Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Johanna Törn-Mangs: Kommunalvalet – en fest för demokratin

Från 2021
Johanna Törn-Mangs står framför en svart vägg med vit Svenska Yle-logga på.
Bildtext Vi tillhör den exklusiva skara globala medborgare som får rösta i ett fritt val, och som kan lita på att valprocessen fungerar, skriver Svenska Yles ansvariga chefredaktör Johanna Törn-Mangs.
Bild: Yle/Sarah Lönnqvist

2020 var ett dystert år för demokratin i världen. Den slutsatsen kan man dra efter att ha läst tidskriften The Economist rapport om demokratiindexet i världen år 2020.

Siffrorna i rapporten talar sitt krassa språk. Demokratiindexet har sjunkit till sin lägsta nivå sedan det började tas fram år 2006. Nedgången har varit störst i afrikanska länder söder om Sahara, Mellanöstern och Nordafrika, regioner som domineras av auktoritära regimer.

Men nedgången har inte skett enbart där – i nästan 70 procent av länderna sjönk demokratiindexet jämfört med 2019.
Den starkast bidragande orsaken är de begränsningar som regeringar i hela världen infört som en följd av coronapandemin. De har slagit hårt mot bland annat de medborgerliga rättigheterna.

Medan man i de demokratiska länderna införde restriktioner för att skydda medborgarna, utnyttjade makthavarna i många auktoritära stater pandemin till att förfölja och slå ner dissidenter och politiska opponenter, konstateras i rapporten.

Finland med i världstoppen vad gäller demokrati

Trots att indexet sjunkit med några hundradelar också hos oss klassas Finland tillsammans med de andra nordiska länderna fortfarande som ett av de mest demokratiska länderna i världen – Finland är nummer 6 av 167 länder.

Finland får fulla poäng för valprocess och pluralism, medan poängen är en gnutta lägre då det gäller medborgerliga rättigheter, regeringens funktionalitet, politiskt deltagande och politisk kultur. Som helhet kvalar Finland med god marginal in på listan över fullvärdiga demokratier, som toppas av Norge.

Föga överraskande, kan man väl säga, vi är vana vid att återfinna Finland högt upp på listor som denna. Men det som är en självklarhet för oss är blott en dröm för majoriteten av världens befolkning.

Det som är en självklarhet för oss är blott en dröm för majoriteten av världens befolkning

Enligt The Economists rapport bor endast 49,4 procent av världens befolkning i de 23 fullvärdiga demokratierna och de 52 närapå fullvärdiga demokratierna. Eller för att vända på det: mer än hälften av jordens befolkning bor i länder som inte kan klassas som demokratier. I tiotals länder finns ingenting som påminner om fria och demokratiska val.

Ett priviligierat folk

Även om kommunalvalet sköts upp på grund av det utmanande coronaläget finns det orsak att vara glad över att valet ändå kan genomföras, förseningen till trots. Vi tillhör den exklusiva skara globala medborgare som får rösta i ett fritt val, och som kan lita på att valprocessen fungerar.

Att ett kommunalval är viktigt för att det handlar om frågor som påverkar vår vardag tål att upprepas. Och coronatiden har inte minskat det kommunala beslutsfattandets betydelse, snarare tvärtom.

Hur sjukvård, vaccinationer, dagis, skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och motionsleder sköts i de enskilda kommunerna känns mera relevant än någonsin. Det spelar en roll vilka vi väljer in för att fatta dessa viktiga beslut.

En hederssak för oss att sköta valrapporteringen

På Yle är varje val en storsatsning. Enligt lagen ska Yle stödja demokratin, och i valtider känns uppdraget väldigt konkret för oss som jobbar här. Vi vill berätta om det kommande valet och dess betydelse i våra kanaler och på våra plattformar, och därigenom uppmuntra alla att rösta.

Vi vill bistå med information om partier och kandidater och lyfta fram centrala frågeställningar, för att göra politiken mera begriplig och hjälpa medborgarna att fatta väl underbyggda beslut.

Planeringen inleds minst ett år i förväg, och arbetet med våra största satsningar är i full gång.

Vi vill berätta om det kommande valet och dess betydelse i våra kanaler och på våra plattformar, och därigenom uppmuntra alla att rösta

Valkompassen, som hjälper medborgarna att välja kandidat, har fått tekniska förbättringar och nya frågor. Den har också utvecklats så att de kommersiella mediehus som vill erbjuda den på sina sajter – bland dem Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser – ska kunna integrera den på ett smidigt sätt.

Det regionala innehållet har ägnats extra uppmärksamhet, eftersom vi vill lyfta fram hela Svenskfinland och visa att valet berör alla, oavsett var man bor.

Innehållet för de yngsta väljarna har också varit i fokus. På Svenska Yle har vi gjort en videoserie om att rösta riktad till framför allt en ung publik.

Och tv-tittarnas storfavorit – den stora tvåspråkiga debatten på Yle Fem och Yle Arenan – är bokad till den 7 juni, och partiordförandena har bjudits in. Vi har också vidtalat teckenspråkstolkar, för att få debatten tolkad till finlandssvenskt teckenspråk.

Förutom att planera innehållet har vi inför valet diskuterat etiska och journalistiska frågor, för att säkerställa en oberoende och trovärdig bevakning. I ljuset av händelserna i kongressbyggnaden i USA har vi pratat om vikten av att känna igen falska nyheter, och hur vi ska hantera dem.

Vi har också funderat på hur vi ska kunna dra vårt strå till stacken för att skapa en bättre och mer respektfull diskussionskultur i politiska frågor. Här har vi stöd av Bra sagt-projektet, som startade i höstas.

En demokratins fest

När valdagen nu närmar sig har vi börjat göra upp arbetslistorna för söndagen den 13 juni. Vi vet av erfarenhet att det inte är svårt att hitta folk som vill jobba då. Huset är fullt av ambitiösa medarbetare som inget hellre vill än delta i rapporteringen under den spännande dagen då valrörelsen kulminerar. Valdagen känns som en fest på redaktionen. Och valet är inte bara en fest för oss, utan en fest för oss alla – och för demokratin!

Till denna fest är också du bjuden! Vi lovar duka fram en varierande meny. Välkommen!

Diskussion om artikeln