Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Olli Muurainen vill köpa Järnmagasinet och mark i Billnäs av Raseborgs stad

Från 2021
Uppdaterad 25.05.2021 10:25.
Museovoimala Mustionjoella Billnäsin ruukissa Raaseporissa.
Bildtext Järnmagasinet (till vänster) ligger invid Svartån och fiskvägarna i Billnäs. Muurainen planerar renovera byggnaden och göra den till en del av hotellet. Arkivbild.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Affärsmannen Olli Muurainen har förhandlat med Raseborgs stad om att köpa Järnmagasinet och några markområden i Billnäs bruk.

Muurainens bolag Billnäs bruk Ab vill köpa fastigheten Järnmagasinet som består av en skyddad byggnad med en våningsyta på 110 kvadratmeter och av en halv hektar mark som är parkområde.

Muurainen vill så småningom renovera Järnmagasinet så att det blir en del av hotellverksamheten.

"Där skulle det kunna finnas mötesrum eller alternativt kunde byggnaden användas till övernattning", skriver Muurainen i ett mejl till Yle Västnyland.

Vill bygga bostäder nära Banvallen

Han vill också köpa drygt 8 500 kvadratmeter av fastigheten Valtion rautatie nära Banvallen. Det finns i ett kvarter som är avsett för bostads- och affärsbyggnader.

Byggrätten i kvarteret är 1 200 kvadratmeter våningsyta eftersom det handlar om nybyggnad i historisk miljö.

I det här området planerar Olli Muurainen att bygga bostäder.

"Jag kan ännu inte säga om vi hyr ut eller säljer dem. Markområdena kommer att förbli i Billnäs bruks ägo", uppger Muurainen.

I affären ingår också nästan 2 000 kvadratmeter av fastigheten Forsbyleden som är avsedd för bostads- och affärsbyggnader.

Förslag: Prislappen 120 000 euro

Stadens tjänstemän har kommit överens med Muurainens bolag om en köpesumma för alla tre fastigheter på 120 000 euro.

Staden uppger att fastigheterna kan säljas utan anbudsförfarande eftersom de ingick i ett intentionsavtal mellan Muurainens bolag och Raseborgs stad år 2010.

I intentionsavtalet förband sig staden att sälja vissa fastigheter och områden i Billnäs till Olli Muurainens bolag.

Köttkontrollens restaurangchef Mikael Kokkonen gör den såkallade coronahälsningen med affäremannen Olli Muurainen på Köttkontrollens terass. Två män rör vid varandras armbåge, sittande framför en tegelvägg.
Bildtext Olli Muurainen (till höger) tillsammans med restaurangchef Mikael Kokkonen på Köttkontrollen i Karis sommaren 2020. Köttkontrollen har stängt och Kokkonen är nu restaurangchef på Muurainens restaurang i Billnäs bruk.
Bild: Yle / Sebastian Dahlström

Raseborgs stad har låtit en oberoende värderare bedöma marknadsvärdet av fastigheterna.

Muurainen säger att tiden nu är rätt för att genomföra affären som är en del av intentionsavtalet från våren 2010. Planläggningen av området blev klar år 2017 och nu går man vidare för att förverkliga planerna.

"Det finns en positiv stämning och framtidstro i Billnäs just nu", skriver Muurainen.

En detaljplanekarta som visar ett område i Billnäs och vad man får bygga där.
Bildtext I detaljplanen ser man området som Muurainen vill köpa. Det ligger vid den nya friluftsleden Banvallen nära bron som går över Svartån i Billnäs bruk. Det är frågan om det beigefärgade området som syns snett nere till vänster på plankartan. Plankartan visar också byggrätten: Fyra gånger 300 kvadratmeter plus 150 kvadratmeter.
Bild: Raseborgs stad
En vy från Bruksvägen i Billnäs bruk, till höger gamla bruksbostäder, till vänster Banvallens cykelled.
Bildtext Samma område i verkligheten. På fotot börjar området för bostäder och affärsverksamhet uppe till vänster,ungefär från bilen som syns.
Bild: Yle / Pia Santonen
En vy från bron över Svartån mot Bruksvägen i Billnäs bruk. Mitt på bilden syns Banvallens motionsled. Asfalterad väg, skog, vår, bara lite grönska.
Bildtext Samma område sett från bron över Svartån. Bostads- och affärsområdet breder ut sig uppe mittemot bron, både till höger och vänster sett från från bron.
Bild: Yle / Pia Santonen

Stadsstyrelsen vill ha mera information om planerna och priset

Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen i Raseborg var att styrelsen skulle godkänna affären på sitt möte på måndagen (3.5). Stadsstyrelsen beslutade ändå enhälligt att remittera ärendet.

Styrelsen vill enligt ordföranden Anders Walls (SFP) få mera information om de aktuella planerna för Billnäs bruk:

"Intentionsavtalet är över 10 år gammalt och motsvarar inte till alla delar längre dagens situation", skriver Walls i ett mejl till Yle Västnyland.

Stadsstyrelsen efterlyser också ytterligare en värdering av markområdena som Olli Muurainen planerar köpa.


Tillägg 25.5.2021: Raseborgs stadsstyrelse godkände utkastet till köpebrev med Billnäs bruk Ab på sitt möte den 24.5.

Artikeln korrigerades klockan 21.02. Muurainen köper 8500 kvadratmeter av fastigheten Valtion rautatie och inte hektar som det felaktigt stod. Plankartan och foton på affärs- och bostadsområdet lades till samma kväll, cirka klockan 22.

Diskussion om artikeln