Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kommentar: Vägen till ett självständigt Skottland är fortfarande lång – och vägen till EU-medlemskap längre än så

Från 2021
Rikhard Husus bild ovanpå en bild med Skottlands och EU:s flaggor.
Bildtext En majoritet av skottarna ville stanna i EU, men det finns många hinder på vägen för Skottland som ett självständigt EU-land.

Trots att en majoritet av invånarna i Skottland vill stanna i EU så finns det många hinder på vägen för Skottland som ett självständigt EU-land, skriver Svenska Yles korrespondent i Bryssel Rikhard Husu.

I skrivande stund är det för tidigt att säga vad det slutliga valresultatet kommer att landa på i det skotska parlamentsvalet.

Resultatet i några enstaka valkretsar kan avgöra om skotska nationalistpartiet SNP får egen majoritet i det skotska parlamentet.

Det här skulle öppna dörrarna för en ny folkomröstning om att göra Skottland självständigt.

SNP:s partiordförande Nicola Sturgeon har lovat ordna en folkomröstning före utgången av 2023 om det går vägen för partiet.

Också om SNP skulle bli utan så kan ett initiativ om en folkomröstning bli av, exempelvis med stöd av Skottlands gröna parti som i likhet med SNP strävar efter självständighet.

Avsaknaden av egen majoritet skulle ändå göra det lättare för Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att avfärda legitimiteten i en folkomröstning om självständighet.

Överlag anser Johnson att det skulle vara "våghalsigt och oansvarigt" att ordna en folkomröstning i ett läge där man fortfarande kämpar med de akuta konsekvenserna av pandemin.

Johnson har inte tagit ställning till om han kommer att försöka blockera en ny folkomröstning. Men han har i intervjuer hänvisat till att skottarna röstade för att stanna i Storbritannien för bara några år sedan.

Nicola Sturgeon håller tummen upp.
Bildtext SNP:s ordförande Nicola Sturgeon har själv säkrat sin plats i det skotska regionala parlamentet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Brexit ställde allt på ända

Ett faktum är att skottarna röstade om självständighet så sent som 2014 i en folkomröstning som beskrevs som en unik chans – en engångsföreteelse.

Resultatet lämnade inget utrymme för spekulation. Better together-kampanjen som ville hålla kvar Skottland i Storbritannien segrade med tio procentenheters marginal.

I normala fall kunde man gott och väl argumentera för att det är förhastat att diskutera en folkomröstning mindre än tio år efter den föregående.

Storbritanniens beslut att lämna EU har ändå ställt allt på ända ur Skottlands synvinkel. Orsaken till det här stavas brexit.

Då den föregående folkomröstningen ägde rum år 2014 var Storbritannien nämligen fortfarande en del av EU.

Trots att många britter redan då hoppades på ett EU-utträde så var det få som kunde ana att britterna två år senare skulle rösta för att lämna EU.

För Skottlands del innebar brexit att man i likhet med resten av Storbritannien blev tvungen att avveckla banden till EU. Det här trots att en majoritet av invånarna i Skottland var positivt inställda till EU.

De skotska politikerna har inte stuckit under stol med sina EU-sympatier: utanför det skotska parlamentet vajar EU:s flagga jämsides med Union Jack.

Men de symboliska markeringarna för EU ändrar ändå inte på det faktum att Skottland i likhet med resten av Storbritannien upphört att vara en del av EU.

Det här innebär bland annat stora begränsningar av rörligheten av arbetskraft och studerande mellan Skottland och de återstående 27 EU-länderna.

Inga garantier om EU-medlemskap

"Vi kommer att vara tillbaka snart", försäkrade Nicola Sturgeon den 1 januari då den slutliga separationen mellan EU och Storbritannien var ett faktum och landet slutade följa EU:s regelverk.

Men hur realistisk är idén om ett självständigt Skottland? Och när kan man tänka sig att Skottland kan bli antaget i EU om det går vägen för självständighetsrörelsen?

Enligt tankesmedjan Institute of governance kan Skottlands väg tillbaka till EU ta ett årtionde – eller mer.

Dels måste folkomröstningen som öppnar dörren för ett utträde ur Storbritannien ordnas under legitima former.

Blir det ett ja för självständighet måste man komma överens om villkoren för hur utträdet ur Storbritannien ska ske.

Först då självständigheten är ett faktum kan formella diskussioner om ett EU-medlemskap inledas.

"Emotionellt har jag inget tvivel om att alla kommer att vara entusiastiska i Bryssel och mer allmänt i Europa", säger Europeiska rådets tidigare ordförande Donald Tusk om Skottlands förutsättningar att bli medlem i EU.

Trots sympatierna på EU-håll finns det ändå ingen automatik som garanterar ett självständigt Skottland en plats i EU med gynnsamma villkor.

En av de springande punkterna är vilken valuta ett självständigt Skottland skulle komma att använda sig av.

Där EU utgår från att nya medlemsländer ska övergå till att använda sig av euron så vill en majoritet av skottarna enligt opinionsmätningar hålla kvar det engelska pundet.

Storbritanniens, Skottlands och EU:s flaggor utanför Skottlands parlament.
Bildtext Storbritanniens, Skottlands och EU:s flaggor vajar utanför Skottlands parlament.

Hård smäll för näringslivet

Ett EU-medlemskap skulle också leda till en hård gräns vid den skotsk-engelska gränsen.

Varor och tjänster som i dagens läge rör sig fritt mellan Skottland och resten av Storbritannien skulle bli föremål för kontroller och tullar i enlighet med EU:s regler.

Med tanke på att 60 procent av Skottlands handel sker inom Storbritannien är det här en medveten risk som kan få negativa konsekvenser för näringslivet.

Som EU-land skulle Skottland också omfattas av många andra EU-regler, av vilka alla inte varit särskilt populära.

Ett exempel är den gemensamma fiskepolitiken som varit ett rött skynke för många brittiska fiskare.

Som en relativt förmögen del av Europa skulle Skottland också sannolikt bli en så kallad nettobetalare i EU.

Samtidigt finns det också starka argument för Skottland att gå med i EU. Ett av de främsta är att man därmed skulle (åter)få sitt inflytande i en gemenskap där en majoritet av skottarna anser att de hör hemma.

För många skottar kan det här uppväga de praktiska och ekonomiska olägenheter som kan följa av att bli medlem i EU.

Vägen till självständighet är ändå lång för Skottland och vägen till ett EU-medlemskap betydligt längre än så.

Diskussion om artikeln