åtta procent.

I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563, det innebär 418 färre än för ett år sedan.

De äldre har svårast att hitta sysselsättning

Långtidsarbetslösa och äldre personer har svårast att placera sig på arbetsmarknaden. Jämfört med samma tid året innan har de långtidsarbetslösa ökat med 816 personer. Av de långtidsarbetslösa har nästan tusen personer varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Flest arbetslösa fanns det i åldersgruppen 60 till 64 år. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år har däremot minskat

Arbetslösheten ökade en aning i Vasa, Karleby och Jakobstad ekonomiska regioner. Den lägsta arbetslöshetsgraden hade Sydösterbotten, 4,3 procent och den högsta hade Karleby ekonomiska region med 9,7 procent.

Flera lediga jobb på TE-byråerna

Antalet lediga arbetsplatser fortsatte att öka, Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under mars månad 3 266 nya lediga jobb. Det är drygt 40 procent fler än för ett år sedan.

Antalet nya lediga arbetsplatser ökade i nästan alla yrkesgrupper, mest i yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare.

- Vi ha fortfarande utmaningar i vårt arbete, det krävs mycket för att sysselsätta de yngsta och de äldsta arbetssökandena, speciellt dem som varit arbetslösa länge eller har invandrarbakgrund.

- Jag tror att övergången till den nordiska modellen för arbetskraftstjänster och att man där allt oftare träffar arbetssökanden är mycket viktigt speciellt just med tanke på dessa kundgrupper, säger Palosaari